Home

Achtergrond

Hogan, Schouten en Calon zoeken samenwerking

GLB, budget en Brexit. Dat stond formeel op de agenda tijdens het bezoek van Eurocommissaris Phil Hogan aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan komt graag in Nederland. Als Ier voelt hij een sterke band met Nederland. “We zorgen immers samen voor de voedselvoorziening van het land dat tussen ons in ligt, Groot-Brittannië”, grapte Hogan bij de opening van het LTO-kantoor, verwijzend naar de Brexit. Op landbouwgebied ziet Hogan Nederland als een voorbeeld. Ierse studenten gaan naar Nederland om kennis op te doen over de landbouw. En dan niet alleen over de dagelijkse landbouwpraktijk, maar ook over de handel en afzetstructuur.

Het is dus ook niet vreemd dat Hogan in Nederland aftrapt om met boeren in gesprek te gaan over de toekomst van het Europees Landbouwbeleid. In november gaf Hogan al aan dat het nieuwe landbouwbeleid meer maatwerk moet bieden aan lidstaten. Ieder land moet zelf invulling kunnen geven aan het beleid, op een wijze die het land het beste past. Een generiek beleid zoals nu, waar de vergroeningseisen in Griekenland hetzelfde zijn als in Nederland, is te complex en te weinig doeltreffend, vindt Hogan.

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komen aan bij LTO Nederland. - Foto: ANP
EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komen aan bij LTO Nederland. - Foto: ANP

Toch ziet de Eurocommissaris de nationale invulling van het nieuwe beleid niet als een vorm van concurrentieverstoring. Het marktbeleid moet Europees blijven, vindt hij. “We moeten het kind niet met het badwater weggooien”, zegt Hogan. Hij benadrukt dat het niet de intentie is om tot een renationalisering van het beleid te komen. De commissie zal het beleid strikt bewaken met de doelstellingen die moeten worden behaald.

Maar over het huidige beleid horen we vooral dat het te complex is en dat boeren er niet mee uit de voeten kunnen. De lidstaten hebben de kennis van de situatie in hun land en zij hebben de beste contacten met de belanghebbenden die met de voeten in de klei staan, zodat de lidstaten de beste invulling aan het beleid kunnen geven, vindt Hogan.

‘Hervorming van het GLB is een kans voor boeren om hun stem te laten horen’

Minister Carola Schouten beaamt dit. Ze ziet de hervorming van het GLB als een kans voor boeren om hun stem te laten horen. “We moeten ervoor zorgen dat het mooie boerenwerk wordt doorgegeven aan de volgende generatie.” Hogan verwacht in mei of juni een voorstel te kunnen lanceren voor het nieuwe GLB.

Beschikbaar budget

Hoeveel budget beschikbaar is voor het nieuwe landbouwbeleid is een belangrijk onderwerp van gesprek. Hogan sprak hier ook over met Schouten en LTO-voorman Marc Calon. Door de Brexit is het Europese budget fors lager, waardoor er politiek een goede strategie moet worden bedacht en de posities van elkaar duidelijk moeten zijn.

Hoewel Schouten nu als minister en vicepremier meer ‘macht’ heeft dan de staatssecretarissen, lijkt Hogan hier niet direct verschil te merken. Hij zegt dat hij ook met de voorgangers van Schouten, Sharon Dijksma en Martijn van Dam, zeer goed heeft samengewerkt en dat hij dat ook met Schouten hoopt te gaan doen.

Mestbeleid en derogatie bleven binnenskamers

Hogan sprak met Schouten en Calon formeel over het GLB, de Brexit en het budget. Het mestbeleid en de derogatie stonden formeel niet op de agenda, maar het onderwerp is gezien de ontwikkelingen rondom mestfraude en de onderhandelingen over derogatie vast niet onbesproken gebleven. Het onderwerp bleef echter nadrukkelijk binnenskamers.

Of registreer je om te kunnen reageren.