Home

Achtergrond 1 reactie

Undercoverpraktijken dierenbeschermers Duitsland doorgelicht

Mag je als dierenrechtsactivist zomaar even inbreken op een bedrijf om in het geheim misstanden vast te leggen? In Duitsland gebeurt het steeds vaker. De universiteit van Göttingen probeert de kwestie wetenschappelijk te benaderen en liet juristen, getroffen varkenshouders, de burgerij en activisten zelf aan het woord.

Inbraken van dierenrechtsactivisten bij varkens- en pluimveehouders om heimelijk opnamen te maken van al dan niet vermeende misstanden in de sector zijn in Duitsland zo langzamerhand schering en inslag. De media, zowel de publieke als private omroepen, maken gretig gebruik van de opnames en wijden er tal van programma’s aan. Vervolgens kan justitie er niet meer omheen. De publiciteit krijgt extra gewicht als de opnames zijn gemaakt bij bestuurders van de belangenorganisaties in de sector.

Vorig jaar waren enkele bestuurders van regionale boerenbonden en varkenshoudersorganisatie ISN het doelwit. Vorige week was het weer raak op Stern-tv. Vervelende beelden van zieke zeugen en meer van dat ‘fraais’. Zoals beelden van het onoordeelkundig afmaken van niet-levensvatbare biggen, gemaakt door dierenbeschermers die zich Verein Tierschutzbüro noemen, op een bedrijf in Zeven bij Bremen.

Misleidende beelden?

In het geheim gemaakte beelden en de publicatie en/of uitzending daarvan roepen in hoofdzaak twee vragen op. Is het niet strafbaar? En in hoeverre is er inderdaad sprake van misstanden, of zijn de beelden misleidend?

De uitzending op Stern-tv was te zien op een moment dat een door de universiteit van Göttingen georganiseerde discussiebijeenkomst over de illegale beeldenkwestie al achter de rug was. Deelnemers waren onder meer een jurist, een door illegale opnames getroffen ISN-bestuurder en een afgevaardigde van de dierenrechtsorganisatie Peta. De faculteit is vooraf bezig geweest met een wetenschappelijke benadering van het fenomeen en heeft tegen die achtergrond onder andere een enquête gehouden onder de burgerij, over het effect van de uitzendingen waarin de opnames zijn vertoond. Verandert daardoor bijvoorbeeld hun houding tegenover de intensieve veehouderij, zo luidde een van de vragen.

Geen eenduidig oordeel over rechtmatigheid beelden

Inzake de vraag omtrent de rechtmatigheid van het maken van beelden door ongevraagd binnen te dringen op een bedrijf, is het probleem dat de rechterlijke macht daarover tot dusver nog geen eenduidig oordeel heeft geveld. Jurist en expert op dit gebied, hoogleraar Jose Martinez, signaleerde wel een tendens, namelijk dat de rechters onder bepaalde omstandigheden inbraken om misstanden te documenteren wel rechtmatig achten.

Een van die omstandigheden is dat een gerechtelijke controle niet mogelijk is, terwijl de controlerende autoriteiten op de hoogte zijn van misstanden. Een andere vraag is wat het fenomeen betekent voor de ondernemers in de sector. Bij de door activisten getroffen ISN-bestuurder Phllipp Schulze Esking bleek de inbraak en de uitzending van de videobeelden grote nadelige psychologische gevolgen te hebben, met name voor zijn gezin. Overigens zag justitie in zijn geval niet eens aanleiding voor een aanklacht.

Beelden maken grote indruk op publiek

Op het publiek maken de uitzendingen ook een grote indruk. Zij vinden de ‘undercovervideo’s’ zoals de onderzoekers het noemen overwegend legitiem. Ruim 45% van de ondervraagden had soms dergelijke opnames gezien en nog eens 26% vaak. Ruim 68% beoordeelt ze bovendien als geloofwaardig.

Voor de dierenrechtsactivisten blijkt het undercovergebeuren daarom een attractieve mogelijkheid om hun boodschap (‘weg met de hele intensieve veehouderij‘) aan de man te brengen.

Eén reactie

  • vragenantwoord

    ik had er al vele jaren niet veel meer over gehoord tot dat er een bepaald persoon ( F V D G ) uit de gevangenis werd ontslagen

Of registreer je om te kunnen reageren.