Home

Achtergrond

‘Onafhankelijkheid is de kracht van de NVWA’

Rob van Lint is de nieuwe inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgde Harry Paul op per 1 juli van dit jaar. “Bij zo’n grote organisatie kom je nooit in een gespreid bedje.”

Rob van Lint, de nieuwe inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is een oude bekende. HIj werkte eerder als beleidsambtenaar bij het (voormalige) ministerie van Landbouw, hij was directeur van de Plantenziektenkundige Dienst en enige tijd waarnemend directeur bij de Algemene Inspectiedienst. Zowel de Plantenziektenkundige Dienst als de Algemene Inspectiedienst zijn opgegaan in de NVWA, waar Van Lint sinds 1 juli als inspecteur-generaal aan de slag is.

Van Lint mag dan gekleed zijn in een onberispelijk maatpak, hij schroomt niet om onorthodoxe methoden te gebruiken. In zijn vorige baan als baas van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ging hij vermomd de werkvloer op, voorzien van een verborgen camera, om te zien hoe zijn werknemers werkten.

Rob van Lint, sinds begin deze maand baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. - Foto: Ton Kastermans
Rob van Lint, sinds begin deze maand baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. - Foto: Ton Kastermans

De nieuwe inspecteur-generaal van de NVWA wil de komende maanden zijn eigen organisatie tot in de haarvaten leren kennen, maar ook de omgeving waarin de inspecteurs en toezichthouders werken. Gesprekken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties staan op de rol. In de eerste twee weken heeft hij binnen de NVWA kennisgemaakt met enorm gemotiveerde, loyale en deskundige medewerkers, zegt Van Lint.

Zijn de reorganisaties binnen de NVWA nu achter de rug?

“Formeel zijn die afgerond op 1 juli.”

Dus u komt in een gespreid bedje?

“In zo’n grote organisatie kom je nooit in een gespreid bedje, er is altijd wat te doen. Er zijn allerlei zaken op gang gezet om de NVWA beter te laten werken. Het komt er nu op aan dat we dat ook gaan doen.”

Hoe wilt u de NVWA beter laten werken?

“We moeten met beperkte middelen ons werk doen. Dus is het belangrijk met de mensen en het geld dat we hebben de goede dingen te doen. Dat willen we doen met risicogericht handhaven op basis van goede risicoanalyses. We moeten de organisatie zo inrichten dat we onze inspecties uitvoeren op plaatsen waar de grootste risico’s zijn.”

‘Je moet écht weten waar de risico’s zitten en hoe de bedrijven ervoor staan’

Risicogericht handhaven, dat heb ik een van uw verre voorgangers tien jaar geleden ook al horen zeggen. Hoe kan het dat u nu nog steeds zegt: dat gaan we doen? Dat had toch al lang zo moeten zijn?

“Het idee van risicogericht handhaven bestaat al heel lang, bij alle rijksinspecties. Tegelijkertijd is er veel voor nodig om dat ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Daarom zeg ik ook dat ik niet in een gespreid bedje kom. Je hebt een stevige organisatie nodig om goede risicoanalyses te maken, want je moet écht weten waar de risico’s zitten en hoe de bedrijven ervoor staan.”

Van Lint legt uit dat de risicoanalyses besproken worden met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Als het bedrijfsleven aan de hand van de risicoanalyse de werkwijze aanpast of maatregelen neemt, kan de NVWA daar bij het toezicht rekening mee houden.

Dat klinkt alsof de NVWA het toezicht aanpast als het bedrijfsleven belooft zelf stappen te zetten. Laat u uw oren dan niet hangen naar het bedrijfsleven?

“Wij nemen in ogenschouw wat bedrijven zelf doen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we alles wat bedrijven in een vergadering beloven ook voor zoete koek aannemen. Natuurlijk niet. Maar als bedrijven concrete actie ondernemen, dan houden we daar rekening mee. En dat lijkt me ook heel verstandig. En in de eerste weken dat ik hier rondloop, krijg ik niet de indruk dat wij onze oren laten hangen naar het bedrijfsleven. Onafhankelijkheid is voor ons een ongelofelijk belangrijke factor. Een toezichthouder kan zijn werk alleen goed doen als hij onafhankelijk is. De NVWA moet vanuit zijn expertise, met oog voor wat bij de bedrijven speelt en hoe bedrijfsprocessen in elkaar zitten, volstrekt onafhankelijk beoordelen, of de regelgeving wordt nageleefd of niet. Dat is cruciaal en daar sta ik vierkant voor. En ik zie heel betrokken, deskundige en loyale medewerkers die dat uit volle overtuiging op een goede manier doen.”

‘Bedrijven kunnen heel gemakkelijk zorgen dat we minder vaak langskomen door de zaken goed op orde te hebben’

Als ik mijn oor te luister leg bij het bedrijfsleven hoor ik: de NVWA is er niet als ik ze nodig heb, en ze zijn te duur.

“Deze en uw vorige vraag laten zien dat je het als overheidsorganisatie nooit goed kunt doen. Eerst komt het verwijt dat mensen vinden dat we onze oren naar het bedrijfsleven laten hangen, en daarna dat het bedrijfsleven vindt dat we ons werk niet goed doen. Dat kan niet allebei waar zijn en het is ook niet allebei waar. Bedrijven kunnen heel gemakkelijk zorgen dat we minder vaak langskomen door de zaken goed op orde te hebben. Het kostenvraagstuk speelt met name voor de keuringen, waar Nederland de filosofie heeft dat die kostendekkend moeten zijn. Het is onze taak ervoor te zorgen dat keuringen zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Dat mag je van de overheid verwachten. Maar ons werk kost wel geld, en dat moet opgebracht worden door degenen die er profijt van hebben. Dat zijn de bedrijven die de keuringen aanvragen. Ik kan het tarief lager maken door alleen ’s ochtends van 9 tot 12 open te zijn. Als we een langere bedrijfstijd hebben, worden we duurder. Bedrijven mogen ons aanspreken op het efficiënt organiseren van het werk, maar de kosten moeten wel betaald worden.”

Gaat u nu net zo met de NVWA kennismaken als destijds met de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

“Ja.”

Undercover, met aangeplakte neus en baard?

“Daar heb ik nog geen plannen voor. Eerst maar gewoon kennismaken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.