Home

Achtergrond 4 reacties

Trienke Elshof: ik streef naar continuïteit voor de sector

Met de benoeming van twee nieuwe portefeuillehouders en een bestuurslid is de nieuwe bestuurlijke inrichting van LTO Nederland afgerond.

Trienke Elshof uit het Friese Oldetrijne is de nieuwe portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. Naast deze functie is ze ook actief als regiovoorzitter bij LTO Noord en heeft ze thuis een melkveebedrijf.

‘Ik ben pas net benoemd tot portefeuillehouder, maar ik heb wel kijk op de punten die nu spelen’

Wat trok u aan in de portefeuille Ondernemen in een Gezonde Omgeving?

“De portefeuille bestaat uit een breed pakket, waarin veel verschillende onderwerpen de aandacht vragen. Vooral water trok mijn aandacht, omdat ik twaalf jaar in het waterschapsbestuur actief ben geweest. De onderwerpen zijn van grote invloed op de continuïteit van agrarische bedrijven en dat interesseert mij. Daarnaast geven de portefeuilles een overkoepelend beeld van wat er speelt in de sectoren. Daarmee zijn we een spin in het web.”

Wat zijn de onderwerpen die nu dringende aandacht vragen?

“Ik ben pas net benoemd tot portefeuillehouder, maar ik heb wel kijk op de punten die nu spelen. De onderwerpen waar ik mee aan de slag ga, zijn onder andere luchtkwaliteit en fijnstof. Ook nitraatwetgeving, biodiversiteit en de bodem zijn belangrijke onderwerpen. Daarnaast is het PAS (Programma Aanpak Stikstof) een punt dat op de agenda staat. Al deze onderwerpen hebben overlap met andere portefeuilles en de sectoren en daarom is goede afstemming nodig. We moeten zorgen dat we actief aan de slag gaan en niet alleen maar reageren op de onderwerpen.”

Trienke Elshof, LTO portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. "Ik streef ernaar om continuïteit voor de sector te realiseren, met het oog op de markt." Foto: Mark Pasveer
Trienke Elshof, LTO portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. "Ik streef ernaar om continuïteit voor de sector te realiseren, met het oog op de markt." Foto: Mark Pasveer

Het PAS is een lastig onderwerp, dat niet helemaal lijkt te werken zoals het hoort. Hoe schat u de toekomst van het PAS in?

“Het is belangrijk dat de PAS ontwikkelingsruimte gaat bieden op de plek waar die nodig is. Daarbij moeten we ook kijken naar hoe provincies en de overheid reageren en handhaven. We kunnen niet tegenhouden dat provincies gaan handhaven, maar het is wel belangrijk om zo snel mogelijk met de provincies om tafel te gaan. Er zijn namelijk bedrijven die ‘te veel’ ruimte geclaimd hebben en dat draagt niet bij aan een eerlijke verdeling. Er moet ontwikkelingsruimte blijven. Hoe dat precies aangepakt moet worden, is moeilijk. Ook de provincies weten dit niet goed. Daarbij ligt het PAS op dit moment ook bij de rechter, waardoor het nog even afwachten is.”

Recente gebeurtenissen laten zien dat een bedrijf kan voldoen aan alle wetten en regels, maar er toch beperkingen worden opgelegd voor hun ontwikkelingsruimte. Is dit een tendens voor de komende tijd?

‘Regels zijn belangrijk, maar zeggen soms niets. Maatschappelijk draagvlak voor ontwikkeling is nodig’

“Ja, we zien dat bedrijven niet meer bij kunnen houden aan hoeveel wetten en regels ze moeten voldoen om uit te kunnen breiden. Wanneer ze dan uiteindelijk over de benodigde vergunningen beschikken, zie je soms alsnog dat het door de omgeving wordt tegengehouden. Dit aspect wordt steeds belangrijker. Zo zie je maar dat regels belangrijk zijn, maar soms niets zeggen. Maatschappelijk draagvlak voor ontwikkeling is nodig. Technologische ontwikkelingen alleen creëren geen draagvlak.”

Tot slot: u bent naast portefeuillehouder ook regiovoorzitter van LTO Noord en u heeft thuis een melkveebedrijf. Hoe combineert u deze taken en wat hoopt u te bereiken in deze nieuwe functie?

“Doordat ik naast mijn portefeuillehouderschap ook nog met beide benen in de regio sta en thuis het melkveebedrijf meemaak, sta ik dicht bij de praktijk. Het is allemaal goed te combineren, het bijt elkaar niet. Eigenlijk versterkt het elkaar alleen maar. Ik streef ernaar om continuïteit voor de sector te realiseren, met het oog op de markt. Hoe kunnen we een stap naar voren zetten en ons ontwikkelen binnen de regelgeving met oog voor de omgeving? We moeten realistisch blijven en als sector zelf onderzoeken wat mogelijk of onmogelijk is.”

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Ik denk dat lto eert eens moet werken aan het draagvlak onder de HELE boerenstand in Nederland en van daaruit haar belangenbehartigingsbeleid uit moet stippelen. Ik lees hier veel te veel kritiek op lto. Daar zullen ze exht wat mee moeten doen anders helpen de mooie woorden ban mebr Elhof ook niets. Het komt bij mij wat over als een ivoren torentje waar zij in is gaan zitten

 • Bennie Stevelink

  Jan Zonderland, wat moet LTO doen om ook de laatste kritikaster positief te stemmen? Als wij accepteren dat dit niet mogelijk is en er altijd een aantal negatief blijft waar leggen we dan de grens?
  Wat doen we met eisen die boeren stellen die onmogelijk zijn? Er voor inzetten omdat deze boeren graag willen geloven dat ze wel uitvoerbaar zijn?
  Wat doen we met eisen van boeren die op de langere termijn negatief zijn voor hunzelf maar wat ze op dit moment niet kunnen of willen begrijpen?
  Wat doen we met eisen van boeren die helemaal geen lid zijn, zoals de meeste kritikasters op deze site?
  Wat doen we met eisen van groepen boeren die tegengesteld zijn aan de eisen van andere groepen boeren?

 • veelust

  Ben het wel wat jan eens.De LTO wil belangenbehartiger zijn en aangezien er vaak agrariërs zijn met verschillende belangen zal je als belangenbehartiger een brede lijn moeten uitstralen. Neem als voorbeeld een onderwerp Weidegang.LTO heeft op dit onderwerp erg de kant op van voor weidegang gekozen dus brengt dit gelijk een 2 deling tussen veehouders. LTO had in deze voor een neutrale richting kunnen kiezen en als taak op zich nemen om dit ook uit te leggen aan burgers , organisaties en overheden. Weidegang heeft voor en nadelen is niet bewezen dat het beter is voor dier en milieu, is niet voor iedereen mogelijk, is een mooi maatschappelijk plaatje(koe in de wei) en ga zo door.Draag dit uit dat dit voor elke ondernemer een keuze is die in zijn eigen bedrijfssituatie het beste past en laat een ondernemer , ondernemer zijn.Zo breng je als LTO geen verdeeldheid en hou je ook je leden waardoor je als belangenbehartiger groot kan zijn.

 • alco1

  Lto staat gewoon bij veel mensen in een negatief daglicht omdat het alles maar op zijn beloop laat.
  Hierdoor KOMT er juist tweedeling.
  En dan hebben we het niet over boeren die eisen stellen die onmogelijk zijn.
  @veelust. En wat weidegang betreft ging het LTO gewoon met het geschreeuw in de media mee. Maw. Het deed niets.

Of registreer je om te kunnen reageren.