Home

Achtergrond 6 reacties

Berekening milieukosten: Vlees is 196% te goedkoop

We betalen te weinig voor levensmiddelen. Zoiets klinkt boeren waarschijnlijk als muziek in de oren. De reden van de lage prijzen levert minder muzikaal genot op: de milieukosten worden niet meegerekend, aldus Duits onderzoek.

Bij de prijsvinding van voeding is de markt een zeer gebrekkig instrument. Tenminste als het om de prijzen gaat waarin ook de milieukosten worden meegerekend. Dat is de bewering van wetenschappers van de universiteit in het Duitse Augsburg. De titel van de studie die ze hebben opgesteld luidt ’How much is the dish – was kosten uns Lebensmittel wirklig?’. En om meteen met de deur in huis te vallen: die kosten van de nadelige effecten zijn in de prijzen totaal niet terug te vinden.

Gangbare producten veel te goedkoop

Verrassend is dat niet, want dat geldt voor andere producten dan levensmiddelen waarschijnlijk net zo goed en daarop wordt ook vaak genoeg gewezen. Interessant is echter dat de Augsburgse analisten exact hebben berekend wat de (Duitse) consument dan eigenlijk wel zou moeten betalen als ook de milieukosten volledig worden meegerekend. Een kilo gangbare melk bijvoorbeeld kost nu in Duitsland volgens de analyse € 0,80 maar dat zou € 1,35 moeten zijn: 31% meer voor het dekken van de kosten van stikstof- en klimaatgasemissie en energieproductie. De producentenprijs moet echter bijna dubbel zo hoog zijn, 96% om precies te zijn.

Niet alleen gangbaar vlees zou volgens onderzoek veel duurder verkocht moeten worden, hetzelfde geldt voor biovlees. - Foto: Mark Pasveer
Niet alleen gangbaar vlees zou volgens onderzoek veel duurder verkocht moeten worden, hetzelfde geldt voor biovlees. - Foto: Mark Pasveer

Nog veel duurder echter zou gangbaar vlees uitpakken. Hier is uitgaande van de Augsburgse berekeningen sprake van een prijsopslag van 196%. Gangbare plantaardige levensmiddelen worden voorts 28% duurder. Het best komen de biologische levensmiddelen er vanaf. Niettemin zouden deze ook nog te goedkoop zijn, als je de analyse mag geloven. De prijzen van dierlijke bioproducten (ofwel vlees) moeten 82% omhoog, melk 35% en plantaardige 6%.

De consequentie is concreet dat bijvoorbeeld voor een kilo biovlees € 2,83 meer zou moeten worden betaald dan nu, voor biozuivel € 0,17 en voor plantaardige producten € 0,17.

Vleesproductie bijzonder energie-intensief

Dat juist vleesproducten qua door de markt niet opgehaalde kosten koploper zijn, is op zich ook niet verrassend. Het houden van dieren voor de vleesproductie is erg energie-intensief door de teelt van voer, verwarming en koeling van de stallen en de stofwisseling van de dieren. Een en ander leidt onvermijdelijk tot een hoge emissie, leggen de Augsburgers nog maar eens uit. Een groot vleesconcern als Danish Crown erkende dat kort geleden in een andere context ook en kondigde aan dat de productie duurzamer moet worden.

De studie gaat overigens geheel uit van de Duitse situatie, en die is vergelijkbaar met de Nederlandse. In beide landen is de veehouderij overwegend intensief. Los daarvan is met de kosten van milieubelasting door chemische gewasbeschermers en antibiotica geen rekening gehouden. Critici menen dat de prijzen dan nog hoger zouden moeten zijn.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Een goed verhaal helaas weer gaat het over voedsel productie. Er is nog geen studie gepubliceerd over "Wat zijn de milieukosten van de ongebreidelde bevolkingsaanwas" of "Wat zijn de kosten van de niet aflatende migratie". De miljarden mensen leggen ook een zware wissel op het milieu (CO2 uitstoot, H2O gebruik etc.) Ook zonder vlees consumptie is de aarde overvol en zijn de milieu lasten niet te overzien.

 • Bennie Stevelink

  Wat zijn de milieukosten van een vliegreis in vergelijking tot wat Marianne Thieme er voor betaalt? En van gebruik van de auto?

 • veehouders

  Er is pas nog een Brits artikel verschenen dat intensieve landbouw het milieu
  vriendelijkst is.

 • agrobosbouwer

  Intensieve landbouw bleek alleen maar het milieuvriendelijkste te zijn omdat de onderzoekers niet beschikten over voldoende data om factoren als bodemgezondheid (uitputting bodem!) en het gebruik van pesticiden (sterk afgenomen biodiversiteit!) mee te nemen in hun conclusies.. Tja....

 • mtseshuis

  Nou mevrouw van Lieshout, dat kon nog wel eens enorm meevallen, want een uitgeputte bodem produceert niet, dat zagen we afgelopen zomer ook weer, waar er geen voedingsstoffen of water naar de plant komt, groeit niks.
  Punt 2: Biodiversiteit, dat heeft niks met gewasbeschermingsmiddelen te maken, en het is nog maar de vraag of het wel waar is dat er een sterk afgenomen biodiversiteit is...
  Intensieve landbouw is uiteindelijk altijd het meest duurzaam, want er zijn per kg product de laagste verliezen...

 • arink

  Mts Eshuis. Weet je het verschil tussen iemand die voor niets, en iemand die gratis naar school is geweest?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.