Home

Achtergrond

Snelheid geboden, het piept en kraakt op weg naar Brussel

Op verzoek van de Kamercommissie gaven 16 genodigden hun visie op het nieuwe GLB.

“Het piept en kraakt”. Zo beschreef Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer kwetsbaarheid van de beïnvloeding door Nederland van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Effectiviteit

Staghouwer meent dat het zaak is om snel te schakelen, nu in Brussel het proces rond de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (na 2020) in volle gang is. De gedeputeerde, die namens alle provincies sprak tijdens een hoorzitting over het GLB, zei dat hij zorgen had “of, gezien de snelheid in Brussel, de middelen en de mensen wel effectief worden ingezet.”

In hoog tempo

De gedeputeerde zegt – ondertussen op weg naar Brussel – in een toelichting dat alle zeilen moeten worden bijgezet om op het juiste moment op de juiste plek de invloed aan te wenden. “Dat heb ik bedoeld toen ik de woorden ‘het piept en kraakt’ gebruikte.” Het proces in Brussel loopt snel. Minister Carola Schouten hintte daar eerder deze week ook al op, toen ze meldde dat de voorstellen met ambtenaren “in hoog tempo worden besproken.”

Wij hebben er moeite mee dat er bezuinigd gaat worden op het budget

Provincies

Staghouwer was 1 van de 16 genodigden die op verzoek van de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun visie gaven op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De provincies, zo zei Staghouwer vinden het belangrijk dat het Europese landbouwbeleid de klimaatafspraken ondersteunt en daarnaast gericht is op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Maar het landbouwinkomen mag daarbij niet uit het oog verloren worden, vindt Staghouwer. “Dus wij hebben er moeite mee dat er bezuinigd gaat worden op het budget.” De provincies geven aan dat ze grondgebonden landbouw een “eerlijke vergoeding willen geven voor beheer en biodiversiteit, mits robuust, doelmatig en efficiënt uitgevoerd, bij voorkeur door collectieven.”

Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) plaatste daar later tijdens de hoorzitting kanttekeningen bij. Leuk die collectieven, zei hij, maar niet elke boer heeft de mogelijkheid zich daarbij aan te sluiten. En dus zou hij liever elke boer de mogelijkheid geven op het eigen bedrijf invulling te geven aan de doelstellingen van het landbouwbeleid. Directe inkomenssteun moet hoe dan ook overeind blijven, want anders zakken de inkomens van melkveehouders echt door de ondergrens: “Dan gaat voor veel melkveehouders het licht uit. “Overhevelen van geld uit de directe steun naar ‘flutprojecten’ via de plattelandsontwikkeling ziet Wiegersma dan ook niet zitten.

Overheidsbeleid is slechts flankerend

Rabobank

Rabobank-man Bas Rüter (directeur Duurzaamheid) waarschuwde dat van het GLB geen wonderen verwacht moeten worden, zeker niet als het gaat om inkomensondersteuning. Hij zegt dat de omslag die gemaakt moet worden, alleen snel kan gaan als de markt erom vraagt. Overheidsbeleid daarbij is slechts flankerend – letterlijk aan de zijkanten.

Of registreer je om te kunnen reageren.