Home

Achtergrond 10 reacties

Denktanks zijn het eens over klimaat en landbouw

De klimaatparagraaf in het regeerakkoord is klaar. Tenminste, als het aan de groene denktanks van de vier partijen aan de onderhandelingstafel ligt. Zij legden deze week hun visie voor aan formateur Edith Schippers. Vraag is wat de onderhandelaars ermee doen.

De groene denktanks van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ook PvdA en ChristenUnie zijn er uit. In een tien pagina’s tellend document hebben zij een akkoord opgesteld over het klimaatbeleid voor de komende jaren. Er moet een variabele wegenbelasting komen, alle kolencentrales moeten dicht, de gaswinning in Groningen wordt minimaal, er komen meer windmolens bij en de belastingdruk van arbeid verschuift naar vervuiling en gebruik van grondstoffen. De vervuiler betaalt, is het devies.

Verantwoordelijkheid bij sector zelf

Ook de landbouw speelt een prominente rol in het klimaatplan van het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen, Dopp. De landbouw krijgt de komende jaren een grote verduurzamingsopgave omdat bij het huidige systeem biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit te grote risico’s lopen. De landbouw ondervindt bovendien steeds meer hinder van klimaatverandering en is zelf mede veroorzaker daarvan, aldus de denktanks. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de sector zelf. De landbouw zal zijn productiemethoden moeten aanpassen en moeten innoveren. De overheid stelt hierbij de doelen en kaders en neemt maatregelen om die doelen te bereiken.

Over specifieke maatregelen in de veehouderij wordt in het document niet gerept

Dopp wil landbouwsubsidies en fiscale maatregelen alleen nog beschikbaar stellen voor duurzaamheidsprestaties van ondernemers: dit betreft zowel investeringen in verduurzaming als de levering door boeren van maatschappelijke diensten zoals natuurbehoud. Op milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen komt een milieuheffing. De opbrengsten hiervan komen in een innovatiefonds voor verduurzaming van de landbouw, staat in het document te lezen. Over specifieke maatregelen in de veehouderij wordt in het document niet gerept. Wel willen de duurzaamheidscommissies meer investeren in natuurontwikkeling. Het nationaal natuurnetwerk moet voor 2027 gerealiseerd worden.

Voorbehoud bij landbouwparagraaf

Opmerkelijk is dat de duurzaamheidscommissie van ChristenUnie een voorbehoud maakt bij de landbouwparagraaf van het document. CDA en VVD doen dat niet. Daarbij moet wel de opmerking gemaakt worden dat het document de visies van de duurzaamheidscommissies van de partijen vertegenwoordigt en niet de partijstandpunten zoals deze bij ledenbijeenkomsten worden goedgekeurd.

Hoewel de status van het document van Dopp wat onzeker is, kan het zeker niet gezien worden als ‘zomaar een kladje’. Dopp voert sinds 2008 overleg. In 2010 leidden de voorstellen van Dopp tot het SER-akkoord en de visie van de duurzaamheidscommissies droegen in 2012 bij aan het regeerakkoord.

Gezamenlijke visie niet genegeerd

Formateur Edith Schippers hield zich vooralsnog op de vlakte over het document. “We krijgen heel veel visies”, reageerde ze. Maar een gezamenlijke visie vanuit de deelnemende partijen zelf, zal zeker niet genegeerd worden als de onderhandelingen volgende week weer gaan beginnen.

Laatste reacties

 • GCK

  Hoe is het in godsnaam mogelijk, dat de VVD en Groenlinks het zo snel eens zijn wat betreft de klimaatparagraaf van het akkoord. Juist de onderwerpen die bij beide partijen tijdens de verkiezingen, het verst uit elkaar lagen. Met name de VVD-stemmer zal zich bedonderd voelen. Mark Rutte is schijnbaar "ondergronds" al heel ver met het omvormen van de VVD tot Groenrechts.

 • Marco22

  Landbouwgrondstoffen maken deel uit van een duurzame kringloop. Co2 opname door gewas uitstoot zuurstof wat is daar niet duurzaam aan. Viseversa ook. Sectoren waar fossiele brandstoffen worden gebruikt dat zijn de niet duurzamen. Maar ik begrijp heel goed dat deze laatste partijen een betere lobby hebben dan de landbouw in z'n totaal. Dat zelfs een RFC ,ZuivelNL en lto het vast leggen van Co2 van het gewas zwijgen is te betreuren. Met zulke partners zijn de boeren geen pvdd en wakkerdier nodig.Men wijst al te graag naar de landbouw omdat die toch al in het verdom hoekje zitten.

 • WGeverink

  Nederland heeft de afgelopen paar jaar drie nieuwe kolencentrales geopend met een gezamelijke capaciteit van 3450 megawatt. Daarbij is Nederland de kolenboer van Europa. Volgens mij worden jullie alleen maar klaargestoomd voor een nieuwe belasting...

 • farmer135

  grote plannen, maar boeren hebben nu al niet veel te besteden.

 • farmerbn

  De gangbare boer moet geld in het potje doen waaruit de bioboeren gaan krijgen. Maw de politiek dwingt financieel om te stoppen met gangbare bedrijfsvoering.

 • g.g

  ze halen het straks gewoon uit het buitenland met blinddoek voor...

 • JKr

  De groene denktanks, volgens mij zijn dat droomtanks. Ze willen meer investeren in natuurontwikkeling, wat zijn het toch dagdromers. Als er geïnvesteerd moet worden laat dit dan ook doen door degene die dat willen, alla de vervuiler betaald. Alle groene burgers betalen voor die nepnatuur die ze willen en waar ze zelf de gehele zondag vrij in mogen wandelen, gewoon entree vragen voor degene die niet betaald hebben. Dit om de investering terug te verdienen. Zullen we eens kijken wat de terugverdientijd is, ben bang dat de groenen niet oud genoeg worden om het te kunnen aflossen. De laatste 10 a 20 jaren zijn er 10-tallen miljarden over de balk gegooid om, wat ze noemen, natuur te ontwikkelen.

 • JKr

  En. Als de politiek eens laat zien wat het tot nu gekost heeft om ons land te laten vol scheiten door de ganzen en een ideaal gebied te creëren voor de malariamug die je lek steken. De wilde zwijnen die veel ongelukken veroorzaken, de bosbranden (droge heide) die ontstaan. de rechtszaken die gevoerd moeten worden voor die ene vleermuis vogel of das. Alles belachelijk voor woorden. Als we als Nederlander echt natuur willen, moeten we dat in het buitenland in standhouden, in een land waar ruimte is en waar nog echte natuur is. Nee hier willen ze dit alle in hun achtertuin. Alles moet wijken voor natuur, alleen er wordt 1 ding vergeten, natuur is niet economisch. Om hier dan geld in te stoppen zou kunnen als er geen staatsschuld meer is, helaas snappen die dromers dat niet. De natuur is verheven boven de mens door enkele schreeuwlelijkerds en degene die zich politicus noemt luistert hier ook nog naar. Er komt een tijd dat er in dit land gewoon te weinig verdiend wordt tov de uitgave om onze luxe leventjes te blijven volhouden. Maar tegen de tijd dat men dit beseft is het te laat en zijn degene die telkens de schouders eronder willen zetten vertrokken of opgehouden. Kunnen tenminste nog hout sprokkelen om ons warm te houden.

 • Maas1

  Het kwartje valt, de ("natuurlijke") verbindings zones zullen nu gestalte krijgen en aangelegd worden waarbinnen een overlapping mogelijk is om via milieu uitstoot reductie maatregelen de regelgeving zodanig te draaien,dat gehele bedrijven grootschalig weg gesaneerd kunnen worden.Zoals Harm Evert Waalkens van P.V.D.A des tijds zei,veedichte gebieden zullen verdwijnen en ruimte maken voor Natuur,wellicht mede mogelijk gemaakt door de VVD en het CDA.

 • pieter

  Feit is dat we met groen werken het leuke er van is dat dit ook CO2 vast legt. Nu de gun factor nog in de politiek. De Ieren hebben hun strategie al klaar naar Brussel.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.