Home

Achtergrond 5 reacties

Duitse studie: migranten beter klaarstomen voor functies in landbouw

Duitsland heeft meer nog dan de West-Europese buurlanden te maken met een enorme instroom van vluchtelingen. De bereidheid bij de boeren om ze aan te stellen als werknemer is vrij groot, want de vraag naar personeel neemt toe. Voordat op ruime schaal migranten kunnen worden aangesteld moet er echter wel wat gebeuren.

De agrarische arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Eén ervan is het opnemen van mensen met een immigratie-achtergrond. ‘De pluralisering van de maatschappij zal ertoe leiden dat het bestand aan nieuwe vakkrachten ‘bonter’ wordt’, concludeert een studie door de Edmund Rehwinkel-Stiftung in opdracht van de Landwirtschaftliche Rentenbank in Duitsland.

Ongekwalificeerde arbeidskrachten

De vraag naar personeel is groot en groeit verder, onder meer doordat de bedrijven groter worden, maar ook door vergrijzing. Door de grote instroom van vluchtelingen is er voldoende potentieel. Het probleem is echter dat het in veruit de meeste gevallen gaat om ongekwalificeerde arbeidskrachten, die helemaal niet aansluiten op de vraag.

Het werk in de landbouw wordt vooral door de toenemende digitalisering (‘Landbouw 4.0’) steeds gecompliceerder en is niet meer in een handomdraai bij te brengen. Zowel opleidingen als leveranciers van gedigitaliseerde mechanisatie-apparatuur moeten daarop inspelen. De fabrikanten daarvan zouden de eenvoud van de bediening meer aandacht moeten geven dan nu.

Kwart heeft personeel nodig

Uit een enquête blijkt dat een kwart van de landbouwondernemers op de korte of middellange termijn extra personeel nodig heeft. De meesten zijn daarbij bereid om vluchtelingen en asielgerechtigden aan te stellen. Dat willen de ondernemers echter niet als ze daarbij geen hulp krijgen van bemiddelende instanties. Een belangrijke wens is dat ze daarbij kunnen rekenen op een vaste gesprekspartner.

Er staan maar weinig migranten uit de categorie asielzoekers en vluchtelingen bij de arbeidsbemiddelingsinstanties ingeschreven, die het Duits zodanig beheersen dat ze zouden kunnen functioneren op een landbouwbedrijf.

Sectorspecifieke initiatieven

Om dit gat tussen vraag en aanbod te dichten, zijn initiatieven nodig die specifiek toegesneden zijn op de sector. Een goed voorbeeld is volgens de opstellers een initiatief van de Landbouwkamer Nedersaksen, waar integratie- en taalcursussen sterker worden verbonden met het ontwikkelen van beroepskwalificaties.

Coaches nodig

Voorts wordt gepleit voor de aanstelling van coaches op de landbouwbedrijven. Deze coaches hebben de taak om de eenmaal aangestelde migrant intensief te begeleiden. De coaches zijn zo de schakel tussen opleiding en praktijk.

Navolging verdient ook de inrichtingen van ‘consult- en clearingkantoren’, zoals de Landbouwkamer Nedersaksen heeft gedaan. In zo’n kantoor zitten arbeidsbemiddelaars en boeren met vacatures als gelijkwaardige partners aan tafel, eventueel samen met andere relevante netwerkpartners, om ervaringen uit te wisselen.

De Landbouwkamer Nedersaksen heeft daarnaast een online beurs voor agrarische arbeidsplaatsen gelanceerd. Die kan de basis vormen voor de ontwikkeling van een systematische databank waarin antwoorden op vragen ten aanzien van de aanstelling van migranten zijn terug te vinden, en waar bedrijfsleiders op zoek naar personeel zich kunnen oriënteren.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Grote vraag is; "Waarom zouden de migranten, die het platteland ontvlucht zijn, zich nu gaan melden als agrarisch medewerker?" Sluiten wij de ogen voor het feit dat over de hele wereld een trek naar de stad gaande is, omdat de mens liever niet buiten werkt in weer en wind. In Afrikaans elanden verkiezen de mensen een leven in de stad zonder geld en eten dan in het dorp zonder geld maar met eten er groeit immers alles wat nodig is te leven! Hier komt bij dat er onder de migranten veel goed opgeleide mensen zitten, die helaas wegens het ontbreken van Duitse, Nederlandse e.a. erkende diploma's niet in hun vak mogen werken. De migrant blijft op deze wijze een tweederangs burger, het geen de integratie niet ten goede komt.

 • pinkeltje

  You get what you pay.... Zo simpel is het. Doe 10.000 euro bij het jaarsalaris op en werken bij de boer is weer hot. Ik weet dat het niet gaat gebeuren, zoals ook elders in de economie het geval is, maar wie heeft er een probleem?

 • Jan-Zonderland

  Mooi verhaal maar ook in dit geval zullen eerst de grote cultuurverschillen teniet gedaan moeten worden en dan het kennis/opleidingsmiveau nog. Voor alles is de taal het eerste probleem. Ben bang dat het niet gaat lukken want al die economische vluchtelingen vonden het wel prima in de bijstand met alle benefits die daar bij komen.

 • jan4072

  Er moet een coach komen voor begeleiding. Dat houd dus in dat ik in eens 2 extra mensen op mijn bedrijf rond heb lopen. Één coach die moet begeleiden maar zelf geen verstand van landbouw heeft anders had hij wel een ander beroep genomen en een immigrant die er ook niks van snapt, al was het alleen maar omdat hij de taal niet kent. Ik wens je veel succes.

 • Sachasenne

  Beste,
  Als Belgische wonende in Dubai , kwam ik dit artikel tegen.
  Ik woon in een bio-sustainable project, uniek in Dubai. Binnen het project is een biologisch terltprogramma opgestart, zowel in gekoelde domes (soort serres) als buiten.
  De supervisor die er al sinds de opstart werkt is een filipino met een bachelor in de agriculture engineering.
  Zijn droom is te werken in een klimaat waar ‘normale’ landbouw mogelijk is, zonder moessonregens of extreme temperaturen.
  Hy heeft de nodige brains, ervaring en passie, er moet geen opleiding voorzien worden.
  Wel een visum helaas...
  Hy spreekt vloeiend Engels, voorlopig nog geen Europese taal. Zoals algemeen geweten zijn filipinos harde werkers.
  Moest iemand interesse hebben, zijn CV kan altyd via mij opgevraagd worden. Sustainablecitydubai@gmail.com of carine.smits@telenet.be

  Vriendelijke groeten,

  Carine Smits

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.