Home

Achtergrond 16 reacties

EU slaat eerste piketpaal voor derogatie

Geen derogatie zonder plafond. Die boodschap heeft Nederland alvast gekregen uit Brussel.

Dat schreef uitgerekend VVD-minister Henk Kamp aan de Kamer vorige week. In de brief begint hij ermee: ‘Een belangrijk discussiepunt is of, en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden, Nederland een nationaal mestplafond vastlegt.’ Maar iets verder staat het heel duidelijk: ‘De Europese Commissie stelt het nationaal vastleggen van een plafond als voorwaarde voor het verkrijgen van een nieuwe derogatie.’ Daarin lijkt nog enige ruimte te zitten, maar veel speelruimte zit er gezien de resultaten in de afgelopen jaren niet in. Met de onstuimige groei van de melkveestapel, gevolgd door een noodmaatregel via het fosfaatreductieplan als voorbeeld.

Daarbij blijft een feit dat meetresultaten van water onder derogatiebedrijven een nieuwe derogatie niet in de weg hoeven te staan. Die resultaten zijn immers beter dan over alle bedrijven bekeken.

In ieder geval lijkt er nu ondanks alle vertraging toch een begin te zijn gemaakt met de onderhandelingen over een nieuw mestbeleid. Derogatie is immers ‘maar’ een onderdeel van nieuwe regels in de komende vier jaar. Daarbij komen ook de gebruiksnormen in de akkerbouw aan de orde. En of er nog extra maatregelen nodig zijn in gebieden waar de ­nitraatnorm van 50 milligram per liter water wordt overschreden. Aanscherping van specifieke maatregelen om uitspoeling te voorkomen zijn ook al eerder genoemd door Martijn van Dam, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken.

‘Ondanks alle vertraging lijkt nu toch een begin te zijn gemaakt met de onderhandelingen over een nieuw mestbeleid’

Het wordt net als vier jaar geleden een spannende periode, waarin onder grote tijdsdruk onderhandeld moet worden met Brussel, andere lidstaten, die het kritisch volgen.

Tegelijkertijd is er nog geen nieuwe regering om knopen door te hakken. In die zin is het ook niet verwonderlijk dat minister Kamp aan de Kamer meegaf om een debat over de voortgang van het mestbeleid uit te stellen. Het standpunt over het plafond is nu in ieder geval al duidelijk, de eerste piketpaal is daarmee geslagen.

Laatste reacties

 • Attie

  En nu de 20/80 regeling maar afschaffen, en gras geven wat het nodig heeft 300kg N per hectare.

 • HJ O R

  Volgens Romijn is het een inkoppertje!
  We zullen zien!
  Wie betaald er nog contributie om die man aan het vreten re houden?

 • polsbroek

  HJOR . De L T O zoekt een lid voor het bestuur, dat is wat voor jou want je weet het zo goed.

 • veelust

  Begrijp niet wat een plafond te maken heeft met derogatie.volgens mij heeft derogatie te maken met aanwendingsnormen per hectare en we zijn in Nederland vrijgesteld om deze wat hoger te houden vanwege dat we enorme producties halen per hectare wat komt omdat we hier een heel goed klimaat hebben, goede gronden en goede kennis.Een plafond heeft te maken met de hoeveelheid dieren of met de hoeveelheid mestproduktie , een totaal andere discussie. Heb al weer het gevoel dat het 1 grote onderhandeling moet worden waarbij de feiten totaal uit het oog verloren wordt. Hoop dan ook maar dat LTO in deze wat geleerd heeft van de vorige tot standkoming van derogatie afspraken en wel met hun boerenverstand blijven strijden. Niet teveel de emoties en gevoel laten klinken maar in blijft steken op basis van FEITEN.

 • HJ O R

  Beste Polsbroek
  Ben geen lid van LTO en wens dat ook niet te zijn. Sterker nog, hoe eerder deze club opgeheven wordt hoe beter. Praktijkkennis is er heel weinig te vinden. In de regio is er nog wel wat goeds gebeurt de laatste jaren al is het wel zuinig, landelijk is de club volledig belachelijk. Ben wel lid van de NMV en DDB. Gezien mijn leeftijd begin ik ook daar niet meer aan een bestuursfunctie . Wel bezoek ik actief bijeenkomsten van deze clubs en verricht ik ook af en toe werkzaamheden voor hen.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • farmerbn

  Derogatie krijgen gaat steeds meer kosten en wordt daardoor een chantage-middel. Gewoon daar mee kappen is beter maar de voorstanders kiezen steeds voor de korte termijn. De overige EU- landen willen NL in de tang houden door ze een fosfaatplafond op te leggen. Snap nu toch eens dat je nooit moet nemen wat je concurrenten wensen. Nl krijgt in de EU altijd de schuld van de lage melkprijzen en door dat plafond willen ze NL aan de ketting leggen. Trap daar niet in en kies voor geen derogatie.

 • gerben5

  Farmerbn er zijn er nu die roepen dat ze liever meer mest afvoeren(zonder derogatie) dan rechten kopen. Mest afzet kost ieder jaar geld. rechten kun je kopen als het past. Derogatie opgeven is de korte termijn

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, jij zit toch in Frankrijk? Welk belang heb jij erbij dat bij ons de derogatie zou verdwijnen?

 • Kelholt

  Nogmaals, de ondertitel zou moeten zijn: "Zonder derogatie geen plafond. Die boodschap moet Nederland alvast geven aan Brussel."

 • farmerbn

  @bennie, geen belang. Ik zie dat NL vaak verkeerde keuzes maakt en daar wil ik voor waarschuwen. Je blijft toch een Nederlander en het doet nog steeds zeer als je ziet dat jullie het zwaar hebben. Als je in het buitenland woont zie je een beetje de andere kant van het gelijk. Nederland denkt en doet vaak alsof ze het aan het juiste eind heeft maar bekijk het eens van de andere kant. Andere EU landen willen af van de expansiedrift van de Nederlanders en laten jullie in de strop lopen. Kijk uit je doppen en trap er niet in. Je woont straks als enige in een EU land met de rem erop.

 • alco1

  @gerben 5
  Juist derogatie is korte termijn.
  Als het gold zolang de fosfaatrechten er zijn zou de stemming veel anders zijn.
  Zoals het nu is zal de derogatie over een paar jaar weer opnieuw als chantage middel gebruikt worden voor bv. kalf bij de koe of verplicht weidegang of de één of andere ster.
  Juist @farmerbn.
  En die rem zal geen enkele invloed hebben op de prijs.
  Wel op de kostprijs, maar moeten boeren zonder afzet moeilijkheden daarvoor bloeden?

 • Attie

  Een gemiddeld grondgebonden bedrijf wat nu alle mest kan plaatsen, zou zonder derogatie €20000 kwijt zijn aan mestafzet en kunstmest.
  En een bedrijf overhouden wat in onbalans is !!

 • alco1

  @Attie klopt.
  Maar ik zeg toch duidelijk: "Als derogatie tot in lengte der dagen zal gelden, dan!!!"
  Maaaaaar.

 • farmerbn

  Zonder derogatie ga je veel meer mais telen en heb je bijna geen kunstmest nodig. Bij meer mais krijg je een groter overschot aan voer dus kun je meer zelf krachtvoer telen dus de krachtvoerkosten gaan dalen. Je kunt ook extra land ruilen met een akkerbouwer die dan weer extra mest gaat afnemen. Als er meer bieten en aardapelen komen gaan hun biiproducten zakken in prijs. Bij meer mais en/of bijproducten in het rantsoen gaan koeien meer melk geven en wordt je omzet groter. Dus Attie houdt hier allemaal rekening mee als je gaat tellen. Waarschijnlijk zijn er nog meer zaken waar je rekening mee moet houden.

 • gerben5

  Farmer. Vergeet eerst maar dat er straks nog blijvend grasland omgezet kan worden. En als bijproducten te goedkoop worden gaat er gewoon wat meer de vergister in,gebeurd nu al met de perspulp. Zolang we onder het fosfaatplafond zitten valt er weinig te chanteren alco1

 • Attie

  farmerbn, zware klei hier aan de randmeerkust, prima voor gras minder geschikt voor mais.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.