Home

Achtergrond

Verdeelde visies op Europese landbouwbudget

De posities van Duitsland en Frankrijk, de spelbepalers bij de vaststelling van het Europees landbouwbeleid, beginnen uiteen te lopen.

Dat blijkt uit vergelijking door AgraEurope van het (voorlopige) Duitse regeerakkoord met een uitgelekt Frans overheidsdocument over het Europese budget voor de komende jaren.

De beoogde nieuwe regering van CDU/CSU met de SPD in Duitsland schrijft in het akkoord dat het Europese landbouwbudget op hetzelfde niveau moet blijven. De Franse regering daarentegen houdt niet langer vast aan behoud van het Europese landbouwbudget binnen de Europese begroting.

Nederland vaart andere koers dan Duitsland

Nederland streeft ernaar om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te moderniseren en over de volle breedte van het beleid de uitvoeringskosten te verlagen. Uiteindelijk mag de bijdrage van Nederland aan de Europese Unie niet groter worden, vindt het kabinet.

Daarmee ligt Nederland niet op dezelfde koers als Duitsland. Als het landbouwbudget op peil blijft (Duitse wens), betekent dat een extra bijdrage vanuit Nederland als nettobetaler.

Oettinger: lichte daling landbouwbudget

EU-begrotingscommissaris Günther Oettinger heeft vorige week gesuggereerd dat het landbouwbudget licht zou dalen. De landbouw zou in de nieuwe meerjarenbegroting nog 30% van het totale Europese budget uitmaken (nu nog 40%). Oettinger deed net als Juncker en Phil Hogan de suggestie om de nationale bijdrage te verhogen tot iets meer dan 1% van het bruto nationaal inkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.