Home

Achtergrond

Is de winst op de verkoop van snijgroen vrijgesteld?

Het snijden van zijtakken van bomen voor de verkoop past binnen het in stand houden van een bos.

Als ik snijgroen verkoop. Is de winst vrijgesteld van belasting? Ja, dit kan als de vrijstelling voor het bosbedrijf van toepassing is. De winst die met een bosbedrijf wordt behaald, is vrijgesteld van belasting. Om de bosbouwvrijstelling toe te mogen passen, moet bij de exploitant van een bos het intact houden van het opgaand hout op de voorgrond staan. Aan die voorwaarde is voldaan als er niet meer bomen worden gekapt dan past binnen normaal bosbeheer en het kappen zo nodig wordt gevolgd door herbeplanting.

Een rij bomen langs een vaart of als erfbeplanting wordt al aangemerkt als een bos

‘Fiscaal bos’

Het snijden van zijtakken van bomen voor de verkoop past binnen het in stand houden van een bos. De verkoopopbrengst valt onder de bosbouwvrijstelling. Er is overigens al heel erg snel sprake van een ‘fiscaal bos’. Een rij bomen langs een vaart of als erfbeplanting wordt al aangemerkt als een bos. De vrijstelling is daardoor veel sneller van toepassing dan dat veel mensen denken. De vrijstelling is facultatief. Je kunt van de vrijstelling afzien. Aan die gemaakte keuze zit je dan wel 10 jaar vast. Afzien van de vrijstelling is aantrekkelijk als er fiscale verliezen uit de bosexploitatie zijn. Het verlies is dan verrekenbaar met andere inkomsten.

Het snijden van zijtakken van bomen voor de verkoop past binnen het in stand houden van een bos. De verkoopopbrengst valt onder de bosbouwvrijstelling. - Foto: Hans Prinsen
Het snijden van zijtakken van bomen voor de verkoop past binnen het in stand houden van een bos. De verkoopopbrengst valt onder de bosbouwvrijstelling. - Foto: Hans Prinsen

Of registreer je om te kunnen reageren.