Home

Achtergrond 7 reacties

Weilanden met geldopleverende bosranden

Coöperatie Agrobosbouw NL zoekt boeren voor agrobosbouwpilots. Dat gebeurt binnen een keten met een verdienmodel dat op korte termijn geen verlies hoeft op te leveren.

Voedselbossen waren er al. Eetbare ‘bostuinen’ als populair onderdeel van permacultuur. Maar een economische grondslag hadden deze bossen niet. Daar komt nu verandering in. Coöperatie Agrobosbouw NL zoekt boeren die willen meedoen aan pilots om agrobosbouw toe te passen. “Het gaat niet alleen om biodiversiteit of bodemverbetering. Boeren krijgen ook economisch meer perspectief”, zegt René van Druenen.

Wat houdt agrobosbouw precies in?

“In de kern draaien we de boel om; landbouw wordt onderdeel van de natuur. Het is een extensieve, meer diverse manier van landbouw. De term agrobosbouw komt uit de VS en wij hebben het als coöperatie begin 2016 in Limburg opgepakt. Daar – maar ook op andere plekken in het land – neemt de agrarische economische kracht af. Veel gronden blijven over, met behoud van de agrarische bestemming. Dat betekent dat er meer creatieve oplossingen moeten komen. Elk laagje bovenop grond die braak ligt, is winst. En dat laagje kan ook agrobosbouw zijn.”

Wie zoekt u voor deze pilots?

“Vooral veel verschillende soorten boeren. Veehouders, akkerbouwers, pluimveehouders met uitloop, gangbaar, biologisch. Met als gemene deler dat ze allemaal grond beschikbaar stellen voor agrobosbouw. Geen incourante hoekjes, maar percelen met enige ‘maat’. Concreet: minimaal 10 hectare. Die pilots willen we vooral op zoveel mogelijk verschillende plekken doen. Zand, klei, veen, maar ook variatie in voorgaand grondgebruik, grondwaterstand, microklimaat, mitigatie of locatie. Ligt de grond tussen natuurgebieden of juist bij een stad? Zo kunnen we snel leren waar het optimum ligt.”

Naam: René van Druenen (50). Organisatie: Coöperatie Agrobosbouw NL. Functie: bestuurslid. - Foto: Peter Roek
Naam: René van Druenen (50). Organisatie: Coöperatie Agrobosbouw NL. Functie: bestuurslid. - Foto: Peter Roek

Hoe ziet dat er concreet uit?

“Op dag één inventariseren we de mogelijkheden van de grond en maken we een inrichtingsplan. De boer begint plat gezegd met een weiland en creëert vervolgens gefaseerd een bosrand van zeven lagen. Die bosrand bestaat dan onder meer uit hoge bomen met fruit of noten, bessen- of vlierstruiken, klimplanten zoals druiven en een onder- en bovengrondse kruidenlaag. Onze verwachting is dat de pilots gaan aantonen dat deze bosranden straks meer rendement geven dan het oude weiland. Want de voordelen strekken verder dan biodiversiteit en bodemverbetering.”

Hoe kan dat dan?

“Met een zorgvuldig voortraject en gedegen ketenaanpak is er zeker een verdienmodel. Met fruit en noten is uiteindelijk meer te verdienen dan met een weiland. En de afzet gaan we zelf als coöperatie doen. Dat lastige deel ‘dumpen’ we niet alleen bij de boer. Maar ook op de korte termijn hoeft de boer niet in te leveren. Zelfs niet in de eerste omschakeljaren als het optimum nog niet bereikt is. Met een gedegen businessmodel en de steun van gemeentes, projectontwikkelaars én vooral banken, kunnen we langetermijnfinancieringen optuigen. Want deze partijen willen agrobosbouw graag stimuleren. Daarmee is het breed gedragen, want zij steken er geld in. Als coöperatie ontvangen wij namelijk geen subsidie.”

Wanneer wilt u starten?

“We zijn pas net begonnen, maar inmiddels hebben zich tien boeren aangemeld. Zowel gangbaar als biologisch. In september gaan we met alle aangemelde boeren in gesprek, waarna we een planning maken. Het is dan de bedoeling dat de eerste pilots begin 2018 van start gaan.”

Belangstellenden voor pilots kunnen zich melden via info@agrobosbouw.nl.

Laatste reacties

 • gerben5

  Braak liggende grond???

 • koestal

  Mijn bosrand stond ook vol met struiken ,bramen ,vlierbessen ,klimop,vogelkers ,enz,ik moest ze opruimen omdat het zo rommelig was,heb ik gedaan ,nou is het weer niet goed.

 • John*

  volgens mij zijn de leegkomende gebouwen een groter probleem dan de vrijkomende grond..

 • alco1

  En hoe wilt u dat allemaal betalen?
  Polaroid?

 • landboer

  Veel gronden blijven over??? In wat voor wereld leeft die man? Hier vechten ze om elk stukje grond, maar dat was nog niet doorgedrongen tot het buro van deze man?
  t Lijkt wel iemand uit de Den Haag!

 • farmerbn

  Mogen boeren in frankrijk ook meedoen?

 • agrobosbouwer

  Duizenden hectares grond in ons land worden inderdaad niet gebruikt voor hun beoogde bestemming, bijvoorbeeld omdat ze ooit, vóór de economische crisis, bestemd waren voor de realisatie van hele woonwijken. Een deel daarvan ligt braak en een ander deel wordt door de eigenaren (uiteenlopend van projectontwikkelaars tot gemeenten) nog van jaar tot jaar verpacht.

  Landbouwgrond komt daarnaast inderdaad steeds meer vrij door het toenemende aantal agrarische ondernemers dat om uiteenlopende redenen stopt. Voor die grond bestaat meer dan voldoende belangstelling, vooral resulterend in nog meer schaalvergroting en (inderdaad) leegstaande gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming moet worden gevonden. Ook daar kijken we in dit kader nadrukkelijk naar.

  In Frankrijk is agrobosbouw vanuit het verleden nog rijkelijk vertegenwoordigd.
  Iedereen kan in principe meedoen, van akkerbouw- en tuinbouw tot veeteelt, in ons land of daarbuiten.

  Ik heb ruime praktijkervaring als fruitteler én als bureauridder, ik kom niet uit en heb niets met Den Haag.....

  René van Druenen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.