Home

Achtergrond 1 reactie

Aantallen boerenlandvogels nemen af

De aantallen vogels op boerenland nemen geleidelijk af. Niet alleen weidevogels, zoals kemphaan en kievit, ook andere boerenlandvogels zoals spreeuwen en torenvalken zijn er nu veel minder dan in de tweede helft van de vorige eeuw.

De afname is 60-70%, ofwel 2,5 miljoen stuks. Dat blijkt uit de nieuwe boerenlandvogelindex die het CBS heeft gemaakt van 27 vogelsoorten die op boerenland voorkomen. Dat zijn boerenzwaluw, geelgors, gele kwikstaart, grasmus, graspieper, grauwe gors, grote lijster, grutto, kemphaan, kievit, kwartel, patrijs, putter, ringmus, roek, roodborsttapuit, scholekster, slobeend, spotvogel, spreeuw, steenuil, torenvalk, tureluur, veldleeuwerik, watersnip, wulp en zomertortel. Sommige zijn al bijna verdwenen, zoals de veldleeuwerik en grauwe gors.

Maar er is ook goed nieuws. Sommige soorten doen het nu beter dan ooit. De index van de roodborsttapuit gaat steil omhoog, evenals die van de putter. Andere succesvolle soorten, zoals ganzen, zijn in de index niet meegenomen.

Infographic: Kaayman. Bron: CBS.

Eén reactie

  • koestal

    we hebben de foto,s nog !

Of registreer je om te kunnen reageren.