Home

Achtergrond 15 reacties

Zo zit het met fosfaat

Iedere dag gaat het over fosfaat en fosfaatreductie. Zo vaak, dat velen die niet direct betrokken zijn de draad kwijtraken. Waar gaat het ook alweer om? Hieronder de grote lijn van de fosfaatproblematiek.

De EU wil de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater beschermen. Daarom mag op een hectare landbouwgrond jaarlijks maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitgereden worden. Daarop zijn meerjarige uitzonderingen voor regio’s of hele landen mogelijk. Nederland heeft zo’n zogenoemde derogatie en die loopt eind 2017 af. Veehouders mogen onder voorwaarden tot maximaal 250 kilo stikstof per hectare bemesten. Wageningen Economic Research becijferde dat deze derogatie de Nederlandse landbouw jaarlijks ruim €115 miljoen bespaart, vooral op mestafzetkosten voor 70 miljoen kilo stikstof.

Fosfaatuitstoot moet onder niveau 2002

Een van de voorwaarden voor derogatie is dat de fosfaatuitstoot van alle vee onder het niveau van 2002 blijft. Nederland heeft dat zelf onderverdeeld in subplafonds per sector. De varkenshouderij en pluimveehouderij zitten jaar op jaar ongeveer aan hun fosfaatplafond. Overschrijding daarvan wordt effectief tegengegaan door de al in 1998 en 2002 ingevoerde varkens- en pluimveerechten.

Fosfaatplafond in 2015 fors overschreden

In 2015 werd duidelijk dat Nederland het fosfaatplafond niet een beetje zou overschrijden zoals in 2008, 2009, 2010 en 2014, maar er zeer fors overheen zou gaan door de uitbreiding van de melkveestapel in aanloop naar de afschaffing van het melkquotum. De melkveehouderij produceerde uiteindelijk in 2015 ruim 9% meer fosfaat dan haar plafond. Daarom werd een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd voor melkvee, zodat alle grote diersoorten effectief gequoteerd zijn.

Datum voor fosfaatrechten melkvee

De fosfaatrechten voor melkvee moesten ingaan op 1 januari 2017, maar Brussel schoot dat af wegens staatssteun. De benodigde gewijzigde wetgeving voor invoering van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee ligt nu bij de Eerste Kamer die er dinsdag 16 mei over vergadert. Voorzien is invoering van fosfaatrechten per 2018 op basis van de veebezetting van 2 juli 2015, de dag van aankondiging van dat stelsel. Veehouders worden daarbij wel gekort op het aantal rechten, zodat de fosfaatproductie onder het plafond uitkomt.

Forse krimp melkveestapel via fosfaatreductieplan 2017

Maar dat is voor Brussel niet afdoende. De EU wil geen nieuwe derogatie vaststellen voor de periode 2018-‘22 zolang de fosfaatproductie te hoog is. Daarom moet nog dit jaar de melkveestapel flink krimpen, met ongeveer 175.000 stuks of 10% ten opzichte van december 2016. Die krimp wordt gerealiseerd via het fosfaatreductieplan 2017. Dat FP2017 werkt langs drie sporen: een opkoopregeling, verlaging van fosforgehalte in het mengvoer en heel hoge boetes op teveel gehouden vee. Het FP2017 geldt alleen voor het lopende jaar, vanaf 2018 moeten de fosfaatrechten de mestproductie van het melkvee definitief begrenzen en sturen.

Regels fosfaatreductieplan meerdere keren gewijzigd

De regels van het FP2017 zijn sinds de aankondiging ervan meerdere keren gewijzigd. Groepen boeren hebben kort gedingen gevoerd tegen dit plan. De rechter stelde daarop FP2017 voor 51 melkveehouders buiten werking. Dat biedt hen vooralsnog in 2017 de ruimte om meer dieren te houden. Vanaf 1 januari vallen ook deze veehouders onder het nog in te voeren stelsel van fosfaatrechten. Ze krijgen dan rechten voor het aantal dieren dat ze op 2 juli 2015 hadden minus een nog te bepalen percentage generieke korting. Er komt daarbij nog wel een regeling voor knelgevallen. En geheid komen er ook weer veel rechtszaken.

Foto

 • Nog dit jaar moet de melkveestapel flink krimpen, met ongeveer 175.000 stuks of 10% ten opzichte van december 2016. Die krimp wordt gerealiseerd via het fosfaatreductieplan 2017. - Foto: Ruud Ploeg

  Nog dit jaar moet de melkveestapel flink krimpen, met ongeveer 175.000 stuks of 10% ten opzichte van december 2016. Die krimp wordt gerealiseerd via het fosfaatreductieplan 2017. - Foto: Ruud Ploeg

Laatste reacties

 • kalkar

  Het is allemaal gelul in de ruimte. Wanneer de export eraf gehaald wordt is er niks aan de hand, simpeler kunnen we het niet maken, maar het moet weer veel geld kosten. Blijven ambtenaren.

 • kalkar

  Een praktisch iemand zou ook kunnen zeggen, 9 % fosfaatexport en het zgn. papieren probleem is ook weer opgelost. Simpeler kunnen we het niet maken. Ambtenaren zijn hier te dom voor, of spelen er andere dingen zoals via deze weg weer een aantal boeren naar de kloten helpen? Het stellen van de vraag is in veel gevallen het geven van het antwoord.

 • Mfb

  Wanneer Brussel de invoer van fosfaatrechten per 1-1-2017 niet had afgeschoten hadden we nu dit gekloot niet gehad.
  De politiek (dus ook die in Brussel) moeten gewoon duidelijke kaders stellen en geen uitzonderingen meer maken. Dan gaan er maar een paar boeren failliet. Investeren is risico's nemen en die hebben ze genomen.... Dan nu niet zeuren als je op de blaren moet zitten.
  En mest exporteren is eigenlijk te zot voor woorden. Waarom de dieren niet houden daar waar de grond is?

 • alco1

  We moeten het heel simpel zien.
  Kiezen we voor behoud van derogatie met als rem fosfaatrechten, waarbij we ongeveer 20% minder toebedeeld krijgen als op 2 juli aanwezig was.
  Of schieten we derogatie af.
  Daarbij de opmerking dat derogatie niet voor meerdere jaren vaststaat, wat de rechten wel doen.
  Ook de opmerking dat derogatie als chantage middel wederom gebruikt zal worden.

 • Bennie Stevelink

  Ik kan het ook simpel stellen @alco: laten we de derogatie schieten en riskeren we daarmee de directe invoering van dierrechten met een korting van 10%.
  In 1997 zijn dierrechten ingevoerd in de varkenshouderij waarbij aanvankelijk geprobeerd is een korting door te voeren van 25%. Door de rechter is dit later teruggedraaid tot 10%.

 • alco1

  Ik denk @Bennie dat de kans veel groter is dat Met fosfaatrechten de derogatie over een paar jaar toch zal verdwijnen, dan dat er zonder derogatie iets anders voor in de plaats komt.
  Vergeet niet dat de melkveehouderij altijd vanwege voer grondgebonden blijft.

 • Bennie Stevelink

  Via voer-mestcontracten kan de veestapel binnen de AMvB verdubbelen, ook zonder derogatie. Dit zal nooit geaccepteerd worden, dus komen er dierrechten.

 • jeannettedekker1

  Je mag het van mij noemen wat je wil,maar er zit geen verschil tussen,dierrechten of Fosfaatrechten of melkquotum of wat dan ook. De rechters laten zich door het veranderen van de benaming nu niet meer inpakken. De oplossing moet in Brussel liggen met of zonder derogatie. Alle kosten van boeren die schadeloos gesteld moeten worden komen op het bordje van de blijvers. Dat kan niet.dat mag niet. En denk niet dat ze niet zullen procederen ,want dat doen ze wel!!!! ALLEMAAL!!!

 • jeannettedekker1

  De amvb kunnen ze wel aanpassen,en subsidie op mestverwerking kunnen ze wel aanpassen. En vergunningen verlenen kunnen ze aanpassen. Maar ze mogen geen eigendommen stelen.

 • jeannettedekker1

  Daarom doet iedereen zijn best,en anders krijgen we een communistisch systeem.

 • doorgeschoten regelgeving, waarom gaat de mest export en verwerking niet onder het plafond weg? Het klimaat en het weer laat zich niet in regels vatten. Als er voedselkrapte komt, wordt dat geregel ook minder. Op naar 2050 met 9 miljard. Efficient produceren met behoud van de natuurlijke bronnen. We hebben een aarde door te geven.

 • EMERGO!

  helaas mist men alle zinnigheid en verstand in deze discussie.
  de titel van dit artikel begint over fosfaat, vervolgens gaat die vastgehangen worden aan stikstof regelgeving, daarna wordt er weer over fosfaat gesproken. ik ben benieuwd wat een neerlandicus van deze opbouw van argumentatie vindt en of men zich nog beseft wat waardoor komt! een stikstofuitspoeling of nitraat richtlijn, heeft HELEMAAL NIETS met een fosfaatproductieplafond te maken!
  Als ik een Jaguar wil rijden, ga ik toch ook niet naar de Dacia dealer?

 • Karstenberg

  Uitleg van fosfaat plan... wordt even uitgelegd voor de gewone burger

  Je rijdt op een snelweg; je mag 130 km/uur. Je komt een bord tegen "dieselrijders max. 110 km/uur" Je rijdt door met 130 km/uur want je rijdt benzine. 1 km verderop een bord: bmw en mercedes rijders max 90 km/uur behalve bmw en mercedesrijders met een trekhaak, die mogen 100 km/uur. Een paar km verderop weer een bord: verboden voor dieselrijders. Je rijdt verder, jij mag nog steeds 130 km/uur rijden. Tenminste dat denk je. Je had je radio niet aanstaan. Op het nieuws werd verteld dat per direct de toegestane snelheid is verlaagd naar 75 km per uur behalve als je ook een motorrijbewijs hebt en een parasol met een betonnen voet. Voor automobilsten die wel in het bezit zijn van een motorrijbewijs maar niet een parasol bezitten is een tussenoplossing gevonden; max 85 km per uur.

 • Grensboerke

  Jammer dat fosfaat niks met derogatie te maken heeft en dat de bemesting per ha door hele andere mestwetgeving wordt geregeld. Een zuivere vorm van dikdoenerij door Europa.

 • haj146

  Het fosfaat gezanik is gewoon boertjes ruimen, Hiermee een hoop en dan een paar met ammoniak, jaar erop op c02, en ja Methaan moet ook nog. En we laten het gebeuren, met sommigen die stille hoop hebben op een klw.......

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.