Home

Achtergrond 4 reacties

Stroomopslag wordt cruciaal voor verdiensten van stroomleverende boer

Voor succesvolle energieopwekking op boerenbedrijven is een goede stroomopslag nodig. Niet alleen voor het opvangen van pieken in het stroomverbruik op het eigen bedrijf, maar ook voor levering aan het landelijke net.

Deze week startte een nieuw project voor opslag van stroom uit zonnepanelen in een nieuw type batterij. Dat gebeurt op het melkveebedrijf van Jan Borgman en Erna Roeterdink in het Gelderse Vierakker, beter bekend als de Fotonenboer. Daarvoor wordt op het bedrijf een zogenoemde Zink-Bromide Redox Flow-batterij gebruikt. In dat systeem wordt energie opgeslagen via chemische reacties.

Vanaf 2010 wordt al op het bedrijf in Vierakker gewerkt met opwekking van zonne-energie die onder meer wordt gebruikt voor de melkrobots op het bedrijf. In het eerdere project Fotonenboer is de technische haalbaarheid gedemonstreerd van elektriciteitsopslag op bedrijfsniveau. Het huidige project is een vervolg op het eerste en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de EU en de provincie Gelderland.

Inzet in landelijk stroomnet

Gebruik van zonne-energie is veel meer dan het opwekken van stroom via zonnepanelen op de daken van de eeuwenoude boerderij, en het opslaan van die stroom in batterijen. Minstens zo belangrijk wordt de afweging van wel of niet leveren van stroom aan het landelijke elektriciteitsnet. Van belang is onder meer of er landelijk wel extra stroom nodig is. Pieken in het landelijk stroomverbruik worden nu vooral opgevangen door aardgascentrales, maar dat gaat de komende jaren veranderen. Dan is er ook een rol weggelegd voor kleinere stroomopwekkers, zoals melkveebedrijven. In de glastuinbouw is inspelen op stroomverbruik buiten het eigen bedrijf al jaren ingeburgerd. Inkoop en verkoop van stroom is daar een wezenlijk onderdeel van het verdienmodel van tuinders.

Er moet een optimale afstemming zijn tussen vraag en aanbod van stroom. Een boer die daaraan meewerkt en er optimaal op inspeelt, kan er geld mee verdienen, volgens Peter van den Berg van AgroEnergy. Hoe dat allemaal geregeld kan worden en in te passen is, moet het project gaan uitwijzen. Zelf stroom kunnen opslaan speelt in die processen een grote rol.

Saldering stroomverbruik onduidelijk

Voor investeringen in zonnepanelen is snel duidelijkheid nodig over de zogenoemde salderingsregel. Die is nu nog van kracht en geldt voor huishoudens en kleinzakelijke aansluiting, waar ook een groot deel van boerenbedrijven onder vallen. Zelf opgewekte stroom die aan het net wordt geleverd, wordt verrekend met ingekochte stroom, inclusief energiebelasting. Per saldo wordt zo minder energiebelasting afgedragen.

Volgens projectleider Jeroen de Veth van Trinergie en andere betrokkenen bij het project is snelle duidelijkheid over het verlengen van de regeling cruciaal voor investeringen in lokale energieopwekking. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om de huidige regeling, die loopt tot 2020, te verlengen. Maar verantwoordelijk minister Kamp van EZ heeft er nog geen besluit over genomen.

Laatste reacties

 • boergert

  Al ver voor de invoering van de salderingsregeling is bij wet geregeld dat er bij levering en teruglevering (uit welke bron dan ook) er alleen over het positieve saldo eneergiebelasting mag worden doorberekend. Saldering en verrekening van energiebelasting zijn twee zaken die niet met elkaar verbonden zijn. Energie opslag heeft dus nooit zin gehad. zeker niet wanneer je de levensduur van de accu erbij betrekt. De situatie bij tuinders is radicaal anders, zij zijn grootverbruikers, betalen veel meer transportkosten en hebben lagere en meer marktgerichte energietarieven. Als de salderingsregeling zou worden afgeschaft moet nog steeds de energiebelasting worden verrekend, maar mag het energiebedrijf 'een redelijke vergoeding' betalen i.p.v. het volledige levertarief. kortom de salderingsregeling gaat over 1 of 2 ct per kwh. Het is wel een regeling die veel duidelijkheid schept, energiebedrijven hadden vroeger de neiging om de terugbetaling van energiebelasting gemakshalve te 'vergeten'.

 • koestal

  Kamp zal weel weer tegen zijn, net als met de vermindering van gebruik van aardgas uit de Groningse bodem omdat het nadelig is voor de schatkist,De Tweede Kamer zal het moeten afdwingen om de minister tot orde te roepen,in Duitsland gaat het allemaal veel soepeler en doen veel bedrijven mee aan energiebesparing en opwekking

 • sjaak van der linden

  Welke regering we ook kiezen. De salderingsregeling heeft geen lang bestaan meer.
  Als de inkomsten uit aardgas in 5 jaar geslonken zijn van 15 miljard naar 2,5 miljard. waar moet de regering de extra baten vanaf halen? Denk je dan echt dat de regering deze salderingsregeling in stand houdt? Dat is toch dubbel op en kortzichtig. Nee we moeten nieuwe technieken ontwikkelen en onafhankelijk v zijn van de energiereuzen en speciaal van de energiedistributeurs. De investering moet binnen 5 jaar terugverdiend worden. Zet de overige energie die over is slim in. Denk niet alleen aan zonnepanelen. Dat is te simpel. Maar hergebruik je energie. Ik zie voor elk bedrijf mogelijkheden. Met of zonder subsidie.

 • mtseshuis

  Tjongejonge, als er nog zoveel ondernemers zijn (niet alleen boeren) die het niet rendabel kunnen rekenen dmv opwekking van duurzame energie mbv oa zonnepanelen, is het opslaan van energie nog tig jaar onderweg voor het financieel uit kan, laat staan dat je er wat (graag iets meer dan een paar 100 euro/jaar) aan kunt verdienen. Zelfs zonnepanelen zijn lastig rendabel te maken, 1 keer schoon laten maken per jaar zorgt er al voor dat er dat jaar weinig mee verdient wordt... Laat staan dat er een omvormer stuk gaat buiten de garantie...
  Dat geneuzel met opslaan in accu's is zo zonde van het geld....

Of registreer je om te kunnen reageren.