Home

Achtergrond laatste update:3 mei 2017

Opnieuw pleidooi voor plaatsing ree op wildlijst

Aan de vooravond van de opening van het jachtseizoen op reebokken pleit de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging opnieuw voor plaatsing van het ree op de wildlijst.

De stand van deze dieren is zo goed dat het volgens de jagers verantwoord is om de procedures voor afschot te vereenvoudigen.

Volgens de jagersvereniging is de stand toegenomen van 5.000 reeën na de oorlog tot 100.000 dieren nu.

Ruim een derde van ‘extra reeën’ geschoten en opgegeten

Van de jaarlijkse aanwas van 50.000 dieren wordt nu ruim een derde geschoten en opgegeten. Het afschot gebeurt volgens wildbeheerplannen en op basis van inventarisatie van de aanwezige dieren door de wildbeheerders.

Aangevreten fruitbomen en aanrijdingen van auto’s met reeën

Reeën veroorzaken weinig schade in de landbouw. Uitkeringen van het Faunafonds variëren van enkele duizenden euro’s per jaar tot een piek van € 42.000 in 2014. Voornaamste schadepost zijn aangevreten fruitbomen. Groter probleem zijn aanrijdingen van auto’s met de dieren. Volgens de jagersvereniging gaat het om 6.300 geregistreerde gevallen per jaar. Belangrijkste argument dat de vereniging aanvoert voor plaatsing op de wildlijst, is dat er genoeg zijn om een deel te schieten en op te eten. Er is afzetmarkt voor reevlees.

Jachtseizoen in twee delen

Het jachtseizoen op reeën valt in twee delen uiteen. ’s Zomers gaat het om reebok, ’s winters om reegeiten. Voor afschot zijn nu provinciale ontheffingen nodig. Probleem voor jagers is dat die elke keer aangevochten kunnen worden door tegenstanders van de jacht. Na plaatsing op de landelijke wildlijst is dat niet meer mogelijk.

Voor afschot zijn nu provinciale ontheffingen nodig. Probleem voor jagers is dat die elke keer aangevochten kunnen worden.

Dierenbescherming is tegen jacht op reeën

Een van de tegenstanders van plaatsing op de wildlijst is de Dierenbescherming. Deze erkent dat er een probleem is met de verkeersveiligheid. Maar ze zoekt de oplossing in andere maatregelen dan afschot. Samen met nog 4 organisaties heeft de Dierenbescherming dit jaar een stappenplan opgesteld om het aantal aanrijdingen te verminderen, met gerichte maatregelen zoals wildwaarschuwingssystemen langs wegen. De Dierenbescherming verwerpt ook de opvatting van de jagersvereniging dat wild zo’n goed leven heeft gehad dat het verantwoord kan worden geschoten en opgegeten.

Bij de behandeling van de nieuwe natuurbeschermingswet in 2015 haalde een voorgestelde aanpassing van de wildlijst geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.