Home

Achtergrond 11 reacties

‘We moeten af van het wipwapbeleid’

Wie willen er in de Tweede Kamer? Nieuwkomers en oudgedienden van verschillende partijen vertellen in de aanloop naar de verkiezingen (15 maart) wat ze willen. Vandaag Rik Grashoff, nummer 5 op de lijst van GroenLinks.

GroenLinks vindt dat in de landbouw een grote verandering moet plaatsvinden. Nederland moet toe naar een grondgebonden veehouderij. “Je moet daarvoor naar dieraantallen durven kijken. Dan kunnen er heel wat regels worden geschrapt. Dat zou mijn ideaal zijn”, zegt Rik Grashoff, landbouwwoordvoerder van GroenLinks.

Voor de intensieve veehouderij heeft dit grote gevolgen. “Die sector is heel bijzonder. Veel varkenshouders produceren noodgedwongen onder de kostprijs en veel dieren worden levend geëxporteerd, waardoor de verwerkende sector voor de Nederlandse economie ook geen grote bijdrage levert.”

‘Schaalvergroting is slecht’

Grashoff wil een omslag in de landbouw. “Schaalvergroting is slecht voor de sector. Misschien kan een individuele ondernemer er een boterham mee verdienen, maar voor de sector is het slecht, voor het milieu is het slecht en dus ook voor de portemonnee van de boeren in het algemeen is het slecht. Bij LTO wordt met de mond duurzaamheid beleden, maar als het gaat om het aanpassen van het beleid en het nemen van maatregelen, dan werkt de landbouworganisatie niet mee.”

Rik Grashoff, nummer 5 op de lijst van GroenLinks. - Foto: ANP
Rik Grashoff, nummer 5 op de lijst van GroenLinks. - Foto: ANP

Als voorbeeld noemt Grashoff het fosfaatvraagstuk. “Dat was dé kans om echt te koersen op grondgebonden melkveehouderij. Die keuze werd niet gemaakt door LTO, maar ook niet door de staatssecretaris”, vindt Grashoff. “Daar waar we het melkquotum ondoordacht hebben afgeschaft, hebben we er drie regelingen voor in de plek gekregen voor de melkveehouderij. Ik zou heel graag de hoeveelheid regels in de landbouw willen beperken, dat kan als je ten principale betere keuzes maakt. Kijk naar de PAS, een regeling die met heel veel compromissen tot stand is gekomen en nu een papieren werkelijkheid lijkt te worden. Als je naar de metingen kijkt, loopt de stikstofuitstoot niet terug. Je voelt dat dit systeem niet houdbaar is.”

Langetermijnbeleid

Grashoff wil op een goede, indringende manier de discussie voeren met de landbouw over de toekomst. “Dan kun je ook in de sector meer draagvlak vinden. Het biedt meer zekerheid en minder wipwapbeleid, zoals nu. Er moet langetermijnbeleid komen waar we ook aan vasthouden”, vindt de politicus.

Voor de transitie van de landbouw wil Grashoff de Europese landbouwsubsidies gebruiken. “Ik ben er geen voorstander van om de landbouwsubsidies af te schaffen, maar ik wil ze wel sturen in de richting waarin we de landbouw willen laten ontwikkelen. Ik vind ook dat een deel van het natuurgeld bij de boer terecht moet komen. Als je naar een natuurinclusieve landbouw gaat, wordt natuurbeheer een onderdeel van het bedrijf. Het moet niet zo zijn dat daarvoor de meest krappe derving van inkomsten vergoed worden, dat motiveert niet. Er moet voor de boer een marge op te halen zijn.”

Betere prijs voor boer

Vrijwel alle partijen willen een betere prijs voor de boer. “Een brede politieke meerderheid vindt dat de primaire sector in de keten te veel in het verdomhoekje is terechtgekomen. Dat moet beter, maar die ontwikkeling gaat heel traag door een soort wonderlijke vertragingstechniek in de rijksbureaucratie”, vindt Grashoff. Volgens hem zit er wel degelijk ruimte in de Europese mededingingsregels om boeren meer ruimte te geven om krachten te bundelen, maar wil Nederland dat zelf niet. Daar moeten we vanaf”, vindt Grashoff.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Via FC hebben we de krachten van 80% van de melkveehouders gebundeld. Krijgen we daardoor een betere prijs? Nee, want we hebben een Europese en een wereldmarkt. Zelfs in Europa is het aandeel van FC nog maar 5%, dus te weinig om echt macht te hebben.

  Het standaard verhaal over een "eerlijke prijs" wordt dus nergens onderbouwt. De zoveelste zeepbellenblazer.

 • John*

  harde werkelijkheid.. maar ik vind eigenlijk dat haven in rotterdam wel de helft kleiner kan, schiphol wel 2 landingsbanen kan missen, amsterdam flink wat kantoren op kan doeken. Die stoten ook heel veel uit en 70% is voor het buitenland..

 • JKr

  En degene die met de auto naar hun werk rijden kunnen zelf de wegen onderhouden en een strooier aan de trekhaak koppelen als het vriest, burgerinclusieve arbeid. We zorgen voor het goedkoopste en veiligste eten en moeten we tuin van de burgers er ook nog bij doen voor hetzelfde geld. Laat hem de grachten in Amsterdam gaan schoonmaken, doet hij ook iets nuttigs.

 • Koen Franken

  Maar pas wel op met kiezen , als het op links gaat, dan kan dit wel eens werkelijkheid gaan worden .

 • moi !

  De prijszetting wordt meer Europees bepaald , want de producten kunnen heel snel verplaats worden . Maar als het om milieu vraagstukken gaat dan wordt het binnen Nederland gezegeld. En dat is meestal kostend verhogend. Als je op hogere kosten zit dan moet ook de prijs aangepast worden. En dat gaat ontzettend moeilijk.

 • farmerbn

  Als links aan de macht komt, krijg je deze pipo misschien wel als landbouwminister.

 • massan

  Wat een onzin die Grashoff uitkraamt.
  Heeft nog steeds niet in de gaten hoe goed wij voor onze dieren zijn; zeker in vergelijking met het buitenland.
  Heeft ook nog steeds niet in de gaten dat we onderdeel van een wereldmarkt zijn; schaalvergroting zal moeten plaatsvinden om mee te kunnen concurreren met andere landen.
  Je kunt het wel 'geweldig' vinden dat de bedrijven niet groeien en dit tegenhouden. Dit zal een snellere krimp van de veehouderij tot gevolg hebben, omdat het dan helemaal niet meer mogelijk is om een boterham te verdienen.
  Ze beloven wel een goede boterham voor de boer maar wie gaat dat betalen??
  ALS LINKS AAN DE MACHT KOMT, ZAL HARD GEPROBEERD WORDEN OM ONZE VEEHOUDERIJSECTOR OM ZEEP TE HELPEN!!!

 • fietskip

  Als links aan de macht komt moeten die ook draagvlak van de landbouw zelf hebben. De vraag is dan of we dat doen? Als je niet met de overheid praat over regelgeving krijgen ze geen draagvlak en kunnen ze die regelgeving niet uitvoeren. Omdat ze gewoon te weinig mensen hebben om dit allemaal te controleren.
  Dit wil niet zeggen dat we stil moeten blijven zitten, maar we kunnen wel meer mee bepalen.

 • agratax(1)

  We kunnen tegen Grashoff zijn ideeen zijn en ons maar weer afzetten tegen. We moeten ons wel realiseren, dat (helaas) de stedeling meer wensen heeft m.b.t. de inrichting van het buitengebied. Democratisch gesproken heeft deze stedeling de macht (aantal) en dan is het goed om Grashoff zijn idee nader te beschouwen en met hem te proberen of de boer niet een nette vergoeding kan krijgen voor zijn milieu en natuur-werk. Inspanningen die hij nu in zijn eigen tijd en met zijn eigen geld moet financieren. Helaas wat doen de boeren blijven hangen in hun Productie Massa is Kassa, een kassa die al decennia lang geen fatsoenlijke marge oplevert om je bedrijf en je gezin van te laten draaien. Waarom willen de boeren zo graag hun heilloze weg blijven bewandelen en niet de moeite nemen om te onderzoeken of er andere misschien eenvoudigere wegen zijn om het doel (acceptabel leven) te bereiken.

 • jhp

  Het is toch jammer dat de heer Grashoff 'vergeet' te vermelden dat het lanbouwprogramma van Groen Links (en van de andere linkse partijen overigens ook) de burger/consument nogal wat geld gaat kosten door een duurder voedsel pakket en verminderde export.

 • farmerbn

  Vorige week in Zuid-Holland een afbouwende veeboer gesproken. Hij had wat eigen land en natuurhuurland. Voor dat natuurland betaalde hij 1000 euro per jaar en daar wilde hij mee stoppen. Dit voorjaar had hij via zijn loonwerker rundveemest laten injecteren en daar 14 euro per ton bijgekregen. Door die bijbetaling van collega-boeren met een mestoverschot kan hij zijn saldo in orde maken. Zonder die mestbijdrage gaat hij maar ook veel akkerbouwers kapot. Het extra vee in NL houdt de extensieve veeboer én de akkerbouw in de benen. Dit gaat in de toekomst veranderen door politieke invloed. De extensieven en de akkerbouwers zullen hun pachtbetalingen/hypotheekverplichtingen zonder mestbijbetalingen moeten voldoen en daardoor in problemen komen. Door verplicht minder vee gaat de grondmarkt op z'n gat (en daarmee de rabo). Wie het eerst zijn land verkoopt krijgt het meeste geld.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.