Home

Achtergrond 2 reacties

Twee kansen voor knelgevallen

Staatssecretaris van Dam biedt binnen de knelgevallenregeling twee opties: voor nieuw gestarte bedrijven en bedrijven in een buitengewone situatie.

Knelgevallen maken binnen het fosfaatplan op twee manieren kans op compensatie. De eerste groep bestaat uit nieuw gestarte bedrijven, maar hier zitten nogal wat haken en ogen aan. De tweede groep betreft bedrijven die in een ‘buitengewone’ situatie zitten, vanwege de aanleg van een natuurgebied, publieke infrastructuur, of een algemene nutsvoorziening. Accountants verwachten dat het dit keer om enkele tientallen gevallen gaat en dat hier weinig veehouders buiten de boot zullen vallen.

Voor de categorie nieuw gestarte bedrijven adviseert de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een compensatie van 50% van het verschil tussen de feitelijke stalbezetting op 2 juli 2015 en de stalcapaciteit op die datum. Maar het is de vraag of die compensatie altijd realistisch is. De commissie stelt nogal wat voorwaarden. Zo is een bedrijf alleen een knelgeval als op de peildatum minimaal 10% minder kilogrammen fosfaat met melkvee werd geproduceerd dan werd voorzien bij volledige benutting van de capaciteit.

‘Registratie bij RVO.nl geen goed uitgangspunt’

Ook moeten veehouders kunnen aantonen dat ze vóór 2 juli 2015 een onomkeerbare financiële verplichting zijn aangegaan en dat er voor die datum al een milieuvergunning was verleend. Daarnaast mag de nieuwe starter voor 1 januari 2014 geen melk hebben geproduceerd en is de melkproductie op het bedrijf tussen die datum en 2 juli 2015 gestart. Kanttekening hierbij: de registratie van deze bedrijven bij RVO.nl is volgens de commissie geen goed uitgangspunt om deze categorie af te bakenen, omdat de registratie is gebaseerd op zogenaamde Kamer van Koophandelnummers.

Lubbert van Dellen van accountantsbureau Accon AVM stelt dat staatssecretaris Van Dam met de knelgevallenregeling terug bij af is. “We zijn weer op het niveau van de fosfaatbrieven eind 2015 en 2016. Maar de kaders zijn in ieder geval gesteld. Dat is positief. Ik maak me wel zorgen over de veehouders die een onomkeerbare financiële verplichting zijn aangegaan. Die groep is nog steeds niet duidelijk genoeg gedefinieerd. De commissie erkent nu alleen dat ze er zijn.”

Laatste reacties

  • haj146

    En degene die al jaren op slot zit en eindelijk eind 2015 kon bouwen na 12 jaar vergunningsdrama is weer de sjaak. Kan rechten van t melkquotum nog 8,3 procent inleveren. Ik hoop nog steeds dat de derogatie klapt en de rechten een streep door komt! Solidair mn reet

  • info313

    Foutje: de CDM rekent aan mest en fosfaat, de cie knelgevallen adviseert om twee extra categorieën van bedrijven in de knelgevallenregeling op te nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.