Home

Achtergrond

‘Co-creatie biedt kansen voor de agrarische ondernemer’

Door enkel individueel te innoveren, laten ondernemers kansen liggen. Co-creatie kan de snelheid en het succes van innovatie vergroten.

Innovatie is voor agrarische ondernemers vaak de enige weg om een hogere productiviteit en groei te realiseren en daarmee continuïteit te borgen. Tegelijkertijd bestaat de neiging bij ondernemers om de innovatie-uitdagingen alleen met het eigen bedrijf aan te gaan. Dan laat de ondernemer een grote kans liggen. Ik ben ervan overtuigd dat we door innovatiegericht samen te werken, te co-creëren, de snelheid en het succes van innoveren kunnen vergroten.

‘Een co-creatie kan de optimale ‘win-win’ zijn voor innovatie in je bedrijf’

Wat is co-creatie?

Co-creatie is het proces waarmee je nieuwe oplossingen en innovaties bedenkt, samen met andere partijen. Dat kunnen andere agrarische ondernemers, leveranciers of afnemers zijn maar bijvoorbeeld ook kennisinstellingen. Het grote voordeel van deze samenwerking is dat je je, in het complexe proces van innoveren, bewust wordt van de eigen vaste patronen, je de kennis en perspectieven krijgt aangereikt van inspirerende partners en ook daadwerkelijk samen een innovatief idee kunt realiseren. Een co-creatie kan de optimale ‘win-win’ zijn voor innovatie in je bedrijf.

Voorbeelden van co-creatie

Een mooi voorbeeld van co-creatie in de agrarische sector zijn de Voedselfamilies Zuid-Holland. Dat is een open netwerk voor innovatie in de grondgebonden land- en tuinbouw in Zuid-Holland waar inmiddels honderd agrarische ondernemers met elkaar samenwerken. De ambitie is via projecten er 2.500 te betrekken. Er worden onder meer proeftuinen opgezet voor het experimenteren met nieuwe duurzame productiewijzen door de land- en tuinbouwsector. Een melkveehouder gaf het voordeel van dit co-creatienetwerk mooi aan. Het stimuleerde hem door te gaan met een vernieuwing in zijn bedrijf: “Andere deelnemers aan de voedselfamilies waarmee ik sprak zagen niet de belemmeringen die ik zag. Daardoor werd ik geïnspireerd om verder na te denken”, zei hij deze maand in V-focus.

In een ander co-creatieproject rond verduurzaming in de veehouderij was het resultaat van de samenwerking met marktpartijen dat het inzicht bij de veehouder ontstond dat het mogelijk was op verschillende terreinen tegelijkertijd te verduurzamen.

FoodLabPeel is een co-creatieproject van de intensieve veehouderij in Brabant en de creatieve markt. Foto: Bert Jansen
FoodLabPeel is een co-creatieproject van de intensieve veehouderij in Brabant en de creatieve markt. Foto: Bert Jansen

Druk op de ketel

Soms helpt het bij co-creatie om de druk op de ketel te zetten. Zo zal er binnenkort een co-creatie-event worden georganiseerd (Agri Future Event van LTO Noord op 18 en 19 januari 2018) waarin partijen uit de land- en tuinbouwsector worden uitgenodigd om binnen 24 uur tijd 240 projectideeën te genereren voor de toekomst van boeren en tuinders in Nederland. Ik heb veel van zulke co-creatiebijeenkomsten mogen begeleiden en heb vaak gezien dat er een driedubbele oogst ontstond: er ontstaan kansen waar iedereen van kan profiteren. Daarnaast neemt de betrokkenheid met en enthousiasme voor gezamenlijk innoveren toe en ten slotte leer je ook, door het kennisnemen van de andere zienswijzen, buiten de eigen vaste kaders te denken.

Kruisbestuiving met andere sectoren

En dan zijn er nog die prachtige initiatieven op het gebied van co-creatie waar een kruisbestuiving tot stand komt met andere sectoren. Denk aan het Agri meets Design-platform dat het co-creatieproject FoodLabPeel is gestart voor samenwerking tussen intensieve veehouders uit de Peelregio in Brabant en ondernemers uit de creatieve sector, zoals ontwerpers. Het heeft geresulteerd in verrassende uitkomsten, waarbij bijvoorbeeld de consument langs originele manieren meer inzicht kreeg in het werk van de boer en de differentiatie van het product.

‘Zie co-creatie ook als een vorm van risicoreductie’

Voorwaarden voor co-creatie

Om profijt te hebben van co-creatie is het belangrijk dat de ondernemer een open houding heeft en de problemen en uitdaging rond innovatie wil delen met anderen. Dat vraagt om vertrouwen. Het is vanzelfsprekend dat het eigenbelang van partijen een grote rol speelt bij co-creatie. Echter, dat eigenbelang is bij innovatie het meest gediend bij samenwerking, omdat innoveren een onzeker proces is met vele vragen en vaak leemten in de kennis. Het delen van vragen en oplossingen met andere partijen die ook willen innoveren kan daarbij bevrijdend en ondersteunend zijn. Zie co-creatie daarom ook als een vorm van risicoreductie. Wanneer meer ondernemers meedenken en mee-innoveren, is de kans van slagen van uw eigen innovatie groter. En daarmee waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.