Home

Achtergrond 8 reacties

Van Dam regeert in zijn laatste weken vooral per mail

Nog twee weken reces en dan keert de Tweede Kamer terug van vakantie. Het leek er op dat staatssecretaris Martijn van Dam niet meer in de Kamer zou komen, maar door de fipronil-affaire gaat dat alsnog gebeuren.

Op 5 september beginnen de reguliere vergaderingen weer. Het reces is geen vakantie van twee maanden: er wordt in ieder geval deels doorgewerkt. Dit jaar wel in het bijzonder omdat er ook nog een kabinetsformatie aan de gang is. Er is inmiddels het nodige gelekt over de besprekingen die tot een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie moeten leiden. Niet over landbouwonderwerpen, maar wel over belangrijke twistpunten zoals euthanasie en het gebruik van embryo’s voor onderzoek.

Uitstel en doorschuiven hete aardappels

Hopelijk wordt wel een aantal zaken afgesproken over land- en tuinbouw. Die ontbraken in het vorige regeerakkoord tussen VVD en PvdA. Het heeft geleid tot meerdere conflicten tussen de regeringspartijen in de afgelopen jaren. Zoals wel vaker in de politiek werd onenigheid gevolgd door uitstel en doorschuiven van hete aardappels. Met een regeringspartij die niet gebonden is aan afspraken in een regeerakkoord, kunnen zich heel andere meerderheden vormen. Zeker als het gaat om onderwerpen die geen van beiden een crisis waard is.

Voor het behoud van derogatie is in allerijl een tussenoplossing via het fosfaatreductieplan bedacht De uitvoering daarvan lijkt te werken, maar heeft geleid tot een stroom van rechtszaken. Foto: Peter Roek
Voor het behoud van derogatie is in allerijl een tussenoplossing via het fosfaatreductieplan bedacht De uitvoering daarvan lijkt te werken, maar heeft geleid tot een stroom van rechtszaken. Foto: Peter Roek

Geen afdoende antwoord op groeiende melkveehouderij

Een voorbeeld is de aanpak van de groeiende melkveehouderij. Het kabinet had er geen afdoende antwoord op. De wet Verantwoorde groei melkveehouderij en vervolgens de AMvB Grondgebonden groei bleken ontoereikend. Dat was mede het gevolg van uiteenlopende standpunten tussen VVD en PvdA en een verdeelde sector. Uiteindelijk werden op 2 juli 2015 fosfaatrechten aangekondigd. Het vervolg is bekend: Brussel keurde eerst een wetsvoorstel voor fosfaatrechten af. Gevolg is onder meer dat voor het behoud van derogatie in allerijl een tussenoplossing via het fosfaatreductieplan bedacht is. De uitvoering daarvan lijkt te werken, maar heeft inmiddels geleid tot een stroom van rechtszaken. De afgelopen weken kregen nog eens ruim 400 boeren gelijk van de rechter en worden onder voorwaarden vrijgesteld van de fosfaatreductie in 2017. Bovendien is de regeling voor knelgevallen bij de verdeling van fosfaatrechten in 2018 nog niet klaar.

Staatssecretaris Martijn Van Dam moet tóch op het matje komen in de Tweede Kamer over de fipronil-affaire. Foto: ANP
Staatssecretaris Martijn Van Dam moet tóch op het matje komen in de Tweede Kamer over de fipronil-affaire. Foto: ANP

Van Dam op valreep op het matje

De verantwoordelijk staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken leek zijn beleid niet meer te hoeven verdedigen in de Kamer. Vanaf 1 september gaat hij wellicht volgen vanuit Hilversum als hij Economische Zaken heeft verruild voor de Publieke Omroep. Er ligt een hele stapel werk voor zijn opvolger, maar tot er een nieuw kabinet is zal dat vooral bij minister Kamp op het bord komen te liggen. Van Dam komt niet meer in de Kamer over fosfaatrechten en andere heikele kwesties. Op de valreep wordt hij nu toch nog op het matje geroepen over de fipronil-affaire. Los daarvan stuurt hij nog een aantal Kamerbrieven de deur uit. Bijvoorbeeld over de stand van zaken in de fosfaatreductie en een eventueel nieuw hoger beroep over het fosfaatreductieplan. Regeren doet hij in zijn laatste weken vooral per e-mail.

Laatste reacties

 • Peerke1

  Konden wij boeren ook maar per mail alles afschuiven naar anderen.

 • agratax(1)

  Per mail"Hoe ouderwets" is van Dam. Moderne leiders / bestuurders doen hun zelfs hun mondiale aangelegenheden per Twitter.

 • groot boerdam

  Opzouten met die kerel zo gauw mogelijk!

 • D. de Jong

 • D. de Jong

  straks naar de andere fantasie wereld npo

 • info36

  Een grote schande voor de landbouw, de belangrijkste sector voor Nederland

 • polsbroek

  Wij zijn er van , maar de omroep wordt weer linkser

 • koestal

  Ik had het liever op papier,ik kom nog WC papier tekort

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.