Home

Achtergrond 7 reacties

PvdD blijft ondanks groei ‘slechts’ luis in de pels

De Partij voor de Dieren is sinds de verkiezingen in maart fors gegroeid, van 2 naar 5 zetels. Ze zijn daarmee in omvang net zo groot als regeringspartij ChristenUnie. De invloed van de partij verandert echter niet.

De Partij voor de Dieren (PvdD) werd bij de komst in het parlement in 2006 gezien als eendagsvlieg. Inmiddels heeft de partij ruimschoots bewezen geen eendagsvlieg te zijn, Met 5 zetels in de Tweede Kamer is de partij net zo groot als regeringspartij ChristenUnie. De partij, die op het platteland aanzienlijk minder aanhang heeft dan in de steden, is een blijver.

Speerpunten ongewijzigd

Maar wat levert de groei van de partij van 2 naar 5 zetels nu eigenlijk op? Vooralsnog lijkt het effect beperkt. De speerpunten op het gebied van landbouw zijn ongewijzigd: de landbouw moet duurzamer met meer oog voor klimaat en veehouderij. En daar is volgens de partij een forse krimp van de veestapel – met 70% voor nodig.

Landbouwdossier

Om de idealen na te streven richtte de partij zich vooralsnog hoofdzakelijk op het landbouwdossier. Daar worden de thema’s rondom dierenwelzijn en veehouderij en voedsel voornamelijk besproken. Maar met de uitbreiding van de fractie, grijpt de partij nu ook andere beleidsterreinen aan om de idealen na te streven.

‘Consumptie van vlees ontmoedigen via een voorlichtingscampagne’

Vleestaks

Dat begon al bij het debat over de regeringsverklaring, waarbij fractievoorzitter Marianne Thieme het kabinet Rutte opriep om een vleestaks in te voeren. PvdD-Kamerlid Femke-Merel Arissen voerde een vurig pleidooi bij staatssecretaris Paul Blokhuis bij de begrotingsbehandeling van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze wil de consumptie van vlees ontmoedigen via een voorlichtingscampagne, met als reden dat er verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn waaruit blijkt dat er een directe link bestaat tussen de consumptie van dierlijke eiwitten en welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten.

Inkrimping veehouderij

Bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat vroeg PvdD-Kamerlid Lammert van Raan aan minister Eric Wiebes om een transitieagenda op te stellen voor het inkrimpen van de veehouderij, omdat dit volgens hem noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Hij grijpt de CO2-uitstoot en het energieverbruik, dat nodig is voor de productie van vlees, ook aan om ervoor te pleiten om bij eetgelegenheden van overheidsinstellingen over te gaan op een vegetarische menukaart, waarbij vleesgerechten alleen nog op verzoek kunnen worden geserveerd.

‘De idealen van de PvdD gaan de meeste partijen te ver, waardoor de meeste moties worden verworpen’

Moties

Kamerlid Frank Wassenberg benadrukte recent bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven van milieu dat een krimp van de veestapel nodig is om milieuvervuiling tegen te gaan. En uiteraard betoogde ook Esther Ouwehand bij de landbouwbegroting van een ommezwaai in het landbouwbeleid. Opvallend genoeg deed ze dat deze keer niet met een dikke stapel moties, maar juist zonder moties. Misschien is deze aanpak in dit geval wel effectiever: de idealen van de PvdD gaan de meeste partijen te ver, waardoor de meeste moties worden verworpen.

Steun in de Kamer

De Partij voor de Dieren nam altijd de rol op zich van luis in de pels. Ondanks de groei van de partij, blijven ze deze functie vervullen, nu – zeg maar – met meer luisjes in de pels. Ze kriebelen hiermee nu op meerdere plekken, maar tot een rigoureuze verandering leidt het nog niet. De steun die ze krijgen lijkt sinds de verkiezingen eerder kleiner dan groter, nu partijen als PvdA fors kleiner is geworden en ChristenUnie en D66 zijn gebonden aan het regeerakkoord.

Laatste reacties

 • John*

  hoe noemen ze dat veel praten maar niets te zeggen

 • t'Hoogeveld

  allemaal geneuzel om niks en veel onzin.
  Als ze met hun dierenliefde iets gaan doen aan de gigantische ellende voor de dieren in de dierenhel oostvaardersplassen krijgen ze van mij een pluim.

 • Hagbrook

  t´Hoogveld je heb het goed gezien .
  De partij voor de dieren is daar nog niet geweest om te kijken hoe deze dieren daar
  leven in de dierenhel ,misschien iets voor een partij uitje.
  Toch schandalig dat de PvdD dat daar allemaal zo laat gebeuren .

 • Bolder01

  En destijds toen. Er zogenaand m.k.z. was en nu met het fosfaat ruiming je hoort ze er nit over. Och ja. Maak je er niet druk om..... het gaat hun er om dat ze een goed betaalde baan hebben .... ZULKE PARTYEN ZOUDEN ER TOCH NIET MOGEN ZIJN((((( GELD VERSPILLI NG))))

 • koestal

  vegetariers alle landen ,verenigt u. Maar niet in Spanje ,daar houden ze nog stieren gevechten,met veel Nederlandse toeristen op de tribune

 • gerben5

  leugens en halve waarheden noemen ze "voorlichtingscampagne"
  als thieme ooit stopt klapt het hele zooitje

 • alco1

  Je kunt mooi praten met een luis in de pels.
  De PvdD heeft met emotie verhalen, hele en halve leugens de consument meer beïnvloed, dan de hele landbouw delegatie bij elkaar.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.