Home

Achtergrond 4 reacties

‘Verdienmodel in kringlooplandbouw belangrijk’

Kringlooplandbouw is het toverwoord in de visie van minister Schouten op de toekomst van de sector. Op 5 november organiseert Boerderij een boerendebat met de minister. In de aanloop daarnaartoe een serie interviews met boeren en niet-boeren. Vandaag: Hans de Bie, marktmanager Food & Agri bij Alfa Accountants.

De nieuwe visie houdt niet alleen boeren, maar ook niet-boeren, bezig. Hans de Bie van Alfa Accountants zoekt vooral naar een praktische invulling van de visie waarop advies gebaseerd kan worden.

Hans de Bie van Alfa Accountants zoekt naar de praktische invulling van de landbouwvisie om boeren te kunnen adviseren. - Foto: Alfa Accountants
Hans de Bie van Alfa Accountants zoekt naar de praktische invulling van de landbouwvisie om boeren te kunnen adviseren. - Foto: Alfa Accountants

De belangrijkste vraag voor Hans de Bie is hoe boeren praktisch met de visie aan de slag kunnen en er op in kunnen spelen. Volgens hem moet deze invulling niet vanuit de overheid verwacht worden, maar moet deze uit de sector komen.

Wat zijn volgens u de open eindjes van de landbouwvisie waar u mee te maken heeft?

“Ik vind de insteek van de visie goed en ben van mening dat er een versnelling van de verduurzaming moet komen. Aan de andere kant doen we als landbouw al veel aan kringlooplandbouw. Een belangrijke vraag is hoe boeren een verdienmodel kunnen creëren met een laag grondstofgebruik in de basis. Tot nu toe ging het altijd over de laagste kostprijs, maar dat moet nu meer gepaard gaan met een laag grondstofverbruik. De vraag is hoe we daarnaartoe gaan met voldoende inkomen voor de boer.”

Wanneer je je bedrijf aan de hand van de KringloopWijzer probeert te verbeteren, ben je al bezig met kringlooplandbouw

Zitten jullie klanten met dezelfde vraag?

“Ja, ik zie dat boeren vragen hebben over hoe en of ze kringlooplandbouw kunnen implementeren in hun bedrijf. Ik zie het als onze taak om ze daarin te adviseren. Praktisch betekent dat dat we duidelijk moeten hebben hoe de boer morgen al aan de slag kan met kleine stappen richting kringlooplandbouw. Daarom zijn we aan het kijken naar kengetallen die duurzaamheid kunnen sturen. Die hebben we nog niet concreet, maar de KringloopWijzer is een goed voorbeeld. Dat is een mooi instrument om in mineralenefficiëntie te sturen. Het wordt grotendeels echter niet op die manier gebruikt. Boeren zien het invullen ervan als een verplichting. Dat is zonde, want er valt veel uit te halen. Wanneer je je bedrijf aan de hand van de KringloopWijzer probeert te verbeteren, ben je al bezig met kringlooplandbouw.”

Een belangrijke vraag is hoe we een verdienmodel kunnen creëren met kringlooplandbouw, zegt adviseur Hans de Bie. - Foto: Herbert Wiggerman
Een belangrijke vraag is hoe we een verdienmodel kunnen creëren met kringlooplandbouw, zegt adviseur Hans de Bie. - Foto: Herbert Wiggerman

Moeten er meer van zulke verplichtingen komen om richting kringlooplandbouw te sturen?

“Ik denk niet dat we moeten denken in verplichtingen. Omdat er economische aspecten aan zitten, is dit iets wat door de sector opgepakt kan worden. Daarvoor moeten we niet wijzen naar de overheid. We kunnen ergens volgend jaar maatregelen vanuit de overheid verwachten, maar daar moeten we niet op wachten. Als accountants en adviseurs kunnen en moeten we op de visie inspelen door te kijken naar het aspect van inkomen en kasstroom.”

Boeren willen wel, maar ze moeten er wel een boterham aan over kunnen houden

Waarin kan de overheid wel ondersteunen?

“Innovaties zijn belangrijk in de omslag van bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest naar organische mest. Die innovaties moeten wel gesubsidieerd worden. Wanneer organische mest zodanig ontleed kan worden in verschillende mineralen, dat het gebruik van kunstmest en daarmee de CO2-productie omlaag kan, zou dat mooi zijn. Maar om dat te bewerkstelligen, is wel geld nodig. Boeren willen wel, maar ze moeten er wel een boterham aan over kunnen houden.”

Boeren in debat met Schouten

Kringlooplandbouw is het toverwoord in de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Op 5 november organiseert Boerderij een boerendebat met de minister. In de aanloop daarnaartoe een serie interviews met boeren en niet-boeren.

Laatste reacties

 • deB.

  Er zit geen boterham in! Mooi gekletst weer op 5 november...we nemen het mee, we kijken er naar.... maken het wel linksom kapot!~ Het wordt een schijnvertoning. Er is al zoveel kapot!@

  Het worteltje aan een touwtje idee..zo zit je daar! Het is en wordt niets, stoppen met bosjes tegelijk, DAT zegt alles

 • farmerbn

  De boerenadviseurs zien geld met het kringloopverhaal maar dat kringloopverhaal is verzonnen om de boeren te plagen dus het kost je als boer altijd geld. Met de adviseur erbij kost het dus twee keer geld.

 • Alco

  Er is in de visie geen enkele ruimte voor meer organische mest.

 • deB.

  Trekken aan een dood paard, maarrrr we nemen het mee, we kijken erna dat hoor je als je erbij zit...daar wordt je mee in het riet/moeras geduwt. En men gaat weer huiswaarts
  Er zit geen boterham in!! Alle adviseurs en wijsneuzen eerst maar eens van het pad af duwen. Allemaal denken aan hun eigen haggie. Kosten klauwen met geld

Of registreer je om te kunnen reageren.