Home

Achtergrond 11 reacties

Eerste flirt tussen formatiegenoten CDA en GroenLinks

De problematiek rondom de intensieve veehouderij en de hoge veedichtheid in met name Noord-Brabant is een heet hangijzer in de politiek.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer werd duidelijk dat de partijen die bij formateur Edith Schippers aan tafel zitten over de vorming van een kabinet – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – elkaar nog niet uit de wind houden. Al lijken CDA-Kamerlid Jaco Geurts en Rik Grashoff (GroenLinks) heel voorzichtig toenadering tot elkaar te zoeken.

Geen koude sanering, wel minder dieren

Dat er een oplossing moet komen voor de problematiek rondom de veehouderij, daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe deze er uit moet zien, daarover zijn de meningen nog sterk verdeeld. GroenLinks, SP, PvdA, PVV en PvdA willen nadrukkelijk minder dieren. Ze willen geen koude sanering van de varkenshouderij, maar ze willen minder dieren en kleinschaligere bedrijven. CDA, VVD en ChristenUnie zien in het begrenzen van de veestapel niet de oplossing. “Als je wil dat boeren investeren in milieu, duurzaamheid en dierenwelzijn, zal er een bepaald ontwikkelingsperspectief moeten zijn voor boeren”, vindt Dik-Faber (CU).

Rik Grashoff (links) en Jaco Geurts - Foto: Roel Dijkstra
Rik Grashoff (links) en Jaco Geurts - Foto: Roel Dijkstra

Jaco Geurts (CDA) is ook kritisch op het beeld van Grashoff. “U spreekt over een verstandige krimp met economische toekomst voor de veehouderij. Hoe wilt u dat regelen?” Grashoff pakt de handschoen gelijk op. “Goede vraag, want dat is precies wat we zouden kunnen delen. We willen een gezonde economische toekomst voor de sector, al zijn we het misschien nog niet helemaal eens over de omvang daarvan. GroenLinks wil naar een kleinere, economisch en ecologisch gezondere sector, met draagvlak van de burger”, zegt Grashoff.

Gevolgen voor agribusiness

Geurts wil gelijk weten welke gevolgen dit zal hebben voor de agribusiness. “Voor elke boer in Nederland zijn er vijf gezinnen die daarvan mee-eten via het bedrijfsleven er om heen”, zegt Geurts, die vindt dat een kritische massa nodig blijft.

Op de vraag van Grashoff of Geurts bereid is met hem te praten over een verstandige krimp van de sector en alle lastigheden die eromheen hangen, stemt Geurts in. “Het mag er echter nooit toe leiden dat de veehouderij uit Nederland wordt verdreven”, waarmee de eerste toenaderingspoging daar is.

Laatste reacties

 • awhurenkamp1

  De kamer kan ook kleiner zoveel patijen 3 a 4 partijen is meer dan zat.. Kan er sneller beslist worden.. EN ZIJN WE OOK VEEL BAANTJES ZOEKERS KWIJT ( MINDER. BOEREN.. OOK MINDER MINDER AMTENAREN!!!!!U

 • John*

  als de burger meer gaat betalen voor het voedsel en de boer minder hard hoeft te werken is het toch prima?

 • alco1

  Laat die Geurts eerst eens even uitleggen dat er helemaal geen mestoverschot is, alleen een bureaucratisch overschot.

 • Tinus1

  zoals ze soms de veehouderij 'rupsje nooit genoeg'wordt genoemd door deze groene rakkers, zo zijn zij zelf ook! Als heb hek van de dam is en er één vinger wordt toegegeven pakken ze heel de hand, maw dan zal het krimpen nooit meer stoppen, omdat dat niks oplost komt er steeds meer krimp totdat er niks meer is en........ blijkt het probleem er nog steeds te zijn. Ra ra hoe kan dat??

 • Bertus Buizer

  Goede ontwikkeling in de formatie. In het landbouwbeleid zou het begrip kleinschaligheid (hoe rekbaar misschien ook) leidend moeten zijn. Als kleine bedrijven duurzaam en economisch rendabel kunnen opereren, kunnen grotere dat zeker. Ook zouden we eens af moeten van die alternatieve feiten (list en bedrog) als "wij moeten de wereld voeden" (LTO-Nederland), "dankzij onze intensieve landbouw is er elders in de wereld meer ruimte voor natuur" (Aalt Dijkhuizen, Topsector Agri&Food) en "voor biologisch is zes maal zoveel areaal nodig" (Louise O. Fresco, WUR).
  Wat wij prima kunnen, is nationaal en internationaal maatwerk leveren (kennis, technologie, leveren / regiospecifiek ontwikkelen van #gmovrij hoogwaardig & robuust zaaizaad, plant- en pootgoed, etc). Zie: <>

 • arink

  Ekoarink.
  Buizer for president

 • Klaasvaak

  Met draagvlak van de burger


  De landbouw heeft op het platteland genoeg draagvlak van de mensen die daar zijn opgegroeid.

  De 'import' uit het westen die komen voor rust en natuur rondom hun opgeknapte boerderijtje verpesten het vaak. Doordat ze zich niet in omgeving en activiteiten verdiept hebben.

 • farmerbn

  Heb je Bertus weer met zijn reclame-boodschap.

 • alco1

  Met Bertus for president ben je binnen de kortste keren failliet.
  Geen enkele realistische kennis.
  Gewoon een dromer.

 • Bertus Buizer

  @farmerbn, u zou het inderdaad zo kunnen zien. Tenminste als u bedoelt 'klacht' of 'bezwaar' tegen de huidige visie-arme Nederlandse land- en tuinbouw. De sterke uitbreiding van het suikerbietenareaal en daarvoor nog van de melkproductie zijn daar voorbeelden van. Ja, u hebt het deze week misschien ook gelezen: de suikerprijs is sterk gedaald. De melkprijs was dat al. En om te voldoen aan het fosfaatnormen moesten ook drachtige koeien naar het slachthuis. Bovendien werden veel boeren gestimuleerd om hun bedrijf te stoppen. Dit beleid is niet gestoeld op visie, maar op reductie tot grootschalige intensieve bedrijven met monoculturen ten koste van biodiversiteit en ten koste van een gezonde en in aantallen rijke boerenstand. Vandaar mijn 'reclame'-boodschap.

  @Alco1, van de boeren en tuinders die ik in de afgelopen tientallen jaren heb geadviseerd is er naar ik weet nog niemand failliet gegaan. Vanaf de eerste jaren dat ik met vier andere collega bedrijfsadviseurs van DLV (nu Delphy) in samenwerking met het toenmalige PAGV in Lelystad (nu PPO Lelystad - WUR) de geïntegreerde landbouw in Nederland introduceerde, kregen de ca. 100 deelnemende boeren veel navolging van collega's en is het gebruik van pesticiden en kunstmest in de Nederlandse land- en tuinbouw aanzienlijk gedaald. Het aantal omschakelingen naar biologische landbouw stijgt inmiddels zienderogen. Uiteraard houden die ondernemers hun eigen hoofd erbij en zijn zij het zelf die het voor elkaar krijgen. Kortom, @Alco1, er is meer mogelijk dan u misschien denkt.

 • Zellebergen

  De bieten gaan de melk na!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.