Home

Achtergrond

‘Aandacht voor jonge boeren is in de politiek nu wel ingebed’

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland bestaat dit jaar op 1 september 40 jaar. Jonge boeren waren destijds van mening dat er onvoldoende naar hen werd geluisterd en dat ze hun mening wel goed zouden kunnen uitdragen, door zich te organiseren.

Veertig jaar later is NAJK een gevestigd instituut met al jaren een redelijk constant aantal leden die zich inzetten voor de belangen van jonge boeren en tuinders.

De aftrap voor het jubileum is medio juli al gegeven tijdens de Zwarte Cross bij het Hard Brok Café van ForFarmers. Vanaf 1 september vinden er in alle provincies activiteiten plaats die uitmonden in een grote ‘inspiratiedag’ voor alle NAJK-leden, op 2 december.

Sinds ruim een jaar is Andre Arfman, zoon van een melkveehouder uit Vorden, voorzitter van NAJK. Tijdens zijn speech op de Zwarte Cross zei Arfman: “NAJK staat voor de toekomst van de land- en tuinbouw. Een eigen geluid van jonge boeren en tuinders, dat maakt ons uniek!”

Wat bedoel je precies met dat eigen geluid waar je het op de Zwarte Cross over had?

“Het gaat erom hoe jonge boeren en tuinders tegen zaken rondom het boerenbedrijf aankijken. Dat kan heel anders zijn dan dat de gevestigde orde doet. Met ons geluid houden we ze scherp en hebben we invloed op de besluitvorming. Door ons te laten horen, hopen we dat er zoveel mogelijk rekening met ons wordt gehouden.”

Dus eigenlijk de reden van het ontstaan van NAJK; te weinig aandacht voor jonge boeren?

“Ja, dat denk ik wel. Er was onvrede onder jonge boeren en die is door de oprichting van NAJK min of meer weggenomen.”

Zijn er andere belangen ontstaan die er vroeger niet waren?

“We hebben ons als vereniging altijd gefocust op bepaalde terreinen die met name voor jonge boeren belangrijk zijn. Het onderwerp bedrijfsovername is er zo een, daar hebben we altijd aandacht voor gehad. Maar uiteraard spelen we natuurlijk steeds in op de grote politieke ontwikkelingen van het moment als die jonge boeren raken, net als vroeger. Denk nu bijvoorbeeld aan de GLB, hoe wordt dat ingevuld? Of een onderwerp als pacht. Als het systeem van pacht steeds flexibeler gaat worden zoals de plannen aangeven, kan dat een probleem worden voor jonge boeren. Het is belangrijk voor een jonge boer die hoog gefinancierd is om zekerheid te hebben over de grond waarover hij kan beschikken. Anders wordt een businessmodel wel heel lastig rond te zetten.”

Andre Arfman, zoon van een melkveehouder uit Vorden, voorzitter van NAJK. - Foto: Koos Groenewold
Andre Arfman, zoon van een melkveehouder uit Vorden, voorzitter van NAJK. - Foto: Koos Groenewold

Het aantal boeren in Nederland daalt door de jaren heen, maar NAJK weet al jaren het ledental rond de 8.000 te houden. Heb je daar een verklaring voor?

“Klopt de laatste jaren zitten we rond 8.000 leden. Dat is iedere keer weer een uitdaging, want er verdwijnen natuurlijk constant leden. Want NAJK-lid kun je blijven tot je 35ste. De reden dat we stabiel blijven heeft te maken met de wat bredere groep die in eerste instantie lid wordt. De broers en zussen, zeg maar. Maar we hebben ook een behoorlijk aantal leden uit sectoren die aan het boerenbedrijf gelieerd zijn.”

Op welke resultaten of ontwikkelingen die NAJK heeft bereikt ben je het meest trots?

“Als ik kijk naar de afgelopen tijd dan denk ik vooral aan de extra hectaretoeslag voor jonge boeren, die in het GLB is verwerkt. En we hebben ingezet op een subsidieregeling jonge landbouwers. Dat zijn mooie resultaten. Veel regelingen waar we ons steentje aan hebben bijgedragen bestaan al lang niet meer. Denk aan de Tante Agaathregeling. Je kunt wel zeggen dat door de jaren heen de aandacht voor jonge boeren in de politiek nu wel is ingebed.”

Dus er wordt voldoende rekening gehouden met jonge boeren?

“Daar proberen we steeds voor de zorgen, we brengen onszelf steeds zoveel mogelijk onder de aandacht. Dat vergt veel communiceren en laten zien waar we voor staan. Het levert wel wat op, we worden ook regelmatig gevraagd onze input te leveren.”

Al jaren maakt NAJK zich hard voor Boer zoekt boer. Levensvatbare bedrijven ‘voorzien’ van een opvolger. Hoe heeft dat project gescoord tot nu toe?

“Dat project loopt nu zo’n twee jaar, hoeveel succesvolle koppelingen het heeft opgeleverd is lastig aan te geven. Het gaat vaak eerst om een langdurige samenwerkingsperiode, voor een eventuele overname plaatsvindt. Dat kan wel tien jaar duren. Er zijn enkele tientallen koppelingen gerealiseerd. Hoeveel daarvan uiteindelijk tot een overname hebben geleid, is nu te vroeg om te zeggen. We zijn in ieder geval tevreden over het project.”

Zijn er specifieke speerpunten voor de komende jaren?

“De bedrijfsovername blijft voor ons bovenaan staan. Ook de uitwerking van het GLB is voor ons heel belangrijk. Verder denk ik aan de mestwetgeving; is dat wel houdbaar met zoveel systemen en uitzonderingen? Verder komen we niet om het klimaatvraagstuk heen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.