Home

Achtergrond 17 reacties

Schouten wil I&R-onderzoek nu afsluiten

Minister Schouten wil het onderzoek naar onregelmatigheden in het identificatie- en registratie (I&R)-systeem afronden. “We kunnen deze periode afsluiten.”

De melkveehouderij heeft te maken gehad met stevige ingrepen, nadat onregelmatigheden in het identificatie- en registratie (I&R)-systeem waren geconstateerd, begin dit jaar. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegt dat het onderzoek nu wordt afgerond. “We kunnen deze periode afsluiten.”

Ik constateer dat de afwijkingen die in 2017 te zien waren, zich in 2018 niet herhaald hebben

Woensdag 3 oktober schreef de minister een brief aan de Tweede Kamer met de laatste stand van zaken rond de I&R-affaire, die in januari begon als een vermoeden van omvangrijke fraude met meerlingen. “Veel bedrijven werden geblokkeerd en dit heeft een forse impact gehad”, schrijft de minister. Maar nu is er licht aan het eind van de tunnel: “Ik constateer dat de afwijkingen die in 2017 te zien waren, zich in 2018 niet herhaald hebben. Dat maakt dat we het onderzoek nu afronden en deze periode kunnen afsluiten. Samen met de sector bekijken we hoe het systeem robuuster kan worden gemaakt en welke voorstellen nodig zijn om de betrouwbaarheid van het I&R-systeem verder te verbeteren.”

Lees meer over de I&R-affaire

De betrouwbaarheid van het I&R-systeem is essentieel, vindt de minister. Het is van groot belang voor de bewaking van diergezondheid en voedselveiligheid ‘en daarmee ook cruciaal voor onze exportpositie’.

I&R-affaire zorgt voor fikse nasleep voor veehouders

De minister wil het onderzoek afronden, maar voor veel veehouders krijgt de affaire nog een fikse nasleep. Zo zijn er 126 bedrijven die na een inspectie ter plekke een proces-verbaal kregen. Hun dossiers worden voorgelegd aan het openbaar ministerie en mogelijk volgt er nog een strafrechtelijke vervolging. En voor 19 bedrijven is er nog steeds onderzoek gaande. 50 bedrijven hebben een schriftelijke waarschuwing opgelegd gekregen.

Fysieke controle op 346 bedrijven; 126 processen-verbaal

In het kader van het onderzoek naar mogelijke fraude met de identificatie- en registratieregels heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) fysieke controles ingesteld op in totaal 346 bedrijven. Dat zijn deels bedrijven die eind vorig jaar en in januari al bezocht zijn om te kijken of de vermoedens die op papier waren ontstaan, ook daadwerkelijk in de praktijk voorkwamen.
Van die groep van 180 bedrijven hebben er 71 een proces-verbaal opgelegd gekregen en 26 een schriftelijke waarschuwingen; op 2 bedrijven loopt het onderzoek nog. Op 81 bedrijven werden geen onregelmatigheden geconstateerd.

Vermoeden van fraude
Daarnaast zijn in de loop van het onderzoek andere bedrijven in beeld gekomen, waarvan het vermoeden bestond dat er mogelijk gefraudeerd was, of waar de situatie te ingewikkeld was om het op papier af te doen. Van die groep van 94 bedrijven hebben er 51 een proces-verbaal gekregen en 17 een schriftelijke waarschuwing; 5 bedrijven zijn nog in onderzoek. Bij de overige 21 bedrijven was er geen sprake van overtredingen.

Op 12 bedrijven loopt nog onderzoek 
In de loop van dit jaar werden op basis van risicoanalyse op de data nog eens 63 bedrijven geselecteerd voor een fysieke controle op het bedrijf. Bij 42 van die bedrijven werden geen onregelmatigheden geconstateerd; 4 bedrijven kregen een proces verbaal en 5 bedrijven een schriftelijke waarschuwing. Op 12 bedrijven loopt het onderzoek nog. Bij 42 bedrijven die op basis van administratieve inspectie werden geblokkeerd, was de situatie zo complex dat op 9 daarvan een controle ter plekke werd uitgevoerd. 2 bedrijven kregen een proces-verbaal, 2 een schriftelijke waarschuwing.

Kortingen op de inkomenstoeslagen

De grote groep bedrijven die alleen administratief is gecontroleerd, zal niet strafrechtelijk worden vervolgd. Maar ze kunnen wel te maken krijgen met kortingen op de inkomenstoeslagen. Daarnaast worden herberekeningen gemaakt van de heffingen die ze moeten betalen in het kader van het fosfaatreductieplan. De minister schrijft dat aan 1.439 bedrijven een totale heffing wordt opgelegd van € 2,7 miljoen. Ongeveer een derde (474 krijgt te maken met een heffing onder de € 500; 379 bedrijven krijgen te maken met een naheffing tussen € 500 en € 1.000; 483 bedrijven moeten nog een bedrag van € 1.000 tot € 5.000 betalen; ruim 100 bedrijven krijgen te maken met een heffing boven € 5.000, waarvan 43 meer dan € 10.000.

Daarnaast is voor 555 bedrijven niet precies uit de systemen te halen wat het effect is. De geschatte totale heffing voor die bedrijven is gemiddeld € 1.000, met ook daarbinnen variaties. Voor 300 bedrijven is de herberekening om verschillende redenen nog niet gemaakt. Dat gaat bij voorbeeld om bedrijven waartegen een proces-verbaal is opgemaakt of waar nog een bezwarenprocedure loopt. 337 bedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn geweest, kunnen hun schade verhalen bij de NVWA.

In 2018 geen hogere percentages meerlingen geconstateerd

Het aantal meerlingen is dit jaar volgens de minister weer normaal. “2017 was wat dat betreft echt een uitzonderlijk jaar”, aldus de minister. Zij vindt het geruststellend om te zien dat de hogere percentages meerlingen zich in 2018 niet meer voordoen.

Schouten zegt zich terdege te realiseren dat de omvang van de blokkades heeft geleid tot veel onbegrip en boosheid. “Echter, het was noodzakelijk gezien de impact die het onjuist registreren van dieren kan hebben op het bewaken van diergezondheid en voedselveiligheid in Nederland. Ik hoop dat dit ook heeft gezorgd voor een beter bewustzijn bij ondernemers van het belang van een juiste registratie van hun dieren. De minister heeft ondertussen aanpassingen in het systeem voorgelegd in een internetconsultatie.

Laatste reacties

 • veelust

  Ik constateer zegt ze. Had ze dat maar eens gedaan in plaats van te roeptoeteren dat er 7000 fraudeurs zijn en de sector zwart maken. Dat constateer ik. En het ergste is dat er nog geen excuus komt ook.

 • .....

  De sector blijft beschadigt achter....

 • Bennie Stevelink

  Een chirurg amputeert in blinde waanzin het been van een patiënt. Later moet dit gerechtvaardigd worden. Er wordt een puistje gevonden op de grote teen van het geamputeerde been. “Zie je wel”, zegt de waanzinnige chirurg, “ik heb juist en daadkrachtig gehandeld”.

 • kleine boer

  bennie zullen we even je reacties terug lezen over de kalverfraude?

 • 8911077012

  kleine boer
  bennie lult wel vaker in de ronte

 • farmerbn

  Hoeveel fraude-tweelingen zijn er dus gevonden? Kan boerderij dat noemen?

 • piethermus1

  iets met zonde en steen...

 • melkveehouder .

  Zo is dat @kleine boer.

  Iets met rug en graat vemoed ik zo......

 • deB.


  Zo makkelijk zet ze ons te kakken op primetime!!
  Nu zomaar even afsluiten...zonder excuus? triest figuur

 • Alco

  Dit hele verslag is net zoiets als een patient die naar een dokter gaat en de dokter zegt: Ja u bent ziek.
  Ik zou wel eens willen weten wat er mis was?

 • a van Gerwen

  Schouten is een integere minister met de beste intensies, maar ook iemand zonder enige ruggegraad die zich laat leiden door haar ambtenaren en Brussel. Dan krijg je dit soort opgeklopte affaires als de kalverfraude. Ze zal een minister blijven die altijd ruim binnen de lijntjes zal kleuren. Verwacht er niet teveel van.

 • Bloemestein

  En die ambtenaren, die de boel zo opgeklopt hebben, worden die weggepromoveerd?

 • Gradje 1966

  Afsluiten is goed maar dan zeg ook wat er fout is gegaan en hoeveel er bij betrokken zijn

 • mtseshuis

  Ik dacht dat er eerst een reeks excuses en uitleg kwam hoe het zo fout kon gaan op het ministerie en wie er verantwoordelijk voor waren... Wat een blamage!

 • hollandagri

  nog steeds 0 onderbouwing geleverd qua analyse geschonden wettelijk voorschrift.

 • egbert

  Als wij wat verkeerd doen krijgen we onmiddellijk een boete ook geblokkeerd geweest. Krijg je 7 pagina,s dreigementen maar let op naar 10 dagen waren we weer vrij zonder dat we ook maar iets hadden aangepast.
  Nog geen exuusbriefje.
  Kunnen we ook een rekening indienen voor valse beschuldigingen enz

 • Kelholt

  Er kwam een onderzoek naar tweelingfraude (later is er i&r fraude van gemaakt) omdat het percentage meerlingen door het dak was geschoten. Download op https://bit.ly/2P8kAwl even het document en kijk naar het grafiekje wat Carola deed besluiten om alle boeren als fraudeurs aan te merken. In de maanden juni en juli 2017 is het percentage meerlingen per maand niet 5,25 maar 6%. dus een verschil van 0,75 procent punt. In 2017 werden er per maand 139.166 geboortes gemeld. Voor juni en juli betekent dit dus 2088 geboortes meer dan "normaal". Dat is 0,12% van het totale aantal geboortes in 2017. Echt een gegronde reden voor een grootschalig onderzoek...

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.