Home

Achtergrond

Trend 8: Intensievere samenwerking moet belangenbehartiging verbeteren

Wat zijn de trends van 2018? De structuren bij de belangenorganisaties zijn flink opgeschud. LTO Nederland en POV gaan aan het werk vanuit de nieuwe vormen van samenwerking.

Afnemende ledenaantallen, verdeeldheid in het sectorgeluid en afnemende invloed zorgden voor grote wijzigingen in de wereld van belangenorganisaties. Na meer dan een jaar bouwen aan nieuwe organisatiestructuren moet 2018 het jaar worden waarin de belangenbehartigingsorganisaties in de nieuwe vorm echt aan de slag gaan.

LTO: sectorale belangenbehartiging is leidend

LTO Nederland nieuwe stijl is ingericht en gaat aan de slag. De landelijke organisatie, LTO Nederland is terug als hoofdspeler van de drie regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB. Sectorale belangenbehartiging is leidend en wordt voortaan weer landelijk geregeld. Regionale sectorale vakgroepen worden geschrapt. Vanuit de regionale organisaties wordt alleen nog aan regionale belangenbehartiging gedaan, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en water.

De nieuwe structuur moet LTO weer op de kaart zetten als dé stem van de boer en tuinder en voorkomen dat er vanuit de organisatie een verdeeld of zelfs tegenstrijdig geluid komt.

Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

LTO en NVV gaan op in POV

Per 1 januari zijn ook de belangenorganisaties LTO en varkenshoudersvakbond NVV officieel opgegaan in de producentenorganisatie varkenshouderij. LTO en NVV zijn officieel gefuseerd, met oud-NVV-voorzitter Ingrid Jansen als voorzitter en voorzitter Eric Douma van LTO varkenshouderij als vice-voorzitter. Ook hier moet de organisatie POV-belangenbehartiging een belangrijkere gesprekspartner worden in de keten, nu de varkenshouders met één geluid naar buiten komen na jaren van verdeeldheid.

Het nieuwe POV-bestuur met op de voorgrond van links naar rechts: POV-voorzitter Ingrid Jansen, de nieuwe voorzitter West Gijsbert Meijers en vice-voorzitter Eric Douma. - Foto: Koos Groenewold
Het nieuwe POV-bestuur met op de voorgrond van links naar rechts: POV-voorzitter Ingrid Jansen, de nieuwe voorzitter West Gijsbert Meijers en vice-voorzitter Eric Douma. - Foto: Koos Groenewold

De belangenbehartiging lijkt ook harder te worden. In dezelfde week dat landbouwminister Carola Schouten het nieuwe LTO kantoor in Den Haag feestelijk opent, spant de boerenorganisatie een rechtszaak aan tegen de NVWA over de fipronil-kwestie in de pluimveehouderij. LTO en de pluimveeorganisaties NOP en NVP en varkenshouderijorganisatie POV stappen bovendien samen naar de rechter om de POR-regeling te behouden.

Team Agro NL moet imago sector verbeteren

Om het imago van de sector bij de burger en de politiek te verbeteren is bovendien een heel nieuwe organisatie opgericht: Team Agro NL. De organisatie, onder leiding van voorzitter Geertjan Kloosterboer, richt zich op brede sectorpromotie en een betere informatievoorziening over de land- en tuinbouw bij de burger. De nieuwe stichting gaat niet gelijk nieuwe promotiecampagnes opstarten, maar begint met meer ruchtbaarheid te geven aan bestaande initiatieven, zoals Kom in de Kas en het Weekend van het varken.Team Agro NL gaat initiatieven om burgers te informeren over de mooie dingen van de land- en tuinbouw meer promoten en beter op elkaar afstemmen, om hiermee een breder publiek te trekken dan tot nu toe het geval is. Team Agro NL richt zich nadrukkelijk op zowel de gangbare als de biologische sector.

Fraude niet tolereren

Belangenorganisaties hebben naar aanleiding van mestfraude opnieuw benadrukt dat ze fraudepraktijken niet tolereren. Marc Calon zegt alle fraudeurs te gaan royeren als lid en ook voor bestuurders van LTO en Cumela wordt een gedragscode ingevoerd. De organisaties willen schoon schip maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.