Home

Achtergrond 3 reacties

Trend 9: Veel onzekerheden op grondmarkt

Wat zijn de trends van 2018? Wel of geen derogatie? Dat is de grootste onzekerheid op de grondmarkt. VBO Makelaar ziet veel stoppers in de melkveesector, vooral in Noord-Brabant.

De grondprijs gaat dalen als fosfaatrechten zijn ingevoerd. Dit voorspelde het LEI, nu Wageningen Economic Research, twee jaar geleden. Een boer kan zijn geld maar één keer uitgeven, was de redenering van de economen. Bedrijven die willen groeien moeten investeren in fosfaatrechten. “De vraag naar grond gaat daardoor afnemen, gevolgd door een waardedaling van landbouwgrond”, verwachtte grondspecialist Huib Silvis van Wageningen Economic Research destijds.

Nu twee jaar later blijft hij bij zijn vorige visie: “Geld gaat naar het meest schaarste productiemiddel. Dat zijn de fosfaatrechten in de melkveehouderij. Of er sprake is van een snelle prijsdaling, moet allemaal nog maar blijken, want meer factoren hebben invloed op de grondprijs.”

Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

Bekijk de trends die tot nu toe zijn verschenen:

Derogatie nog niet zeker

De melkveehouderij is de actiefste sector op de grondmarkt. Belangrijke thema’s die invloed hebben op de grondmarkt zijn derogatie, fosfaatrechten en grondgebondenheid in de melkveehouderij. Derogatie vanaf 2018 is nog altijd niet zeker. Landbouwminister Carola Schouten heeft al eerder laten weten vertrouwen te houden in het verkrijgen van een nieuwe derogatie. Maar dat was nog voor de fraude met de registratie van melkvee aan het licht kwam op 23 januari. Zonder derogatie mogen melkveehouders minder mest uitrijden. Vrijwel alle melkveehouders moeten zonder derogatie mest afvoeren of zoeken naar extra grond, of minder vee houden.

Daarnaast spelen in de melkveehouderij ook de grondgebondenheidsregels een rol. Het zijn de intensieve bedrijven die moeten investeren in grond en fosfaatrechten, als ze de huidige omvang van het bedrijf willen behouden, of als ze willen groeien. Extensieve bedrijven moeten ook rechten kopen als ze te weinig hebben gekregen. Zolang er geen duidelijkheid is over de derogatie, is er grote onzekerheid.

Fosfaatmarkt net van start

De fosfaatmarkt bestaat nu nog maar een paar weken. “De transacties in fosfaatrechten komen op gang”, zegt Ard Klijsen. Hij is voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM. Volgens hem is het aanbod van fosfaatrechten in balans met de vraag. Dagprijzen variëren rond de € 185 tot € 200 per netto kilo fosfaat.

Gaat de grondprijs dalen?

Gaat de grondprijs nu wel of niet dalen vanwege invoering fosfaatrechten? De NVM verwacht van niet. Klijsen: “Er zijn meer partijen actief op de grondmarkt, zoals investeerders. Ik zie ook een toenemende vraag naar grond voor zonnepanelen.”

De voorzitter ziet ook dat vanuit de melkveehouderij de vraag naar landbouwgrond niet afneemt nu fosfaatrechten een feit zijn. Daarnaast zorgt de grondgebondenheidseis in de melkveesector voor vraag naar grond. “Melkveehouders blijven investeren in grond, maar kijken ook naar andere opties, zoals erfpacht en kortdurende pacht. Er is nog steeds veel vraag naar pachtgrond”, zegt Klijsen.

De prijsontwikkeling van bouwland is grillig. Dit komt onder andere door transacties van boven € 100.000 per hectare in Flevoland.

Stoppers in de melkveehouderij

Hans Peters is voorzitter sectie Agrarisch Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar. Hij zegt dat het ‘zomaar zou kunnen’ dat de grondprijs gaat dalen. “Als de melkprijs verder daalt, dan daalt ook de vraag naar grond. Maar ik zie ook dat meer melkveebedrijven gaat stoppen. In Noord-Brabant zie ik dat veel bedrijven willen stoppen. Ze gooien de handdoek in de ring en gaan de hoge waarde, die de fosfaatrechten nu hebben, cashen.”

Peters voegt eraan toe dat ook de versnelde invoering van de duurzaamheidsregels in deze provincie ervoor zorgt dat melkveebedrijven nu eerder gaan stoppen, omdat de waarde van fosfaatrechten hoog is. Dit betekent niet dat alle grond van de stoppers direct op de markt komt. “Ze zullen grond achter de hand houden”, zegt Peters.

Hij verwacht wel dat door het ‘grote’ aantal stoppers, de grondprijs onder druk komt te staan. Hij voegt eraan toe dat de waarde van gronden, die voor andere teelten dan mais en gras geschikt zijn, minstens stabiel blijft en mogelijk iets verder stijgt. Daar is wel vraag naar.

2018 start met grondprijs van € 60.000

De gemiddelde grondprijs over heel 2017 kwam volgens het Kadaster uit op € 60.000 per hectare. Makelaars verwachten dat dit jaar de gemiddelde prijs minstens stabiel blijft. Courante percelen, geschikt voor meerdere teelten zullen duurder worden.

 

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • koestal

    wie geeft die zekerheid ?

  • farmerbn

    Als de maisteelt verboden wordt op zandgrond zijn veldkavels nog minder waard. Dit is weer moment om het overwegen om te emigreren.

  • cornelis 22

    Grote gok om 180 euro te betalen voor een kilo fosfaat, als er geen derogatie komt is de prijs een dubbeltje.

Of registreer je om te kunnen reageren.