Home

Achtergrond 5 reacties

Trend 2: Gras wordt akkerbouwgewas

Wat zijn de trends van 2018? Trend 2: De grasteelt wordt steeds preciezer. Het wordt een soort akkerbouwgewas. Maar zover is het nog niet. Allereerst moet de bemesting accurater.

Er is een hele reeks ontwikkelingen die het mogelijk maakt om de grasteelt voor ruwvoerwinning meer akkerbouwmatig te benaderen. Zo kunnen de moderne hakselaars bijvoorbeeld droge stof en opbrengst meten tijdens de oogst. De Verisscan meet plaatselijk de zuurgraad (pH), het organischestofgehalte en de elektrische geleidbaarheid van de bodem. Dat geeft een taakkaart voor bemesting op basis van de gesteldheid van de bodem op de verschillende plaatsen.

Bodemscout

Via Bodemscout van Eurofins Agro kan inzichtelijk worden gemaakt welke percelen meer opbrengen en welke minder, maar ook binnen percelen worden meer of minder opbrengende plekken aangewezen. Met het mobiele lab van Limagrain kan ook bepaald worden wat de chemische samenstelling (VEM, ruwe celstof, ruw eiwit) is van het gras op stam. Samen met een goede grashoogtemeter zijn opbrengst en inhoud dan op elkaar af te stemmen door het juiste maaimoment te kiezen.

Met de kennis die voorgenoemde biedt, kan plaatsspecifiek worden bemest of bekalkt. Met vloeibare kunstmest is het mogelijk om bepaalde secties van de machine af te sluiten of meer of minder te laten geven dan de standaard dosering. Ook is er apparatuur beschikbaar die de gehalten van drijfmest in de tank bij afgifte meet en zo de dosering kan aanpassen, eventueel op basis van en taakkaart.

Tekst gaat verder onder de foto. Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

‘Eerst maar eens preciezer bemesten’

“Toch staan veel van deze ontwikkelingen nog in de kinderschoenen en moet de betrouwbaarheid ervan nog een stuk beter”, zegt Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van proefbedrijf De Marke. Hij heeft al een flink deel van deze ontwikkelingen op zijn proefbedrijf getest. “We moeten eerst maar eens preciezer bemesten voor we overgaan op precisiebemesting.”

Dat kan door in het voorjaar op grasland volop te bemesten, waarbij wel onderscheid wordt gemaakt in maaisnede of weidesnede. Er moet onderscheid worden gemaakt in de mestgift per perceel op basis van fosfaat, afhankelijk van de bodemanalyse die in elk geval wél iedereen in huis heeft. In de winter wordt al een bemestingsplan gemaakt met een inschatting van de benodigde mestgift per hectare per perceel.

De verschillen in bemestingsniveaus kunnen dan in de tweede en derde mestgift worden gerealiseerd. Dat zou samen moeten gaan met een representatief mestmonster zodat de veehouder in elk geval weet wat hij bemest. Dat alles maakt dat er in grote lijnen al slagen te maken zijn die meer efficiëntie tot gevolg hebben. Als elke loonwerker dan ook doorgeeft wat de opbrengst per perceel bij oogst is geweest, is ook de onttrekking bekend en dus ook hoeveel aanvulling van mineralen er voor een volgende snede nodig is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een analyse van de mest, 'on farm' of via het lab, maakt het mogelijk om beter op de norm te bemesten. - Foto: Peter Roek
Een analyse van de mest, 'on farm' of via het lab, maakt het mogelijk om beter op de norm te bemesten. - Foto: Peter Roek

Bemestingsadviezen en onderzoeksresultaten

Bezoek de website bemestingsadvies.nl. Deze site staat vol met onderzoeken, resultaten en praktische tips met betrekking tot bemesting van grasland (en voedergewassen). De website geeft ook alle informatie over de adviesbasis bemesting.

Laatste reacties

 • frl

  Is toch al jaren aan de gang, koeien binnen en productie land.
  Niet mijn systeem, hier dag en nacht weiden.

 • 344412

  Dit is zó 2017! we moeten naar ‘natuurinclusief’ minder vaak maaien, meer kruiden en meer weidegang. Oogkleppen af.

 • mtseshuis

  Wat een flauwekul geneuzel allemaal. Zorg dat waar geen beperkingen op liggen zoals kalk, organische stof, kali etc allemaal op goed niveau liggen, met N en P kun je toch niks meer dan alleen goed verdelen qua giften over weide en maai percelen en mais, einde bericht!

 • arink

  Bodemvruchtbaarheid is iets anders dan nutriënten tellen. Daar gaat WUR de mist in en de biodiversiteit naar z'n grootje.

 • farmerbn

  Allemaal veel te duur. Zo komen er steeds meer mensen die van de geldomzet van de boer eten zodat er voor de boer steeds minder overblijft.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.