Home

Achtergrond

Ambitieuze plannen van Europees Parlement

De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft ingestemd met ambitieuze plannen voor aanpassing en vereenvoudiging van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Europarlementariërs Albert Dess (Christendemocraten) en Paolo de Castro (Sociaaldemocraten) hebben voorstellen gedaan om het GLB te vereenvoudigen en aan te passen.

Vereenvoudigingen bij vergroening en directe betalingen

In de voorstellen worden vooral vereenvoudigingen doorgevoerd bij de vergroening en directe betalingen van het GLB. Zo willen ze af van de plicht om mengsels te zaaien in de ecologische aandachtsgebieden (EFA’s) en wordt de teelt van bladrammenas en gele mosterd als vanggewas in EFA’s toegestaan. Ook vinden ze dat de eerste 15 hectare van een bedrijf moet worden vrijgesteld van een EFA-verplichting.

Daarnaast wil de landbouwcommissie dat boeren meer marktmacht krijgen in de keten door samenwerking aan te gaan bij de afzet, bijvoorbeeld door producentenorganisaties op te richten. Ook andere voorstellen die de Europese Taskforce van Cees Veerman heeft voorgesteld om de risico’s voor boeren beter af te dekken, moeten worden opgenomen in wetten.

Vooral kritiek vanuit natuur- en milieuhoek

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde met 34 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding voor de rapporten van Dess en De Castro. Vooral vanuit de natuur- en milieuhoek klinkt kritiek op de voorstellen, omdat het de vergroening van het beleid zou verzwakken. Het standpunt is duidelijk dat de landbouwcommissie vooral kijkt naar de belangen van de boer.

Los van de kritiek is het maar zeer de vraag wat er overeind blijft van de standpunten van het Europees Parlement. Andere commissies, waaronder de budgetcommissie, moeten nog instemmen met de voorstellen, waarna ook plenair in het parlement nog een standpunt moet worden ingenomen. Als er plenair een meerderheid is voor het plan, kunnen de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Europese Raad van landbouwministers beginnen. Gezien de standpunten bij deze beide organen, zullen de versoepelingen zoals de landbouwcommissie ze nu voorstelt naar verwachting een stuk genuanceerder worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.