Home

Achtergrond

‘Vertrouwen binnen keten geeft krediet’

Wilbert Hilkens ontwikkelt een platform voor ketenpartijen om efficiënt samen te werken. Het financieren van ketens is ook een belangrijk aandachtspunt.

De afgelopen twaalf jaar heeft Wilbert Hilkens bij ABN Amro de noodzaak en mogelijkheden van ketenproductie in de varkenshouderij vaak benoemd. Hij neemt nu afscheid van de bank om met zijn eigen bureau Voordekost de daad bij het woord te voegen.

Wat gaat u precies doen?

“Een platform opzetten om de goederenstroom, geldstroom en informatiestroom van agrarische ketens digitaal zichtbaar te maken. Agriketens kunnen daarvan gebruikmaken door een abonnement af te sluiten.”

Wilbert Hilkens is medeeigenaar en directeur van platform Voordekost. - Foto: Studio 38 graden
Wilbert Hilkens is medeeigenaar en directeur van platform Voordekost. - Foto: Studio 38 graden

Waarom is dat belangrijk?

“Het gaat om zichtbaarheid: een zichtbare keten geeft vertrouwen. Zichtbaarheid voor de bedrijven in de keten, maar ook naar buiten. Vertrouwen geeft krediet. Onderling, maar bijvoorbeeld ook naar banken, wat meer mogelijkheden geeft voor ketenfinanciering. Zichtbaarheid van de goederenstroom maakt dat afnemers weten of ze moeten compenseren of niet, waardoor gerichter kan worden gewerkt en kosten afnemen. Bedrijven denken mee met klanten hoe ze meer waarde realiseren en hoe ze dit terugzien. Periodes van overproductie worden zo voorkomen.”

In welke sector(en) verwacht u de eerste deelname?

“Dat is in sectoren waar relatief weinig bewerkingen nodig zijn in de productieketen en het aandeel werkkapitaal ten opzichte van kapitaal in onroerend goed relatief groot is. Dan denk ik vooral aan de eieren en een aantal producten binnen AGF.”

En de varkenshouderij?

“Dat gaat ook gebeuren. Maar de voordelen zijn in eerste instantie minder groot dan bij eieren en AGF. Door slachten en verwerken van vlees heeft deze sector een meer complexe keten. Ik denk dat we vanaf het najaar wel iets voor de varkensvleesketen kunnen betekenen. Waarschijnlijk is wel een minimale omzet van € 5 miljoen per jaar nodig.”

Wanneer is het operationeel?

“In september organiseren we een workshop voor geïnteresseerde ketens. Rond die tijd moet er ook een basis liggen voor het platform. Daarna blijven we natuurlijk ontwikkelen.”

De tijd is rijp?

“Absoluut. Tien jaar geleden had dit niet gewerkt, maar in alle sectoren zie je dat succesvolle ketens een gevoel van urgentie hebben. Dat komt ook omdat de omgeving rondom de agrarische sector snel verandert. Meer dan vroeger rekken retailers hun betalingstermijnen op en is er dus behoefte aan werkkapitaal in de keten. Banken hebben te maken met onder andere eisen vanuit ‘Basel’, het samenwerkingsakkoord tussen banken, en hebben informatie nodig om met klanten mee te bewegen. Financiering van ketens is een item en daar kunnen wij bij helpen. We hebben een aantal ketenregisseurs gesproken en die staan te popelen om ermee aan de slag te gaan.”

Of registreer je om te kunnen reageren.