Home

Achtergrond 3 reacties

Tegenwind voor oprukkende das

Dit voorjaar signaleert Das&Boom veel vernielingen van dassenburchten. Ze wijst met een beschuldigende vinger naar boeren en de nieuwe Wet natuurbescherming. De LLTB herkent zich daar niet in en spreekt van enkele incidenten.

Boeren gedogen steeds minder dassen in de buurt van hun percelen. De nieuwe Wet natuurbescherming, die sinds 1 januari 2017 van kracht is, speelt hen daarbij in de kaart, denken de boeren volgens Das&Boom (D&B) ten onrechte.

Het beschermingsniveau is nu iets minder, maar zeer zeker geen vrijbrief om dassenburchten te beschadigen. Dat stelt Jaap Dirkmaat, oprichter en voorzitter van D&B, op basis van een dit voorjaar gehouden inspectie van 68 dassenburchten in Zuid-Limburg. Dit gebied herbergt relatief de meeste burchten. Bij de helft van de bezochte burchten was volgens D&B duidelijk sprake van kleinere of grotere vernielingen als gevolg van menselijk toedoen.

Vernielingen

Zo was in Catsop een partij kuilvoer voor de burcht gedropt en in Aalbeek werd een lading drijfmest aan de bovenzijde van een hooggelegen burcht gedumpt. De drijfmest stroomde vervolgens via de zijholen de aanpalende holle weg op. Naast de mogelijke dood van kleine dassen is deze burcht tientallen jaren onbewoonbaar.

Op een andere plek werd een burcht met een shovel geëgaliseerd en weer ergens anders zijn strobalen bij de ingang van de burcht in brand gestoken. Ingangen van andere burchten waren met snoeihout, bouwafval of prikkeldraad volgestopt. Ook zegt D&B regelmatig meldingen te krijgen van gestrikte en geschoten dassen.

Jan Bendermacher (66) heeft samen met zijn zoon Jean-Pierre in Mheer een gemengd bedrijf met onder andere melkvee, aardbeien, mais en tarwe. De maatschap ondervindt toenemende overlast van dassen en wilde zwijnen. Rondom het dorp bevinden zich meer dan tien bewoonde dassenburchten. Iedere nacht kan hun bedrijf wel bezoek verwachten van diverse zwart-witte beestjes. De afhandeling van de door hen veroozaakte schade verloopt zeer stroef. - Foto's: Twan Wiermans
Jan Bendermacher (66) heeft samen met zijn zoon Jean-Pierre in Mheer een gemengd bedrijf met onder andere melkvee, aardbeien, mais en tarwe. De maatschap ondervindt toenemende overlast van dassen en wilde zwijnen. Rondom het dorp bevinden zich meer dan tien bewoonde dassenburchten. Iedere nacht kan hun bedrijf wel bezoek verwachten van diverse zwart-witte beestjes. De afhandeling van de door hen veroozaakte schade verloopt zeer stroef. - Foto's: Twan Wiermans

Ook in Drenthe

De politie uit Drenthe meldde aan D&B de vernieling van vier dassenburchten. In alle gevallen doet D&B aangifte van verstoring en vernieling. Ze overweegt camera’s in de strijd gooien bij burchten waar voortekenen zijn geconstateerd van illegale praktijken. Dirkmaat: “De resultaten zijn ronduit onthutsend en tonen aan dat de sfeer jegens de das grimmiger wordt.”

In 1985 werd bij een populatie van circa 1.200 diertjes de das voor uitsterven behoed door een meerderheid van de Tweede Kamer. Anno 2017 telt Nederland een kleine zesduizend dassen, waarvan jaarlijks een vijfde wordt doodgereden. Dirkmaat: “Kennelijk is dat nog niet genoeg, nu zelfs middelen als gas, gif, strikken en voetklemmen worden ingezet om de kwetsbare das uit te roeien.”

Bron van verstoringen

D&B wijst naar de Limburgse boeren als veroorzakers van de vernielingen van de burchten. Aanleiding van het verstoren van burchten is volgens D&B de nieuwe Wet natuurbescherming die sinds begin dit jaar van kracht is. Bij de totstandkoming van deze nieuwe wet wisten, volgens de organisatie, de lobbyisten van belangengroeperingen als de LTO meer te bereiken dan de natuurorganisaties.

Iedere nacht brengen dassen een bezoek aan het bedrijf van Jan Bendermacher. Hij is voorbereid op het nachtelijke, ongewenste bezoek. De dassen hebben het vooral gemunt op de maiskorrels in de maiskuil. Om deze te beschermen tegen de ongewenste eetgasten heeft hij voor de maiskuil, op een hoogte van 15 centimeter, schrikdraad gespannen.
Iedere nacht brengen dassen een bezoek aan het bedrijf van Jan Bendermacher. Hij is voorbereid op het nachtelijke, ongewenste bezoek. De dassen hebben het vooral gemunt op de maiskorrels in de maiskuil. Om deze te beschermen tegen de ongewenste eetgasten heeft hij voor de maiskuil, op een hoogte van 15 centimeter, schrikdraad gespannen.

Het beschermingsniveau is nu afgestemd op Europese richtlijnen. Het gevolg is dat de das sinds begin dit jaar niet meer strikt beschermd is, maar gewoon beschermd. Net als de egel en de haas. Verstoring van dassenburchten is volgens die wet niet meer expliciet strafbaar. Volgens Jaap Dirkmaat maken velen daaruit op dat het nu makkelijker is om dassen te ‘verjagen’. “Daar is echter geen sprake van. Via andere beschermende maatregelen wordt de das nog steeds beschermd.”

Incidenten

De LLTB zegt zich niet te herkennen in de beschuldigingen van D&B. De standsorganisatie ervaart de aantijgingen vooral als een hetze richting de Limburgse boeren, stelt LLTB-woordvoerder Roel Boots. Boots: “Op basis van enkele incidenten maakt D&B een hele beroepsgroep zwart. Ze doet het voorkomen alsof alle Limburgse boeren op dassenjacht zijn. Dat is ons in het verkeerde keelgat geschoten. Dit hebben we ook duidelijk kenbaar gemaakt.”

Boots stelt dat de LLTB gepleegde misstanden jegens de burchten veroordeelt en dat D&B iemand die willens en wetens een burcht beschadigd best mag aanklagen.”

De LLTB signaleert dat het juist steeds beter gaat met de das. Boots: “Tellingen wijzen uit dat er nog nooit zoveel dassen in Limburg vertoefden als nu. Dit is niet mogelijk zonder dat boeren deze dieren gedogen.”

Het schrikdraad heeft effect. Bendermacher: “Vergeet ik een avond de stroom in te schakelen, dan is de volgende ochtend de maiskuil over de hele breedte tot zeker een halve meter diep bewerkt.”
Het schrikdraad heeft effect. Bendermacher: “Vergeet ik een avond de stroom in te schakelen, dan is de volgende ochtend de maiskuil over de hele breedte tot zeker een halve meter diep bewerkt.”

Financiële schadeafhandeling

Een slechte financiële schadeafhandeling kan geen reden van de vernielingen zijn. In vergelijking met andere provincies is Limburg coulant met de vergoeding van aangerichte gewasschade. Zo brengt de provincie Limburg geen € 300 behandelkosten en geen eigen risico van 5% bij dassenschade in rekening.

Toch vraagt de regeling verbetering, stelt de LLTB. “We streven naar een meer gebruiksvriendelijk en laagdrempelig systeem om dassenschade te verhalen”, aldus Boots. Volgens de zegsman was er steeds sprake van goed overleg tussen de LLTB en D&B. Binnen afzienbare tijd wil de LLTB met D&B de ontstane situatie bespreken. LTO adviseert om alle schade te melden op de website faunaschade.nl. LTO zegt hierdoor veel sterker te staan als ze deze schade aankaart bij de verschillende overheden. Volgens LTO bestaat niet-gemelde schade niet bij de overheid.

Ook de aardbeientunnels vormen voor de dassen een welkome fourageerplek. Daar veroorzaken ze schade aan de planten. Ook de tunnels heeft Bendermacher met schrikdraad omzoomd. Dit werkt echter onvoldoende bij een droge grond. “Het is het effectiefst bij een natte ondergrond. Een vochtige snuit maakt de stroomstoot extra hevig.”
Ook de aardbeientunnels vormen voor de dassen een welkome fourageerplek. Daar veroorzaken ze schade aan de planten. Ook de tunnels heeft Bendermacher met schrikdraad omzoomd. Dit werkt echter onvoldoende bij een droge grond. “Het is het effectiefst bij een natte ondergrond. Een vochtige snuit maakt de stroomstoot extra hevig.”

Schade melden niet snel rendabel

In de ogen van Jaap Dirkmaat is er duidelijk géén sprake van incidenten, maar juist een toenemende hetze tegen de das. Dit zou mogelijk ook teweeg zijn gebracht door diverse negatieve berichtgeving over de schade en mogelijke overbrenging van dierziekten door de das. Een ander aspect van de toegenomen hetze tegen dassen zou de schade zijn die ze in mais veroorzaken. Door het instellen van een eigen risico van 5% van de geleden schade met een minimum van € 250 per bedrijf per meldingsjaar, en daarbovenop behandelkosten van € 300 per ingediende claim, is het voor boeren niet snel rendabel wildschade bij BIJ12.nl/Faunafonds te melden.

Overigens geldt het eigen risico niet voor geconstateerde dassenschade in Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg. Limburgse boeren hoeven bovendien niet de € 300 behandelkosten te betalen. Boeren in Groningen, Drenthe en Noord-Holland ontvangen dit bedrag terug als de vergoeding voor dassenschade daadwerkelijk wordt toegekend.

In de aardbeientunnels vraten de dassen onlangs hommels, het broed en de nectar uit vijf hommeldozen op. Dit zorgde voor een heel slechte bestuiving en zadelde Bendermacher vervolgens op met veel misvormde aardbeien.
In de aardbeientunnels vraten de dassen onlangs hommels, het broed en de nectar uit vijf hommeldozen op. Dit zorgde voor een heel slechte bestuiving en zadelde Bendermacher vervolgens op met veel misvormde aardbeien.

Rasters verplicht stellen

Overigens is de toenemende dassenschade voor de provincie Limburg aanleiding te onderzoeken of het mogelijk is om voor een aantal dure teelten rasters verplicht te stellen. Het gaat daarbij voornamelijk om de druiventeelt, zo zeggen Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. Jaarlijks veroorzaakt de das in wijngaarden voor duizenden euro’s schade. Als er een verplichting komt voor het plaatsen van rasters, stelt de provincie een subsidieregeling in het vooruitzicht.


 • De dassenpopulatie neemt toe. Bedroeg de Nederlandse populatie in 1985 nog maar circa 1.200 diertjes, anno 2017 zijn er dit naar schatting ruim 6.000. Zuid-Limburg herbergt relatief de meeste burchten. Volgens de LLTB vertoefden nog nooit zoveel dassen in Limburg als nu. De standsorganisatie stelt dat dit niet mogelijk zou zijn als de boeren deze dieren niet zouden gedogen.

  De dassenpopulatie neemt toe. Bedroeg de Nederlandse populatie in 1985 nog maar circa 1.200 diertjes, anno 2017 zijn er dit naar schatting ruim 6.000. Zuid-Limburg herbergt relatief de meeste burchten. Volgens de LLTB vertoefden nog nooit zoveel dassen in Limburg als nu. De standsorganisatie stelt dat dit niet mogelijk zou zijn als de boeren deze dieren niet zouden gedogen.

 • Bij een inspectieronde langs 68 burchten trof D&B dit voorjaar bij de helft duidelijke sporen van kleinere of grotere vernielingen, als gevolg van menselijk toedoen. In alle gevallen doet D&B aangifte van verstoring en vernieling. Ze overweegt camera's in de strijd te gooien bij burchten waar voortekenen zijn geconstateerd van illegale praktijken.

  Bij een inspectieronde langs 68 burchten trof D&B dit voorjaar bij de helft duidelijke sporen van kleinere of grotere vernielingen, als gevolg van menselijk toedoen. In alle gevallen doet D&B aangifte van verstoring en vernieling. Ze overweegt camera's in de strijd te gooien bij burchten waar voortekenen zijn geconstateerd van illegale praktijken.

 • D&B wijst naar de Limburgse boeren als veroorzaker van de vernielingen van de burchten. Aanleiding van het verstoren van burchten is volgens D&B de nieuwe Wet natuurbescherming die sinds begin dit jaar van kracht is. Verstoring van dassenburchten is volgens die wet niet meer expliciet strafbaar, maar via andere maatregelen wordt de das en zijn burcht nog steeds beschermd. De LLTB spreekt van enkele incidenten. De LLTB veroordeelt gepleegde misstanden jegens de burchten en stelt dat D&B iemand die willens en wetens een burcht beschadigt, best mag aanklagen.

  D&B wijst naar de Limburgse boeren als veroorzaker van de vernielingen van de burchten. Aanleiding van het verstoren van burchten is volgens D&B de nieuwe Wet natuurbescherming die sinds begin dit jaar van kracht is. Verstoring van dassenburchten is volgens die wet niet meer expliciet strafbaar, maar via andere maatregelen wordt de das en zijn burcht nog steeds beschermd. De LLTB spreekt van enkele incidenten. De LLTB veroordeelt gepleegde misstanden jegens de burchten en stelt dat D&B iemand die willens en wetens een burcht beschadigt, best mag aanklagen.

 • In vergelijking met andere provincies is Limburg coulant met de vergoeding van aangerichte gewasschade. Zo brengt de provincie Limburg geen €300 behandelkosten en eigen risico van 5% met een minimum van €250 bij dassenschade in rekening. LTO adviseert om alle schade te melden op de website www.faunaschade.nl. LTO zegt hierdoor veel sterker te staan als ze deze schade aankaart bij de verschillende overheden.

  In vergelijking met andere provincies is Limburg coulant met de vergoeding van aangerichte gewasschade. Zo brengt de provincie Limburg geen €300 behandelkosten en eigen risico van 5% met een minimum van €250 bij dassenschade in rekening. LTO adviseert om alle schade te melden op de website www.faunaschade.nl. LTO zegt hierdoor veel sterker te staan als ze deze schade aankaart bij de verschillende overheden.

Laatste reacties

 • yongone

  natuur inclusieve landbouw ? Gewoon schade vanuit beschermde natuur vergoeden. Maar dan ook alles inclusief extra uren van de boer a 120 euro per uur.

 • Bloemestein

  Yongone heeft hier een punt, laat de lobbyisten hier eens mee aan de gang gaan.
  Een ander punt is dat natuurbeschermers maar eens moeten zorgen dat beschermde dieren worden uitgerasterd van landbouwgrond.
  Ten derde zou het niet verkeerd zijn aangifte te doen wegens smaad, tegen Dirkmaat, of welke vertegenwoordiger van een club die steeds de boeren in diskrediet brengt.

 • .gast

  Enkele jaren geleden werd gewerkt met dassengedoog overeenkomsten. De schade werd dan voor 5 jaar afgekocht middels een contract. Nu is er niets meer alleen eigen risico en jaarlijkse schade aanvraag fauna fonds. Krijg je ook niets, moet je alles zelf maar afrasteren. Tsja wat wil Das & Boom en de overheid?

Of registreer je om te kunnen reageren.