Home

Achtergrond 8 reacties

Verandering landgebruik voor klimaat kost € 1 miljard per jaar

De landbouw kan een fikse bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, via maatregelen die de uitstoot van methaan in mest verminderen. Ook de verandering van landgebruik kan bijdragen.

Dat zeggen ECN en Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. Doel is meer broeikasgas (CO2) in landbouwgrond vast te houden. Dat gaat weliswaar ten koste van de productiviteit van een deel van de landbouwgrond, maar het gaat volgens ECN en PBL om relatief goedkope maatregelen – vergeleken met andere maatregelen in transport, industrie of woningen.

Veranderingen in het landgebruik hebben betrekking op bijvoorbeeld:

 • onderwaterdrainage van veengrond
 • passieve vernatting
 • het vastleggen van koolstof in landbouwgrond
 • landbouwgrond omzetten naar natte landbouw
 • landbouwgrond omzetten naar natuur
 • het gebruik van moerige veengronden veranderen
 • het bosareaal vergroten

Praktisch al deze maatregelen hebben effect op het areaal dat beschikt is voor de landbouw, deels in gewasopbrengsten per hectare, deels in de omvang van het beschikbare areaal voor de landbouw. De maximale kosten van al die maatregelen in de landbouw belopen naar schatting ruim een € 1 miljard per jaar.

Meerkosten subsidiëren

PBL en ECN zeggen dat de maatregelen, uitgezonderd de levensverlenging van melkvee, de landbouw extra op kosten jaagt. In het rapport wordt gesuggereerd de meerkosten te subsidiëren. “Als de meerkosten door de sector moeten worden gedragen (bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten tot maatregelen) kan dat leiden tot krimp van de sector. Dit is niet in de nationale kosten en effecten meegenomen”, aldus het rapport.

De landbouw kan koolstof in de bodem vastleggen, bijvoorbeeld door de aanvoer van organisch materiaal, het achterlaten van gewasresten of de teelt van vanggewassen. De extra kosten daarvan bedragen naar schatting € 50 per hectare. Daarin is meegenomen de aankoop van biomassa, transport en arbeidskosten, een lagere opbrengst, maar ook minder droogte- of natschade en een lager gebruik van meststoffen, minder grondbewerking en minder energieverbruik.

Inwerken van een groenbemester om het organische stofgehalte te vergroten. - Foto: Koos van der Spek
Inwerken van een groenbemester om het organische stofgehalte te vergroten. - Foto: Koos van der Spek

Kosten per maatregel

Vernatting van landbouwgrond (2500 hectare in 2030) kost € 3,5 miljoen per jaar, vooral door de afwaardering van de helft van de grondwaarde (er is gerekend met een hectareprijs van € 40.000). De onderzoekers zeggen dat de afwaardering van de grond mogelijk is onderschat.

Het omzetten van 5.000 hectare veengrond naar natuur kost € 14 miljoen per jaar. Verandering van grondgebruik op moerige veengronden van akkerbouw naar permanente (gras-)bedekking , minder grondbewerking kost naar schatting € 750 per hectare. De onderzoekers berekenen dat 10% minder CO2-uitstoot kan worden gerealiseerd op 100.000 hectare.

Vergroten van het bosareaal ten koste van landbouwgrond wordt berekend op € 60.000 per hectare, waarvan een derde bestemd is voor de inrichting en beheer van het nieuwe bos. Kosten: € 100 miljoen per jaar.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Hoezo weer suggestief? Begint niet op te vallen hoor!

  Die gebakken lucht handel van die co2 zorgt toch wel zo langzamerhand voor wel heel veel flauwekul en gemaakte problemen.

 • alco1

  En dat noemen ze dan:
  "Voor klimaat".
  Delfstoffen uitsparen is "Voor klimaat".

 • John*

  mooie luchtballon,, de ehs bleek op het laatste ook niet meer betaalbaar doordat de grond onbetaalbaar werd..

 • WGeverink

  Het Nederlandse klimaat mag best wat kosten maar hoe gaan jullie het betalen als het de economie om zeep helpt. Dat Nederland geld wil verdienen met het exporteren van kennis is ok maar te gek kan ook! Het lijkt er op dat nu alle kennis wel zo ongeveer geexporteerd is en er nu alleen nog maar domme, ondoordachte en onverantwoorde dingen gedaan kunnen worden.

 • Maas1

  Wat gaan we eten vanavond mama,kind ons land doet ons naar lucht happen!

 • wilhelmus01

  Het ligt in ieder geval niet zwaar op de maag.

 • agratax(1)

  @WGeverink. Kennis exprteren, welke kennis? Zo gauw wij gaan beginnen met het langzaam om zeep helpen van de agrarische productie, zou het wel eens kunnen zijn, dat de in kennis nu nog achter lopende landen ons voorbij gaan. Een uitspraak ten tijde van de ruilverkaveling was; "De laatsten zullen de eersten zijn en de eersten worden de laatsten". Is in alle gevallen van de economie zo, vijftig jaar geleden zijn we begonnen de Chinese economie te ontwikkelen en nu nemen ze de wereld economie.

 • landboer

  Een goeie Geverink ,geloof ook dat we teveel kennis geexporteerd hebben...

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.