Home

Achtergrond

Collectieve verantwoordelijkheid bij calamiteiten

Tweede Kamer wees idee van GroenLinks af om het Diergezondheidsfonds open te stellen voor schadevergoedingen aan burgers die ziek zijn geworden door dierziekten. Daarmee is de discussie niet beëindigd.

Het was best sympathiek, het voorstel van Rik Grashoff (GroenLinks) om mensen die ziek zijn geworden door zoönosen of dierziekten een vergoeding te geven uit het Diergezondheidsfonds. Grashoff redeneerde dat waar bedrijven geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd met geld van de sector, het rijk en de Europese Unie, dat ook zou kunnen gelden voor burgers, die ziek worden van de veehouderij.

Van Dam: Diergezondheidsfonds niet voor burgers openstellen

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) legde begin deze week nog eens per brief uit dat het niet verstandig was het Diergezondheidsfonds daarvoor open te stellen.

Volgens de staatssecretaris zaten er fikse juridische haken en ogen aan het idee van Grashoff. Volgens Van Dam was de kans groot dat een rechter een veehouder in het gelijk zou stellen als die zich tegen een heffing voor het Diergezondheidsfonds zou verzetten, als onverplichte vergoedingen aan burgers odeel uit zouden maken van de uitgaven van het fonds. Het voorstel van Grashoff zou zijn doel missen, stelde hij. De meerderheid van de Tweede Kamer volgde Van Dam. Grashoffs voorstel kreeg slechts de steun van zijn eigen partij GroenLinks, de SP, 50Plus en Partij voor de Dieren, samen 37 van de 150 zetels.

Volgens Van Dam was de kans groot dat een rechter een veehouder in het gelijk zou stellen als die zich tegen een heffing voor het Diergezondheidsfonds zou verzetten, als onverplichte vergoedingen aan burgers deel uit zouden maken van de uitgaven van het fonds.

Kranten schrijven over ellende Q-koorts-slachtoffers

Daarmee is dit voorstel van Grashoff van de baan, maar de discussie over compensatie van burgers, die ziek worden als gevolg van de veehouderij is daarmee allerminst voorbij. Deze week schreven de kranten van de Persgroep uitgebreid over de ellende die slachtoffers van Q-koorts en hun nabestaanden hebben meegemaakt en hoe ze zich in de steek gelaten voelen door de overheid. Steeds weer dringt zich daarbij het beeld op dat de overheid wel geld heeft betaald aan de getroffen bedrijven, maar niet aan de slachtoffers.

Steeds weer dringt zich bij publicaties over Q-koorts het beeld op dat de overheid wel geld heeft betaald aan de getroffen bedrijven, maar niet aan de slachtoffers.

Wie iemand verloor aan Q-koorts, zit niet te wachten op nuance

Dat beeld kan nog best genuanceerd worden: de overheid heeft ook geld uitgetrokken voor de Q-koortsslachtoffers; het Diergezondheidsfonds is grotendeels door de sector zelf gevuld en zeker niet alle schade op de bedrijven is vergoed. Maar voor wie een dierbare aan de slopende ziekte heeft verloren, of wie zelf door de ziekte voor altijd verzwakt en kwetsbaar is, heeft helemaal niets aan die nuance, die wil erkenning en genoegdoening.

Het draait niet om schuld, maar om verantwoordelijkheid

Van Dam zegt dat hij maatwerk verkiest boven boven een structurele voorziening. Dat klinkt als: we zien wel wat we doen als zich weer een calamiteit voordoet. Misschien is aan de sector zelf om het voortouw te nemen, en dan niet alleen de veehouderij, de plantaardige sectoren kunnen even gemakkelijk met dergelijke calamiteiten te maken krijgen – denk aan Ehec.

Het gaat hier niet over schuld, maar over verantwoordelijkheid. De Nederlandse land- en tuinbouw voelt zich verantwoordelijk voor de productie van veel en kwalitatief hoogwaardig voedsel. Dan is het niet zo raar dat de sector ook haar collectieve verantwoordelijkheid neemt, als er af en toe iets misgaat en de burger daarvan het slachtoffer is. Dat hoeft de sector niet over te laten aan een nieuw kabinet.

De Nederlandse land- en tuinbouw voelt zich verantwoordelijk voor de productie van veel en kwalitatief hoogwaardig voedsel. Dan is het niet zo raar dat de sector ook haar collectieve verantwoordelijkheid neemt, als er af en toe iets misgaat [...].

Of registreer je om te kunnen reageren.