Home

Achtergrond 10 reacties

Boerenlobby in Brussel nauwelijks hoorbaar

De landbouwlobby is nauwelijks hoorbaar, terwijl er grote belangen op het spel staan in de Europese Unie. Landbouwcommissaris Phil Hogan, die volgende week op bezoek is in Nederland, roept boeren op zich te roeren.

Het is geen vanzelfsprekendheid dat de Europese Unie € 59 miljard per jaar blijft uittrekken voor haar boeren. Sterker nog: met het vertrek van de Britten uit de Europese Unie wordt een fiks gat in de Europese begroting geslagen, dat de Europese Commissie voor grote uitdagingen stelt. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, die volgende week naar Nederland komt, waarschuwt dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. “Alle bestedingen van de Europese Unie, inclusief het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zullen zeer kritisch onder de loep worden genomen.”

Hogan waarschuwt overal

De Europese Commissie publiceerde half november de eerste mededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode na 2020. Hogan liet elke verwijzing naar het budget uit de tekst schrappen, om geen claim te leggen op de besprekingen voor het meerjarig financieel kader van de Europese Unie, waarover in het voorjaar een besluit moet worden genomen. Ondertussen laat hij echter wel overal een waarschuwing horen.

De Europese Commissie publiceerde half november de eerste mededeling over het GLB voor de periode na 2020. Hogan liet elke verwijzing naar het budget uit de tekst schrappen. Foto: EPA
De Europese Commissie publiceerde half november de eerste mededeling over het GLB voor de periode na 2020. Hogan liet elke verwijzing naar het budget uit de tekst schrappen. Foto: EPA

Eerst vriendelijke woorden, toen een schreeuw om hulp

Heel duidelijk was hij op 6 november vorig jaar, nog voordat de officiële mededeling van de Europese Commissie was gepubliceerd. De federatie van Europese landbouworganisaties Copa-Cogeca had de finefleur van de Europese vleesveehouderij bij elkaar gehaald om een plan te presenteren voor een ‘leefbare toekomst’ voor de Europese vleesveehouder.

In een zaal van het Thon Hotel sprak Hogan de Poolse, Waalse en Franse ministers van landbouw toe en over hun hoofden de boerenvertegenwoordigers. Hij begon met vriendelijke woorden over het strategische belang van de Europese vleesveehouderij, die niet alleen voedzame producten levert, maar ook nog zorg draagt voor werkgelegenheid en het landschap in de plattelandsgebieden.

‘Ik kan niet vechten voor een sterke begroting zonder uw steun’

Maar nadat de vriendelijke woorden waren uitgewisseld, kwam Hogan bij zijn plannen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de discussie die daarover binnen de Europese Commissie en daarbuiten wordt gevoerd. Er volgde een oproep die kon worden verstaan als een schreeuw om hulp, maar ook als een waarschuwing. “Ik roep u dringend op uw stem te laten horen”, zei hij. Daarna volgde de oproep nog twee keer. Een keer in verband met de nieuwe wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken, waarvoor op voorspraak van Cees Veerman voorstellen worden gedaan, en een keer in verband met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Ik kan niet vechten voor een sterke begroting zonder uw steun”, hield hij de boeren voor.

Hogan wil hand in hand met de boeren de strijd aangaan, zo zei hij. En hij heeft een opmerkelijke medestander in begrotingscommissaris Günther Oettinger. Foto: EPA
Hogan wil hand in hand met de boeren de strijd aangaan, zo zei hij. En hij heeft een opmerkelijke medestander in begrotingscommissaris Günther Oettinger. Foto: EPA

‘Boerenstem niet voldoende aanwezig in GLB-debat’

Hogan vond de Europese boerenlobby te stil en niet krachtig genoeg. “Ik ben bang dat uw stem niet voldoende aanwezig is in het debat over het GLB”, aldus Hogan. En hij riep de Europese boerenorganisaties op de inspanningen op te voeren.

Hogan zweeg over het gebrek aan effectieve politieke beïnvloeding in het glyfosaatdebat, dat op dat moment nog volop werd gevoerd. In concept-versies van een toespraak van Hogan hadden ambtenaren daar nog wel op gezinspeeld. De landbouwlobby in de discussie over de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat werd node gemist. Copa-Cogeca publiceerde een amateuristische video waarin boeren uit verschillende landen uitentreuren en weinig puntig vertelden hoe onmisbaar glyfosaat was – het filmpje werd amper bekeken en wie er aan begon haakte snel af.

Terwijl milieuorganisaties meer dan een miljoen burgers mobiliseerden, slaagde de landbouwlobby er niet in een sterk geluid te laten horen

Daartegenover stond een gelikte campagne van milieuorganisaties die elk (onderbouwd of niet onderbouwd) argument aangrepen om de nadelen van glyfosaat te benadrukken. In de media was het boerengeluid amper te horen. Terwijl milieuorganisaties meer dan een miljoen burgers mobiliseerden, slaagde de landbouwlobby (die in totaal 44 miljoen boeren en werknemers vertegenwoordigt) er niet in een sterk geluid te laten horen. Bij het directoraat-generaal voor de landbouw in Brussel werd het ergste gevreesd: als dit de voorbode zou zijn voor de discussie over de Europese landbouwbegroting, dan begon Hogan bij voorbaat een verloren strijd.

Medestander in Oettinger

Hogan wil hand in hand met de boeren de strijd aangaan, zo zei hij. En hij heeft een opmerkelijke medestander in begrotingscommissaris Günther Oettinger, die in december tijdens de jaarlijkse Agriculture Outlook-conferentie de landbouwgemeenschap aanspoorde de kritiek op de landbouw met slimme antwoorden te pareren.

Laatste reacties

 • veelust

  Nou LTO, aan het werk.Zorg dat je een verhaal heb, en dan op basis van feiten en niet op basis van emoties, of op basis van geschreeuw van antilandbouw organisaties of onwetendheden bij overheden.FEITEN.Neem Glyfosaat, is nergens bewezen dat het schadelijk is voor gezondheid is, wel is een feit dat alternatieven schadelijker zijn voor het milieu .Neem derogatie , hebben we ooit gekregen omdat we aantoonbaar hogere opbrengsten hadden dan andere lidstaten en dat we nu afgerekend worden omdat er een paar plekjes in Nederland nog iets hoge waardes in het grondwater laten zien.Het meest rare van alles is dat we ook nog fosfaatwetgeving gekregen hebben om derogatie te behouden.Aantoonbaar , de fosfaat gehaltes in de Nederlandse bodem zakken snel en de hoge fosfaatgehaltes liggen in de stedelijke gebieden. Fosfaatwetgeving, wie heeft het toch verzonnen en met welk doel?LTO, aan het werk met je verhaal,een verhaal op basis van feiten en denk aan de belangen van de agrariër en wel alle belangen.

 • alco1

  @veelust.
  Het gaat hier om landbouw subsidies!
  Maar het zit ook veel anders in elkaar dan voorgesteld wordt.
  Boeren worden opgeroepen om zich te laten horen voor subsidies.
  Echter niet voor henzelf, maar voor de EU om plichtsgetrouwe boeren mee te verwennen.
  Kortom de macht om de boeren als schoothondjes te laten gehoorzamen.
  Afhankelijk van de subsidies zijn we als individuele boer, omdat subsidies verrekend worden in de kostprijs.
  Als voorbeeld:
  Een product moet bv. 60 cent opbrengen vanwege de kostprijs.
  Hier zit de omkeer dat er minder van het product geproduceerd wordt.
  Maar omdat bv 5 cent subsidie gegeven wordt zakt de marktprijs tot 55 cent voordat de omkeer komt.
  Dus als algehele landbouw heb je niets aan subsidies, maar je kunt als individuele boer niet zonder.
  Bovenstaand snappen velen niet, ook het LTO niet.

 • melkveehouder .

  @Alco. Eens dat je als algehele landbouw niks aan subsidie hebt. Maar voor de individuele landbouwer kan het zelfs slechts uitpakken. Lees het artikel vandaag in Boerderij waarin een Oost Duitse collega zonder blikken of blozen verteld dat ze geen €150 euro pacht voor de grond kunnen betalen omdat de grond het niet opbrengt. Maar omdat ze €300 per ha subsidie krijgen wordt de grond wél in gebruik genomen. Zo zie je dat het subsidiestelsel de landbouweconomie compleet verkracht. Alle landbouwsubsidies afschaffen. Voor het boereninkomen maakt het uiteindelijk niets uit omdat marktwerking er wel voor zal zorgen dat het huidige inkomensniveau gehandhaafd blijft. Voor helemaal niets werkt uiteindelijk ook een boer niet meer. Liever even een korte pijn dan voor weinig stelselmatig gemangeld te worden door populistische beleidsmakers met een dubbele agenda. Compleet afschaffen dus die subsidies!

 • melkveehouder .

  Sorry. Artikel staat in Boerenbusiness Daily en niet in Boerderij.

 • alco1

  Dat is ook juist wat ik vertellen wil en ook wel schrijf.
  We hebben als individuele boer niets te vertellen en worden afhankelijk gemaakt van de subsidies, omdat we als individueel geen invloed hebben op de marktprijs.

 • farmerbn

  Helemaal mee eens maar je moet oppassen dat alleen de Nederlanders met deze zienswijze komen. Voordat je het weet krijgen Nederlandse boeren minder of geen subsidies omdat ze die niet meer willen en de andere boeren in EU wel.

 • jan4072

  Hogan is een ambtenaar en het zijn de ambtenaren zelf die niet zonder de subsidies kunnen. Worden er geen subsidies uitgegeven dan zitten de ambtenaren zonder werk. En de boeren zijn de werkezels die voor het karretje van de ambtenaar staan.

 • alco1

  Klopt farmerbn.
  We zitten in de tang.
  Wel is het een verhaal wat ik op een buurtfeest kan vertellen als er iemand melding maakt van de landbouw als grote subsidie vreter.

 • koestal

  We moeten er met de trekker naar toe , her verkeer in Brussel platleggen ,anders hebben de boeren daar niks te zeggen. Lobbyen helpt niet,boeren worden fors gekort,de melkprijzen gaan omlaag ,in Duitsland en Frankrijk zijn de melkprijzen al tijden erg laag

 • A1967

  Koestal# de landbouwsubsidies zijn niet in het leven geroepen om de boeren te steunen, maar om er voor te zorgen dat er genoeg geproduceerd wordt om de consumentenprijs laag te houden.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.