Home

Achtergrond 6 reacties

Leonie Bosch-Chapel wil helderheid over LTO-draagvlak

Aan de vooravond van een nieuwe herschikking bij de vertegenwoordigende organisaties in de melkveehouderij is het hoog tijd dat LTO Noord komt met actuele ledenaantallen. Sinds 2011 is niet meer aangetoond dat de organisatie nog het benodigde draagvlak heeft om namens de sector besluiten te nemen. Dit zegt Leonie Bosch-Chapel, mede-eigenaar van een melkveebedrijf en docent onderzoek bij Saxion Hogeschool. Zij probeert op eigen initiatief in kaart te brengen hoeveel leden LTO heeft.

Voor wat betreft de LLTB (1.459 bedrijfsleden in alle sectoren) en de ZLTO (7.126 bedrijfsleden in alle sectoren) heeft Leonie Bosch-Chapel cijfers tot en met 2016, maar bij LTO Noord wil het maar niet lukken om actuele cijfers boven tafel te krijgen.

“Volgens de officiële opgave heeft LTO Noord al sinds 2010 zo’n 11.000 leden in de melkveehouderij. Dat kan met alle ontwikkelingen in de sector natuurlijk niet. Het strookt ook niet met de ontwikkeling bij de ZLTO en LLTB, maar het lukt niet om werkelijke nieuwere cijfers te krijgen. Vanaf 2012 staat voor heel LTO Noord overal het afgeronde getal van 18.000 leden (alle leden – niet alleen melkveehouders – en dubbel geteld, dus inclusief gezinsleden) Als dit waar is, dan hebben ze nog maar 43% van alle landbouwbedrijven. En dat zijn nota bene hun eigen cijfers.”

Collectief belang ls bestaansrecht is onzin

“Een aantal mensen van LTO Noord heeft gezegd dat mijn beweringen over de ledentallen niet kloppen, maar men weigert om mij de echte aantallen te geven. Ze zeiden dat ze dat ook niet hoeven doen. Ik ben geen onderzoeksjournalist of zo, maar het intrigeert me wel waarom een goed antwoord steeds uit de weg wordt gegaan. Ze hebben toch niets te verbergen?

Dat er al lang geen gezamenlijk doel meer lijkt te zijn, is ze ontgaan

De zaak begon me te meer te prikkelen, toen ik na mijn niet beantwoorde vragen privé wel allerlei sociale media-berichten ontving met als strekking dat ik meer oog moest hebben voor het collectief en dergelijke. Ook werd ik door een aantal bestuurders ontvolgd op Twitter. Het lijkt wel alsof ze willen laten geloven dat ‘het collectieve belang’, zoals zij dat zien, de enige manier is om als veehouder bestaansrecht te houden.”

Bosch slikt dat niet. “Je reinste onzin, het is niet meer dan een vrijwillig samenwerkingsverband, omdat je toevallig hetzelfde doel nastreeft. Dat er al lang geen gezamenlijk doel meer lijkt te zijn, is ze ontgaan.”

Wagenings onderzoek terwijl een telefoontje genoeg is

Bosch moet grinniken om de recente mededeling van LTO-voorzitter Marc Calon dat hij Wageningen UR opdracht wilde geven om onderzoek te doen naar de ledenaantallen van zijn organisatie. “Je belt toch gewoon je eigen ledenadministratie. Hoe belachelijk maak je jezelf?!”

Ze is het eens met Calon dat er helderheid moet komen, want als er straks een nieuwe of heel andere organisatie voor de zuivel en melkveehouderij komt – Zuivel NL 2.0 of NZO-plus – op wiens initiatief komt die er, en namens wie spreekt die?

Laatste reacties

 • Alco

  Ach Leonie. Het gros van de inkomsten van het LTO komt uit het begeleiden van zgn. groene projecten. In opdracht van Brussel, Den Haag en de provincie.
  Deze staan vaak haaks op de boerenbelangen.
  Dit verklaart het lakse optreden voor de landbouw.
  Calon is niet voor niets vanuit een groen project op de LTO post gekomen.

 • Bennie Stevelink

  In de varkenshouderij hadden ze een alternatieve belangenbehartiger in de persoon van de NVV. Ze hadden een grotere aanhang dan LTO-varkenshouderij. Hoeveel varkenshouders van die tijd zijn dankzij de NVV varkenshouder gebleven? Hebben ze met hun militante opstelling, met de vuist op tafel, het uitrookbeleid van Brabant voorkomen of daar juist extra draagvlak voor gecreëerd in de samenleving? Daar kwam nog bij dat de NVV grote verdeeldheid veroorzaakte tussen vermeerderaars aan de ene kant en mesters aan de andere kant.

  In de melkveehouderij is het al niet beter: de NMV die met een kleine minderheid een melkstaking doordrukte met als gevolg dat melkveehouders letterlijk met elkaar op de vuist gingen. Hun obsessie voor zeggenschap heeft bij DOC geresulteerd in een slecht presterende bulkcoöperatie.

  Een belangrijk probleem is dat een deel van de boeren niet wil accepteren dat tijden en omstandigheden veranderen en dat geen enkele belangenbehartiger de oude situatie in stand kan houden. Hoe hard je ook met de vuist op tafel slaat.
  De enigste weg naar de toekomst is zo goed mogelijk met de nieuwe situatie omgaan. Wat dat betreft is het net als in de evolutie: niet de sterkste overleeft maar de best aangepaste.

  Dat een belangrijk deel van de boeren dit niet wil inzien is voor mij een grote bron van zorg. Niet voor mijzelf: ik ben 57 en heb geen opvolger, maar voor de sector.

 • 112

 • Alco

  @Bennie noemt het eerst een militante opstelling en gaat dan de teruggang daaraan ophangen.
  Nee Bennie. Gewoon geen leugens over je laten vertellen en verder kun je gewoon niets.

 • kleine boer

  Als ze hun eigen leden aantal al niet kunnen zeggen zegt dat genoeg over hoe belangrijk ze de leden vinden.....

 • Attie

  Zo is het helderheid, Calon met zijn schreeuwfunctie een stapje terug, en de bescheiden Wiegersma een trede vooruit...!!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.