Home

Achtergrond

Kringlooplandbouw centraal bij landbouwbegroting

De toekomstvisie voor de landbouw, die landbouwminister Carola Schouten begin september presenteerde, zal centraal staan tijden de begrotingsbehandeling van het ministerie van landbouw.

De Tweede Kamer debatteert deze week over de plannen van Schouten voor het komende jaar. Hét moment waarop Kamerleden over alle onderwerpen mogen spreken die hen aan het hart gaan op het gebied van landbouw- , natuur- en voedselbeleid.

Toekomst landbouwvisie centraal in begrotingsbehandeling

De toekomstvisie voor de landbouw, die Schouten begin september presenteerde, zal centraal staan tijden de begrotingsbehandeling. De Tweede Kamer heeft hier nog niet eerder over gesproken. Coalitiepartijen wilden dit tijdens de begrotingsbehandeling doen en hielden een eerder debat af. Hoewel er naar verwachting breed draagvlak zal zijn voor kringlooplandbouw, zullen her en der wel voorstellen worden ingediend om het beleid bij te sturen.

Lees ook: Reactie op begroting: mooi op papier, nu de praktijk

Heffing op stikstofkunstmest

Zo willen GroenLinks en PvdA de visie verder concretiseren met maatregelen om te voorkomen dat het breed gedragen akkoord tot niets leidt. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zal een voorstel doen voor het invoeren van een heffing op stikstofkunstmest, om zo het gebruik hiervan te demotiveren. Dit moet stimulerend werken om kringlopen beter te sluiten. SGP roept de minister op om boeren nauwer te betrekken bij het nieuwe beleid.

Nieuwe mestbeleid en aanpak mestfraude

Naast de kringlooplandbouw zullen ook het nieuwe mestbeleid en de aanpak van mestfraude de revue passeren, net als de nieuwe aanpak van de NVWA. Hierover is de Kamer nog altijd zeer kritisch. Dat geldt ook voor het fosfaatrechtendossier, waarin nog veel open einden zijn. CDA‘er Geurts maakt zich grote zorgen over dit dossier.

Zorgen over natuurinclusieve steden

De begrotingsbehandeling is traditioneel ook het moment voor nieuwe ideeën. SGP zal bij de begroting pleiten voor verhoging van het budget voor praktijkonderzoek. Dat is volgens de partij cruciaal voor de hervorming van het mestbeleid en het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. CDA zal haar zorgen uiten over natuurinclusieve steden.

De Tweede Kamer buigt zich over de eerste begroting die het kabinet Rutte III zelf heeft opgesteld. Vorig jaar verdedigde de kersverse landbouwminister nog de plannen die het demissionaire kabinet Rutte II had gemaakt.

Partij voor de Dieren langste spreektijd in begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling wordt traditiegetrouw ook de langste bijdrage van de Partij voor de Dieren aan een debat. De partij heeft 65 minuten spreektijd gereserveerd. VVD heeft 25 minuten van haar totale spreektijd voor de begrotingen gereserveerd voor de landbouwbegroting, CDA, GroenLinks en D66 spreken een kwartier. De kleine partijen 50Plus, Denk en Forum voor Democratie doen niet mee aan het debat.

Volg het debat live op 31 oktober en 1 november

Of registreer je om te kunnen reageren.