Home

Achtergrond 4 reacties

NMV dreigt met juridische stappen rond ganzen

NMV trekt zijn handen af van het ganzenplan van de provincie Friesland dat 12 juli goedgekeurd moet worden door Provinciale Staten.

In Friesland is de ganzenproblematiek al lange tijd een groot thema. Reden voor de provincie om tot een nieuwe ganzenaanpak te komen. Het doel: 5% tot 10% minder schade door ganzen. Het plan werd tot voor kort – ondanks pijnpunten – door boeren- en jagersorganisaties en Staatsbosbeheer ondersteund. Tot afgelopen dinsdag. Toen maakte de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) bekend dat het zijn handen van het plan aftrok. Voor de NMV – die in Friesland ongeveer 400 leden vertegenwoordigt – is de maat vol, omdat de provincie volgens de boerenorganisatie met aanvullende eisen is gekomen en zich zo niet aan de bestaande afspraken houdt.

Druppel: bonus-malus

De provincie wil niet bevestigen dat het een aanvullende eis gesteld heeft en stelt dat de aanvulling – het zogenoemde bonus-malussysteem – al in het oorspronkelijke plan zat. “Maar dat systeem is ons een doorn in het oog”, reageert NMV-voorzitter Harm Wiegersma. “Concreet betekent het dat schadevergoeding met de helft verlaagd wordt als schades in het eerste jaar niet aanzienlijk afnemen door verjaging en bestrijding. Daar hebben we vanaf het begin al tegen geageerd.” Daarnaast stelt NMV dat de provincie alle juridisch mogelijke verjagingsmogelijkheden zou toestaan en dat dit niet afdoende of te laat gebeurd is. Bijvoorbeeld het aanzitten van de jager voor zonsopgang.

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het oorspronkelijke provincieplan kende voor boeren al aardig wat pijnpunten. Ten eerste blijven de foerageergebieden van 1 november tot 1 april van kracht. De schadevergoeding in deze gebieden zou 100% blijven, maar daarbuiten wordt dat 80%. En als er geen schadevermindering buiten deze gebieden plaatsvindt, wordt de vergoeding het jaar erop aangepast. Daarnaast zouden de foerageergebieden 10% kleiner worden.

Dat plan was voor NMV niet ideaal, maar tegelijkertijd ook het ‘minst slechte plan’. Het bonus-malussysteem was de druppel. Wiegersma: “Wij willen dat dit systeem van tafel gaat en dat er geen beperkingen aan de jacht gesteld worden. Want in 15 jaar tijd – in 2002 werd er voor het eerst beleid gemaakt van het beschermen van populaties – is het aantal ganzen enorm toegenomen. In 2002 hadden we nog 150.000 brandganzen, maar dat zijn er nu bijna drie keer zoveel. En het foerageergebied is nooit groter geworden.”

Juridische stappen

Het ganzenplan van de provincie Friesland moet 12 juli door de Provinciale Staten goedgekeurd worden. Maar als dat in de huidige opgezet gebeurt, onderneemt de NMV juridische stappen. Wiegersma: “Voor de Statenleden moet dit een duidelijk schot voor de boeg zijn. Als het plan zo blijft, gaan we er met gestrekt been in. Dan halen we ons recht.”

De provincie Friesland herkent zich niet in de kritiek én timing van NMV. “Tot maart was NMV nog binnen boord. Daarna hebben we vier maanden niks van ze gehoord. Tot nu toe dus”, aldus gedeputeerde Johannes Kramer.

LTO en jagers kritisch

De andere boerenorganisatie, LTO, is ook kritisch, maar dreigt niet met juridische stappen. LTO wil wel net als NMV dat het bonus-malussysteem uit het ganzenplan verdwijnt. Ook het 10% kleinere foerageergebied is volgens de organisatie niet reëel omdat de ganzenpopulaties alleen maar zijn toegenomen.

Ook de Friese jagersvereniging blijft vooralsnog binnenboord. Al zijn de jagers wel kritisch op de provincie. Dat heeft er vooral mee te maken dat de provincie – volgens de vereniging onder druk van twee natuurorganisaties – besloten heeft om in het uur voor en het uur na zonsopgang en zonsondergang bejaging niet toe te staan. Hierdoor wordt volgens de vereniging een van de belangrijkste voorwaarden voor effectieve bejaging van ganzen weggenomen. Dat botst volgens de jagers met het provinciepunt dat alle mogelijke en toegestane middelen ingezet zouden mogen worden bij het bejagen van ganzen om een schadereductie van 5% tot 10% te behalen.

Laatste reacties

 • HJ O R

  In NL hebben we tenminste nog een fatsoenlijke belangenbehartiger, NMV ga zo door, met het afbranden van LTO krijgen jullie vanzelf meer leden, HULDE!

 • bonnema

  lto is er niet voor de boeren kun je nu ook weer heel duidelijk zien ---

 • pieter

  Als natuurorganisatie niet meer in de zomer ganzen bestrijden zoals de afspraak was moet je dan ook niet zeggen in Brussel geen geld meer voor die clubs.Als boeren hun inspaningsverplichtingen niet na komen wordt je ook gekort.

 • haj146

  Top Nmv! Toch 1 partij die er voor veehouders is. Dat er op aandringen van natuurorganisaties wel wat aangepast kan worden laat wel zien wat voor corrupte bende we hier hebben in Nederland

Of registreer je om te kunnen reageren.