Home

Achtergrond 4 reacties

Pachtpartijen doen voorstel voor vernieuwing

Overlegpartijen in de vernieuwing van de pachtwet hebben een voorstel bij de minister op tafel gelegd.

Organisaties van pachters en verpachters zijn weer een stapje dichter bij het vernieuwen van de pachtwet. De partijen hebben vorige week nieuwe voorstellen gedaan voor langdurige pacht bij minister Schouten.

Akkoord van Spelderholt

De gedane voorstellen komen uit het akkoord van Spelderholt dat eerder door LTO, Federatie Particulier Grondbezig, ASR, Landschappen NL en Natuurmonumenten is ondertekend. Ook het NAJK, die het Spelderholt akkoord niet ondertekende, is bij het nieuwe overleg aangeschoven.

Belangrijkste punten zijn hierin het mogelijk maken van afspraken tussen pachter en verpachter. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld loopbaanpacht, flexibele pacht en teeltpacht. Belangrijk hierin is duurzaam bodembeheer, waarin de duur van de pacht een belangrijke factor is. Het bodempaspoort kan hier wellicht een rol in spelen, is de overtuiging van de partijen.

Duurzaam bodembeheer

LTO-bestuurder Alfred Janssen zegt met deze stap goede hoop te hebben op voortgang in het proces naar vernieuwing. “Daarnaast is er ook nog een administratieve component waar wij graag een oplossing voor zien, rondom het uitruilen van grond tussen akkerbouwers en veehouders. Het is een vorm van duurzaam bodembeheer die past bij de kringloopvisie van de minister, maar die is momenteel niet te registreren in de Gecombineerde opgave. Daar zien wij graag een oplossing voor”, vertelt Janssen.

BLHB was grote afwezige

Grote afwezige in het nieuwe overleg is de BLHB, de vereniging voor pachters, die ook al eerder de uitnodiging voor een vervolggesprek over de pacht afsloeg. BLHB ondertekende het akkoord van Spelderholt ook niet. Voorzitter Piet van der Eijk zegt hierover dat de BLHB op haar beurt afgelopen september met de minister heeft gesproken en concrete voorstellen heeft ingediend.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • andreashoeve

  DRE de rendementheffing is het grootes probleem ,de verpachter houd niets over komt soms tekort weg met die belasting

 • info36

  De grote verpachters hebben nog steeds een prima rendement andreashoeve. Ze blijven niet voor niets uitbreiden. Degenen die niets over houden zijn de pachters.
  Daarom hou ik mijn hart vast voor dit akkoord.

 • MBMB

  Het kan toch niet zo zijn dat de vermogensrendementsheffing voor de verpachter uit de zak van de pachter zou moeten komen? De vrije pachtprijzen bij liberale pacht maken dat de verpachter nu de pachtprijs kan ophogen zo die maar wil, ook met de betaalrechten (natuurorganisaties). Zo wordt het geld uit de zak van de pachter geklopt. Ik ben benieuwd of dat nu eens aangepakt wordt óf dat juist de bescherming van de 6 jarige pacht op de helling gaat. De afwezigheid van de bond voor landpachters doet mij ook het ergste vrezen..

 • wwesselink1

  De grote verpachters zoals asr, natuurmonumenten, SBB, landschappen, de Staat, kerken en stichtingen hoeven geen vermogensrendementsheffing te betalen en hebben aldus een 1,6% beter rendement dan de particuliere verpachter, die immers wel eerst die 1,6% aan de belastingdienst moet afstaan , dan zijn deel van de ruilverkaveling- en waterschapslasten moet voldoen om vervolgens zijn echte rendement te kunnen zoeken als er tenminste nog wat over is gebleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.