Home

Achtergrond

Gezocht: agrarisch ondernemer 2018

Wie wordt de beste agrarisch ondernemer van 2018? Boerderij gaat weer op zoek. Een deskundige jury beoordeelt ondernemerschap.

De continuïteit waarborgen, dat is het eerste waar aan gedacht wordt als het om goed ondernemerschap gaat. Daarvoor zijn goede afspraken over de afzet noodzakelijk en moeten er zwarte cijfers geschreven worden. Toch is er meer nodig om als agrarisch ondernemer het beste uit jezelf en de onderneming te halen.

Boerderij gaat ook dit jaar, samen met de partners ABN Amro, ForFarmers, NVM en VanDrie Group weer op zoek naar de beste agrarisch ondernemer. Begin 2018 wordt voor de 23ste keer aan de bekroonde agrarisch ondernemer de prijs uitgereikt.

Eigenschappen goed ondernemerschap

Om aan de top mee te draaien, moet een agrarisch ondernemer over meerdere competenties beschikken. Natuurlijk heeft niet iedere ondernemer alleen maar sterke kanten. Een pluspunt is ook om dat te onderkennen en maatregelen te nemen zodat die – ontbrekende – kennis of vaardigheid wel beschikbaar is binnen de onderneming.

Er zijn vele boeken volgeschreven over wat de eigenschappen van een goede ondernemer zouden moeten zijn. Een aantal trefwoorden komt steeds weer naar voren:

Financiën

Voor iedere ondernemer is het belangrijk de financiën op orde te hebben en alle details te kennen. Voorop staat dat geld een middel is binnen een onderneming en geen doel. De boekhouding is een soort scorebord dat de prestaties weergeeft.

Geestdrift en overtuigingskracht

Om mensen om je heen te overtuigen en mee te krijgen als ondernemer zijn bevlogenheid, bezieling en inzet belangrijke eigenschappen. Een agrarisch ondernemer moet overtuigend zijn op zo’n manier dat hij of zij niet alleen het team om hem of haar heen, maar ook de afnemers meekrijgt.

Visie en strategische richting

Ondernemers hebben een langetermijndoel nodig. Dat moet min of meer tijdloos zijn en de formulering moet niet afhankelijk zijn van een financiële onderbouwing. Dat laatste zou de visie te veel van tevoren beïnvloeden. Essentieel is dat doel, visie en strategische richting gedeeld worden met iedereen binnen het bedrijf zodat allen hetzelfde nastreven.

Innoverend

Niet alleen met hard werken binnen het bedrijf kan een ondernemer zijn bedrijf opstuwen in de vaart der volkeren. Daarvoor is het ook nodig wat meer op afstand te gaan staan; dat geeft overzicht en maakt het mogelijk de juiste sturing en beslissingen te nemen over innovaties die het bedrijf in de voorhoede houden. Volgens deskundigen is een vuistregel dat ongeveer 15% van de omzet uit enige vorm van vernieuwingen zou moeten komen.

Integer en invloedrijk

Alleen ondernemers die als integer worden ervaren door hun medewerkers en afnemers, hebben invloed. Integriteit en invloed zijn onlosmakelijk verbonden, volgens deskundigen. Beide aspecten vormen de basis voor een florerende onderneming.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de huidige tijd is maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds meer een must om doelen te bereiken. Voor voormalig CEO van opleidingscentrum De Baak, Arko van Brakel, is het een absolute voorwaarde. “Ik denk dat elk businessplan dat geen rekening houdt met op een verantwoorde wijze ondernemen, gedoemd is te mislukken.”

Illustratie: Herman Roozen
Illustratie: Herman Roozen

Plezier in het vak

Bovenstaande ondernemerseigenschappen blijken bij de juryleden de afgelopen jaren steeds meer een rol te spelen. De jury kijkt verder dan alleen de continuïteit, financiën en productievolume van een agrarisch ondernemer. Bovenal heeft de agrarisch ondernemer plezier in zijn vak. Kortom, ondernemen is meer dan alleen op de kosten letten en zo veel mogelijk produceren.

☛ Meer informatie en inschrijven via www.agrarischondernemer.nl. Of mail naar: agrarischondernemer@reedbusiness.nl.

Procedure van de verkiezing

Aangemelde kandidaten worden na een voorselectie beoordeeld door de jury. De jury selecteert vervolgens tien bedrijven. Bij deze kandidaten wordt een bedrijfsvideo gemaakt. Uiteindelijk kiest de jury vijf bedrijven – de genomineerden – waaraan een bedrijfsbezoek wordt gebracht. Hieruit wordt de Agrarisch Ondernemer 2018 gekozen. De prijs wordt uitgereikt op donderdag 29 maart 2018, in Hotel Theater Figi in Zeist. De Agrarisch Ondernemer van het Jaar ontvangt een geldbedrag van € 12.500.

Op de website www.agrarischondernemer.nl kunnen bezoekers in maart stemmen op hun favoriet. De ondernemer met de meeste stemmen ontvangt de publieksprijs en een bedrag van € 2.500.

‘Ondernemerschap vraagt meer dan alleen vaktechnische kennis’

Volgens een van de winnaars van de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017, Dik Kruijthoff, vennoot van Novifarm, moet een agrarisch ondernemer verder kijken dan het boerenerf. Het is noodzakelijk om midden in de maatschappij te staan om goed te kunnen functioneren als ondernemer.

Naam: Dik Kruijthoff, vennoot bij Novifarm. Plaats: Numansdorp (Z-H). Bedrijf: Novifarm, samenwerkingsverband van vijf akkerbouwbedrijven. Novifarm is Agrariscjh Ondernemer 2017. Foto: Peter Roek

Aan welke eisen moet een moderne agrarisch ondernemer voldoen?

“Vandaag de dag is het lastig om alleen zaken voor elkaar te krijgen. Veel collega’s zie ik aanhaken bij anderen. Samen iets opzetten of uitzoeken en op die manier verder komen. Het hoeft niet gelijk een samenwerking zoals bij Novifarm te zijn maar met de veranderende omgeving is het belangrijk om meer denkkracht te mobiliseren. Je moet verder gaan dan een studieclub om het te redden.”

Is het ondernemen ingewikkelder geworden?

“Ja absoluut, er zijn alleen maar dingen bijgekomen. Denk aan wet- en regelgeving, technologie of certificering. Elke agrarische ondernemer is de laatste jaren geconfronteerd met extra taken. En die komen bovenop de operationele werkzaamheden, dat maakt het belastend vooral qua tijd.”

Zit er verschil tussen een goede boer en een ondernemer?

“Je kunt nog zo’n ontzettend goede boer zijn vaktechnisch, maar uiteindelijk vraagt het ondernemerschap meer eigenschappen die bijna niet te verenigen zijn in een persoon. Dat maakt het bijna noodzakelijk om samenwerkingsverbanden te zoeken met andere ondernemers. Het is mooi als bedrijven complementair zijn aan elkaar.”

Wie moeten zich kandidaat stellen?

“Het moeten behalve boeren vooral tuinders zijn die zich kandideren, met name glastuinders, daar zitten pareltjes van bedrijven tussen. Die sector heeft het heel zwaar gehad in de crisis, maar nu is er weer geld, tijd en energie om te innoveren.”

Deskundige jury velt het oordeel

Een goede agrarisch ondernemer is altijd bezig de continuïteit van zijn bedrijf te waarborgen, door de afzet goed te regelen en de financiën op orde te hebben. De jury houdt uiteraard rekening met de omstandigheden van de ondernemer. Dit jaar bestaat de jury uit:

  • Marc Calon, algemeen voorzitter LTO Nederland, juryvoorzitter;
  • Alexander van der Lely, CEO Lely Holding;
  • Tijs Breukink, lid van de Raad van Bestuur van Wageningen UR;
  • Nicolette Klijn, zelfstandig consultant innovatie, verduurzaming en circulaire economie;
  • Thijs Cuijpers, directeur LTO Nederland;
  • Marc Jansen, directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL);
  • Koos Dekker, docent bedrijfskunde aan de HAS Hogeschool Den Bosch;
  • Dik Kruijthoff en Leon Noordam, winnaars Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017.

Of registreer je om te kunnen reageren.