Home

Achtergrond 2 reactieslaatste update:6 sep 2017

AgFunder: geld steken in slimmere landbouw

Rob Leclerc van investeringsplatform AgFunder vindt dat veel te weinig wordt geïnvesteerd in landbouwtechnologie en vooral software. De Canadees gelooft heilig in de toepassing van data in de landbouw. Maar vooralsnog is het voor bedrijven lastig aan te sluiten op de boerenpraktijk.

De groei van ‘big data’ in de landbouw blijft achter bij de verwachtingen. Volgens oprichter en eigenaar Rob Leclerc van investeringsplatform AgFunder komt dat omdat investeerders nog te weinig weten van de sector en daarom onvoldoende investeren in start-ups die met data of datatechnologie werken. Boeren zijn volgens de Canadees ook niet de snelsten met het toepassen van nieuwe technologieën, door gebrek aan snel internet en een voor techbedrijven lastige distributie.

Rob Leclerc van AgFunder gelooft in de koppeling van Silicon Valley en landbouw.. - Foto: AgFunder
Rob Leclerc van AgFunder gelooft in de koppeling van Silicon Valley en landbouw.. - Foto: AgFunder

Dominante rol in landbouw voor big data

Leclerc denkt dat big data na een moeizaam begin een dominante rol gaan spelen in de landbouw. “De technologie is er; de data worden verzameld. Iedereen in de agribusiness die relevant wil blijven, investeert in slimme technologie. Niet omdat gewasbescherming, kunstmest, de trekker, spuit, kunstmeststrooier of zaaimachine straks niet meer relevant zijn. Maar omdat deze producten flink aan productiviteit winnen door ze slimmer toe te passen.”

Om te beginnen: hoe komt een stadsjongen uit Calgary terecht in de landbouw?

“Ik heb mijn studie computerwetenschappen afgerond in 2009, dus midden in de financiële crisis. Het algemene sentiment was dat de echte economie er meer toe moet doen. Als iets de echte economie is, is het wel de landbouw. Ik wilde ook graag vooroplopen. Dat kan in het koppelen van investeerders en techbedrijven in de agri- en foodsector, want die twee groepen kennen elkaar niet goed genoeg. Juist door datzelfde sentiment over de financiële crisis waren technologiebedrijven volgens mij wel geïnteresseerd in zaken doen zonder bank en investeerders, in zaken doen met de echte economie, in plaats van op de beurs. Daar komt Jim Rogers bij.”

Jim Rogers, de Amerikaanse meesterbelegger die de wereld rond reisde op een Harley?

“Ja, die zei in een interview dat verstandige jonge mensen naar Azië verhuizen of boer worden. Daar zit wel wat in, dacht ik.”

‘De Amerikaan Jim Rogers zei in een interview dat verstandige jonge mensen naar Azië verhuizen of boer worden. Daar zit wel wat in, dacht ik.’

Waarom heeft de wereld AgFunder nodig?

“De agri- en foodsector is wereldwijd goed voor circa 10% van het bruto binnenlands product. Toch gaat maar 2 tot 3% van het geld van durfkapitalisten naar de sector. Vergelijk dat met de gezondheidssector. Die is goed voor circa 12% van het bruto binnenlands product en krijgt ook 12% van de investeringen. Ik zou niet durven beweren dat voedsel minder belangrijk is dan medicijnen dus dan kom je tot de conclusie dat de agri- en foodsector meer geld zou moeten krijgen. AgFunder is als investeringsplatform opgericht om dat proces te faciliteren.”

Wat doet AgFunder precies? Het werkt weer net anders dan bij crowdfunding?

“Kleine technologiebedrijven die geld nodig hebben, kunnen zich aanmelden bij AgFunder. Als AgFunder voeren we ‘due diligence’ uit; we controleren of de aangeleverde informatie klopt. Dat is niet alleen bedoeld voor investeerders maar ook om de bedrijven scherp te krijgen. Niet zelden zijn start-ups goed in technologie maar niet goed in zichzelf verkopen of financieel zaken op een rij krijgen. Daarnaast onderzoeken we of de investering echt interessant is. Uiteindelijk haalt minder 2% van de aanmeldingen ons platform.”

AgFunder zit in San Francisco. Je zou eigenlijk het Middenwesten of Chicago verwachten. Ligt de reden alleen in de aanwezigheid van Silicon Valley, net buiten de stad?

“Het is een belangrijke reden. Maar vergeet niet: de landbouw in Californië is nog altijd goed voor circa $ 45 miljard per jaar. De zuivel en de tuinbouw zijn er groot en sommige investeerders worden erg blij van technologieën die gericht zijn op teelten die per hectare veel opleveren. Maar de belangrijkste reden is dat niet. Dan is er nog de bevolkingsomvang en rijkdom van Californië. Er is gewoon een hoop geld in Californië en dat helpt als je op zoek bent naar investeringen.”

Welke technologieën slaan aan?

“De hele grote durfkapitalisten die meteen tientallen miljoenen dollars kunnen inzetten, kiezen opvallend vaak voor harde technologie, zoals robotica. De meer gewone tot kleine investeerders komen vaker uit bij software, zowel gericht op boeren als op de consument. Denk dan aan Anterra Capital, dat meen ik $ 120 miljoen onder controle heeft. Voor hen is een gok van $ 30 miljoen te groot. Onlineverkoopkanalen blijven heel populair. Genetica zie ik toch meer ontwikkeld worden binnen al veel langer bestaande grote ondernemingen en minder bij start-ups. Bij biotechnologie zit overigens ook bij start-ups wel de meeste groei de laatste jaren.”

Jullie schreven eerder dat de investeringen in precisielandbouw met 39% zijn afgenomen in 2016.

“Het is deels een correctie want de investeringen waren in 2015 ook sterk toegenomen. In 2015 stroomde het geld van durfinvesteerders massaal toe. Men was teleurgesteld in de beurs en de overtuiging werd steeds algemener: een industrie wordt of een technologie-industrie, of ze gaat dood. Daarom is in het algemeen veel meer geld naar technologie-start-ups gekomen en dus ook naar precisielandbouw. Door de massale toestroom van geld liepen de waardes van bedrijven op; ze werden te hoog ingeschat. In 2016 wordt dan weer op de rem getrapt.”

Het was louter een cyclisch verhaal?

“Het is niet het enige probleem. Boeren zijn niet de snelsten wat betreft het toepassen van nieuwe technologie en de distributie is natuurlijk heel anders dan in de rest van de economie. Er zit letterlijk veel ruimte tussen bedrijven en het is een levensstijl op zich, een wereld van coöperaties en scepsis richting toeleveranciers. Daar komt bij dat prijzen voor allerlei producten lager zijn. Dat merken traditionele toeleveranciers en bedrijven met nieuwe technologieën nog meer. En, ik moet toegeven, veel start-ups hebben moeite aan te sluiten bij de boerenpraktijk.”

Worden de start-ups opgeslokt door de Bayer’s, John Deere’s en Nestlé’s van deze wereld?

“Dat hangt ervan af of de start-ups voldoende groeikapitaal bijeen krijgen om zelfstandig verder te gaan. Het kan wel. Het is ook moeilijk om start-ups succesvol te integreren in een grote onderneming. Het DNA is anders; start-ups werken snel, direct en durven wat geks te proberen. Binnen zo’n groot agribusinessbedrijf is het risico toch dat het allemaal gezapig wordt, of dat men oplossingen gaat bedenken die passen binnen het oude denken.

Welke uitkomst is voor boeren het beste?

“Boeren zijn gebaat bij diversiteit. Het is goed als de grote ondernemingen die zoveel invloed uitoefenen op het boerenerf, zich niet meer alleen bekommeren om pk’s en hoeveelheden werkzame stof, maar ook om slimmer boeren. Om ze scherp te houden en om te voorkomen dat ze te machtig worden, en data gebruiken om boeren uit te knijpen, is het goed dat er grotere in data en datatechnologie gespecialiseerde bedrijven zijn en startups met nieuwe ideeën.”

Sensoren op een spuitboom om zo precies mogelijk te spuiten. - Foto: Ton Kastermans
Sensoren op een spuitboom om zo precies mogelijk te spuiten. - Foto: Ton Kastermans

Laatste reacties

  • farmerbn

    Je wilt geld verdienen aan boeren maar die boeren zijn niet erg happig. Dan ga je alles proberen om die boeren zo gek te krijgen dat ze wel geld gaan uitgeven. Zelfs een artikel in de boerderij wordt er aan besteed.

  • melkveehouder .

    Je kunt de kop van het artikel beter omdraaien:" slimmere landbouw investeert te weinig". .......

Of registreer je om te kunnen reageren.