Home

Achtergrond laatste update:25 jan 2018

Trend 1: Lage prijzen domineren markten 2018

Wat zijn de trends van 2018? Trend 1: Het is dit lopende jaar vooral (relatief) lage prijzen wat de klok slaat, in de meeste agrosectoren.

Wat gaan de prijzen voor de verschillende landbouwsectoren dit lopende jaar doen? Helaas voor boeren tekent zich de trend af dat de prijzen (door diverse oorzaken) breed onder druk staan. Aangezien de prijzen die boeren beuren, de basis zijn onder álles wat een agrarisch ondernemer verder kan doen of laten, is dit voor Boerderij trend 1 van 2018. Boerderij zet zaken op een rij. Dit kunt u op prijsgebied verwachten voor 2018.

Akkerbouw

In de akkerbouw wordt voor zowel aardappelen, uien als peen niet veel betaald. Telers halen jaarlijks meer product van het land. Zo werd in 2017 met aardappelen een bruto-opbrengst van ruim 4 miljoen ton (2016: 3,2 miljoen ton) gehaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd met 1,5 miljoen ton (2016: 1,3 miljoen ton) een record aan uien geproduceerd.

De grote opbrengsten en minder goede partijen zorgen voor prijsdruk. Het relatief lage prijsniveau heeft wel voor een goede uitvoer gezorgd. Er is dan ook al een record van 667.837 ton geëxporteerd (t/m week 52).

De kwaliteit van partijen aardappelen neemt af

Kosten voor bewaring nemen toe en de kwaliteit van partijen neemt af. Bij aardappelen is de verwachting dat fritesgeschikte aardappelen van categorie 1 en categorie 2, geschikt voor export, de komende weken verder uit elkaar trekken. Als de rem op de vroege aardappelen gaat wat betreft uitplant, kan dat later in het seizoen ruimte geven voor oudere partijen.

Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

Rundveehouderij

Het fosfaatreductieplan heeft de rundveemarkt vorig jaar behoorlijk op z’n kop gezet. Nog nooit werden zoveel runderen geslacht als in 2017. Desondanks staan de prijzen voor slachtkoeien op een redelijk hoog niveau. Ook voor 2018 worden veel runderslachtingen verwacht. Een enorme prijsval gaat dit waarschijnlijk niet opleveren.

Vanwege het fosfaatreductieplan is veel vee geslacht of geëxporteerd. Het aanbod aan nuchtere kalveren is dus ook kleiner. Dat gaat voor relatief hoge prijzen zorgen. Alleen in periodes waarin het enthousiasme om de dieren op te zetten niet groot is, zal er wat druk op de prijzen komen. Desalniettemin ziet het er goed uit voor de nukaprijzen.

De afzet van kalfsvlees blijft erg afhankelijk van seizoen. Zowel vlees van blank- als rosévleeskalveren kent pieken en dalen in afzet. Dat zal dit jaar niet anders zijn. Wat dat betreft zal 2018 vergelijkbaar zijn met 2017.

Zuivel

De melkprijs zal dit jaar naar verwachting niet meevallen. Dat komt door een aanhoudend groot aanbod aan melk en een vraag die daar geen gelijke tred mee houdt. Overal in de wereld neemt de productie toe. Complicerende factor voor Europa is de vraag wat te doen met de 400.000 ton mageremelkpoeder die in interventie zit. Deze voorraad zal effect hebben op de markt.

In eerdere jaren konden de groeiers onder de melkveehouders zich nog wel eens ‘uit de lage prijzen melken’ door meer volume te genereren

De Nederlandse melkveehouderij zit dit jaar bovendien in een extra lastige situatie. In eerdere jaren konden groeiers zich nog wel eens ‘uit de lage prijzen melken’ door gewoon meer volume en cashflow te genereren. Zoiets zal dit jaar voor de meeste bedrijven niet mogelijk zijn, want daarvoor ontbreken de fosfaatrechten. Voor de meesten wordt het minder melken bij lagere prijzen – en toezien hoe collega’s in Ierland, Polen en elders wel kunnen blijven groeien (qua melkproductie). Deskundigen zien één mogelijk lichtpuntje in deze situatie: het dwingt melkveehouders meer te focussen op rendement.

Intensieve veehouderij

In de varkenshouderij zal de varkenscyclus er dit jaar voor zorgen dat 2018 een beduidend minder jaar wordt dan 2017 was. Wereldwijd wordt een grotere productie verwacht. Dat de groei in China iets kleiner uit lijkt te vallen dan eerder voorspeld, is in dit licht bezien een meevaller. Maar dat in Nederland het jaar begint met een flink aanbod aan slachtrijpe varkens en forse aantallen slachtingen is een domper. Het laat vermoeden dat het effect van de varkenscyclus eerder te merken is dan in 2017 werd voorspeld.

De vleeskuikenprijzen zullen dit jaar, net als afgelopen jaar, waarschijnlijk geen heel rare sprongen laten zien. - Foto: Mark Pasveer
De vleeskuikenprijzen zullen dit jaar, net als afgelopen jaar, waarschijnlijk geen heel rare sprongen laten zien. - Foto: Mark Pasveer

Voor de varkensnoteringen zijn de verwachtingen dus niet best. Veel zal afhangen van de ontwikkeling van de biggenprijzen. Deze zullen zeker bij het verwachte aantal dieren nog een stuk omlaag moeten, wil de mester nog enigszins een boterham kunnen verdienen.

De vleeskuikenprijzen zullen dit jaar, net als afgelopen jaar, waarschijnlijk geen heel rare sprongen laten zien. Seizoensgebonden fluctuaties zullen naar alle waarschijnlijkheid de meest in het oog springende veranderingen zijn.

De eierprijzen zijn op hoog niveau aan 2018 begonnen. Vooral scharreleieren met de nodige certificaten zullen zeker tot Pasen hun waarde goeddeels vasthouden. Daarna zullen de prijzen normaliseren, is de verwachting.

Euro wordt steeds sterker

De waarde van de euro tegenover de Amerikaanse dollar en het Britse pond zal dit jaar ongekende hoogtes bereiken. In dollars uitgedrukt koerst de Europese eenheidsmunt af op 1,30. Daarnaast ontstaat waarschijnlijk pariteit met het pond. Het zal van invloed zijn op de export.

Mede-auteurs: Klaas van der Horst, Frank Bussink en Erik van Aalst

Of registreer je om te kunnen reageren.