Home

Achtergrond 3 reacties

Bauernverband wil massieve uitbouw biovergistingscapaciteit

Landbouw en biovergisting onderhouden nauwe banden. De Duitse boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV) meent bovendien dat de biovergistingscapaciteit massief moet worden uitgebouwd als bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw.

Biovergisting is in Duitsland een activiteit die onveranderd op kleinere schaal plaatsvindt. Van de rond 9.000 vergistingsinstallaties worden er volgens de jongste cijfers van het Statistische Bundesamt ongeveer 6.500 geëxploiteerd door landbouwondernemers. Daarvan hebben 4.200 een vermogen van minder dan 500 kilowatt (kW). Rond de 1.200 daarvan zijn kleiner dan 150 kW.

Alle 9.000 installaties bij elkaar leveren energie in de vorm van stroom, warmte en groene motorbrandstof aan 8 miljoen huishoudens, aldus een berekening van (in dit geval) het DBV. Volgens de Duitse boerenfederatie is 90% van de installaties in handen van boeren, hoewel het Statistische Bundesamt andere cijfers hanteert.

Capaciteit van 8.500 kW

Grotere biogasinstallaties in de landbouwsector zijn dus zeldzaam, maar ze zijn er niettemin wel. Een van de grootste staat in de Brandenburgse gemeente Gross Pankow en heeft na een recente uitbreiding een capaciteit van 8,5 megawatt, ofwel 8.500 kW. De installatie wordt geëxploiteerd door het loonwerkersbedrijf Osters & Voss. ‘Uitbreiding’ is overigens een understatement, want de oorspronkelijke installatie had slechts een capaciteit van 800 kW.

Los daarvan is Osters & Voss ook geen landbouwbedrijf in de klassieke betekenis van het woord. De nieuwe vergister draait op een mix van – per jaar – 70.000 ton drijfmest, 50.000 ton snijmais en 7.000 ton vaste mest. Een en ander levert 75 miljoen kWh aan energie op, ofwel verwarming en stroom voor ongeveer 16.000 huishoudens. Het biogas wordt afgenomen door energiebedrijf E.ON.

Uitbouw biovergistingscapaciteit stagneert

Efficiëntie is na de jongste herziening van de wet op de vernieuwbare energie (in het Duits afgekort bekend als EEG) het sleutelwoord voor de biovergisting. Jarenlang zat de uitbouw van de biovergistingscapaciteit in Duitsland steil in de lift omhoog, maar de laatste paar jaar gaat het er een stuk rustiger aan toe. De brancheorganisatie van installatiebouwers, het Fachverband Biogas, meent zelfs dat de zaak door de gewijzigde subsidievoorwaarden stagneert.

Duidelijk is dat het de overheid te duur begon te worden. Daarom heeft de regering in Berlijn een plafond aangebracht op het tempo waarmee jaarlijks de capaciteit mag worden uitgebreid, althans zolang men daarvoor subsidie wil ontvangen. De installatie in Gross Pankow blinkt in ieder geval uit door lage productie- en bedrijfsvoeringskosten, gelooft de leverancier van het ontwerp en bouwtoezichthouder, ingenieursbureau Greenline.

Aandeel mest in substraat

Belangrijkste grondstof voor de biovergisting in Duitsland is snijmais, hoewel op de inzet daarvan ook een plafond is gelegd. Reden daarvoor was met name om de teelt van het gewas aan banden te leggen. De teelt was dermate lucratief, dat de pachtprijzen de pan begonnen uit te rijzen.

Mest mag als substraat echter niet worden onderschat. In tegen de 4.000 vergisters op landbouwbedrijven is het aandeel mest in het substraat tussen de 30 en 60%. Bij nog eens 1.300 installaties is het aandeel meer dan 60%. In ongeveer 400 vergisters is het mestfractie-aandeel echter minder dan 30% en 700 verwerken helemaal geen mest.

Massieve uitbouw

Het in 1992 opgerichte Fachverband Biogas is de grootste organisatie in zijn soort in Europa. Bij de viering van het 25-jarig bestaan in februari dit jaar becijferde het DBV dat ‘negen van de tien’ – ofwel 90% van de installaties – op landbouwbedrijven staan. Dat zou er dus op neerkomen dat 8.100 vergisters in boerenhanden zijn.

Mogelijk is dat wat overdreven, maar feit is dat het daarvan afwijkende cijfer van het Statistische Bundesamt alweer vier jaar oud is. Zowel het DBV als het Fachverband Biogas beloven dat ze eraan werken, dat ‘de productie van biogas een bestanddeel van onze agrarische structuren blijft’. Het DBV mikt daarbij op een massieve uitbouw van de capaciteit. “Dat is nodig als bijdrage aan een duurzame landbouw”, aldus topman Joachim Rukwied in zijn feestrede op het zilveren jubilieum.

Laatste reacties

 • bellmonde

  50.000 ton mais voor de nieuwe vergister is 1.000 hectare met 50 ton opbrengst..

  En dat wordt dan uiteindelijk via omzet in methaan verbrandt.. in de motor voor electriciteit.. Wat is daar duurzaam aan.. ?

  Is ook nog eens 10 zo duur als stroom uit kolen (2,5 cent/kwh)

 • sjoerddehoop1

  Los van de vraag of het energetisch nou wel of niet duurzaam is komt ook nog eens de vraag of de boeren wel genoeg waardering en verdiensten hebben van al die uren werk dat zij er iedere week voor moeten doen. Als je zonnepanelen hebt of een windmolen dan kun je ook nog andere werkzaamheden doen waar je wat mee verdient of je gaat enkele dagen van huis of met vakantie. Bij de Biogas installaties zit je iedere dag vast aan dit werk.

 • agrieehollande

  in duitsland hebben ze toch geen mest overschot? willen ze op deze manier t kunstmest gebruik , de grootste aardgas gebruiker stimuleren?

Of registreer je om te kunnen reageren.