Home

Achtergrond 2 reacties

De revolutie van Koppert begint nu pas

Koppert Biological Systems zette biologische bestrijding wereldwijd op de kaart. Nu stort het 50-jarige bedrijf zich ook op open teelten en veehouderij.

Niemand minder dan Koning Willem Alexander opent 14 september het nieuwe Experience Centre van Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Het zegt iets over de statuur van dit bedrijf dat biologische plaagbestrijding en bestuiving wereldwijd op de kaart heeft gezet. Koppert is een boegbeeld van de innovatieve Nederlandse plantenteeltsector. Niet voor niets won het in 2012 de eerste DHL Export Trophy voor toonaangevende exportbedrijven. De jury noemde Koppert ‘Een voorbeeld voor vele bedrijven in Nederland’.

Dat Koppert succesvol opereert op de internationale markt bewijzen ook de groeicijfers. Tussen 2005 en 2016 nam de netto-omzet toe van € 50 miljoen tot € 182 miljoen. Er zijn wereldwijd 400 adviseurs in dienst, die de klanten helpen met het introduceren van biologische plaagbestrijdingen – met onder meer sluipwespen en roofmijten, met natuurlijke bestuiving door hommels en biologische gewasbescherming.

Jongensboek

Het verhaal van Koppert laat zich lezen als een jongensboek; hoe het probleem van een eenling, komkommerteler Jan Koppert, uitgroeide tot een innovatieve multinational. Jan Koppert had in de jaren zestig net als andere telers veel last van plaaginsecten. Hij ging samen met zijn zoon Peter op zoek naar een natuurlijke oplossing om zijn gewas te beschermen. Ze haalden een roofmijt (Spidex) uit Zwitserland en wisten deze met succes in te zetten tegen spint. Dit experiment slaagde en Spidex vormde de grondslag van Koppert Biological Systems. Binnen enkele jaren was de roofmijt een succes binnen de Nederlandse komkommerteelt.

In 1980 produceert het bedrijf voor het eerst een microbiologisch product, Mycotal, en een jaar later wordt de eerste buitenlandse vestiging in Engeland geopend. In 1988 start Koppert met de productie van hommels voor de bestuiving in de bedekte teelten, een jaar nadat het Belgische Biobest dat als allereerste had gedaan. Enkele jaren later worden de hommels ook ingezet in vollegrondsteelten.

Schandaal

Soms geeft een schandaal het bedrijf een flinke zet. In 2005 blijken paprika’s in het gigantische bedekte teeltgebied van de Spaanse provincie Almeria (totaal 40.000 hectare) te veel residuen te bevatten. De export naar onder andere grootafnemer Duitsland dreigt geheel in te storten. De Spaanse telers zijn zeer huiverig om van de spuit over te stappen op de roofmijt. Als de introductie van de roofmijt bij enkele kasbedrijven succesvol blijkt, stappen de telers alsnog massaal over op biologische plaagbestrijding.

In de bedekte teelten is biologische plaagbestrijding wereldwijd gemeengoed geworden. Bij bijvoorbeeld komkommers, paprika’s en tomaten wordt pakweg 90% biologisch behandeld en bestoven.

Een hommel op een tomatenbloem. Koppert is toonaangevend op de markt voor biologische bestuivers en plaagbestrijders. - Foto: Koppert/Gerard-Jan Vlekke
Een hommel op een tomatenbloem. Koppert is toonaangevend op de markt voor biologische bestuivers en plaagbestrijders. - Foto: Koppert/Gerard-Jan Vlekke

Het aantal kleine en grote bedrijven, inclusief chemiereuzen als Bayer Cropscience, Basf en Syngenta, dat zich in en vanuit Nederland met biologische bestrijders, bestuivers en gewasbescherming bezighoudt, is inmiddels dertig. Dat Koppert in deze wereld een zeer prominente speler is, blijkt wel uit het feit dat Willem Ravensberg, manager Governmental and Regulatory Affairs van Koppert, sinds enkele jaren voorzitter is van de International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA).

Nieuwe focus

De focus van Koppert verplaatst zich sinds enkele jaren ook naar vollegrondsteelten en de dierlijke sector. Met de overname van het Braziliaanse Itaforte, een producent van micro-organismen, betrad Koppert in 2012 de markt voor grootschalige vollegrondsteelten als soja, suikerriet, mais en tarwe. De uitdaging in de grootschalige onbedekte teelten is om ondanks de smalle financiële marges producten te introduceren die de plantgezondheid en opbrengsten kunnen verhogen.

In Brazilië wordt nu op honderdduizenden hectaren soja, suikerriet, mais en tarwe de biologische fungicide Trichoderma harzianum (Trichodermil) toegepast. Deze schimmelsporen worden meegegeven als zaadbehandeling. Daarnaast bevordert deze applicatie volgens Koppert de weerbaarheid van planten, met als mogelijk gevolg enkele procenten hogere opbrengst.

Brazilië kampt ook op grote schaal met schade door witte vliegen, met name op sojaplantages. Daarvoor werd met veel resultaat de biologische insecticide Boveril (Beauveria bassiana) geïntroduceerd. Koppert verwacht dat meerdere van dit soort producten de komende jaren in akkerbouwgewassen in Europa en de Verenigde Staten kunnen worden toegepast.

Zaadcoating

In 2015 introduceerde Koppert in Europa al wel Panoramix, een zaadcoating die kiemplanten van grote akkerbouwteelten moet stimuleren. Micro-organismen en aminozuren in Panoramix zorgen volgens Koppert dat bijvoorbeeld tarwe en mais beter nutriënten als stikstof en fosfaat kunnen opnemen. In Oost-Europa, waar zaken als bemesting en gewasbescherming doorgaans wat minder geavanceerd zijn dan in Noordwest-Europa, kan Panoramix in met name tarwe en mais tussen de 5 en 15% hogere opbrengsten bewerkstelligen, claimt Koppert. De zaadcoating wordt daar inmiddels op tienduizenden hectaren toegepast, stelt het bedrijf.

Vliegenbestrijding

Voor de veehouderij bracht Koppert enkele jaren geleden een roofvlieg op de markt; een natuurlijke vijand van stalvliegen, die zowel bij varkens, kippen als koeien kan worden ingezet. De roofvlieg parasiteert de stalvliegen en verblijft zelf in de mestkelders. Het terugdringen van de stalvliegen bevordert vooral het welzijn van de dieren.

Koppert heeft sinds enkele jaren ook een roofmijt op de markt, om zowel bij vlees- als legkippen bloedluis te bestrijden. In het licht van de fipronil-affaire zou dat soelaas kunnen bieden. De roofmijt wordt volgens het bedrijf in landen als Italië, Frankrijk en ook Nederland en België al op tientallen pluimveebedrijven toegepast.

Kortom: de toepassingen van biologische middelen lijken bijna oneindig. Bij Koppert zelf hebben ze het gevoel dat ze nog maar aan het begin staan van een grote revolutie in de agrarische sector. Dat belooft nog wat voor de toekomst.

Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs werd in 1967 opgericht door komkommerteler Jan Koppert en zijn zoon Peter. Zij introduceerden een roofmijt om in te zetten tegen spint. Enkele jaren later introduceerden ze sluipwespen tegen plagen.

Het familiebedrijf is onder leiding van Peter, zijn broer Paul en neef Henri Oosthoek uitgegroeid tot marktleider in biologische plaagbestrijding, natuurlijke bestuiving en biologische gewasbescherming.

De omzet was in 2016 € 182 miljoen en het aantal werknemers groeide naar 1.213 voltijds arbeidsplaatsen. De nettowinst bedroeg vorig jaar € 12,3 miljoen. Koppert heeft 25 vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, Rusland, China en India. Het bedrijf heeft 400 adviseurs in dienst die de klanten helpen me het introduceren van biologische plaagbestrijdingen, met natuurlijke bestuiving door hommels en biologische gewasbescherming.

Tot 2000 was de omzet voor een belangrijk deel afhankelijk van de groenteteelt. Nu zijn ook zaad-, fruit- en bloementelers en akkerbouwers belangrijke afnemers.

Laatste reacties

  • Henk Tennekes

    Dit bedrijf wijst de weg. Met en niet tegen de natuur voedsel produceren.

  • alco1

    Hier is ook niemand op tegen!

Of registreer je om te kunnen reageren.