Home

Achtergrond 10 reacties

Visie boer en burger mijlenver uiteen bij debat in Deurne

Dat veehouderij en volksgezondheid veel burgers en boeren in Oost-Brabant aan het hart gaat is wel duidelijk. Het verkiezingsdebat over dit thema in Deurne leidde tot verhitte discussies. Niet alleen tussen politici, ook tussen boeren en burgers.

De zaal waar het Nationaal debat Veehouderij en Volksgezondheid werd gehouden puilde uit. Mede door een oproep van de vakbonden NVV, NMV en NVP om in groten getale naar Deurne te komen, waren er naast veel bezorgde burgers ook veel boeren bij het debat aanwezig.

Bij aanvang van het debat zette NVV-woordvoerder Caroline van der Plas van de varkenshoudersvakbond de toon door het woord te nemen. Ze was teleurgesteld dat boeren niet uitgenodigd waren voor het debat, maar dat ze toch met velen waren gekomen, zodat er niet óver hen, maar mét hen gesproken zou worden. De aanwezige beveiliging toonde aan dat er al rekening was gehouden met een iets minder gezellige sfeer dan waar Brabanders om bekendstaan. De organisatie haalde het pijnpunt van de boeren gelijk weg: niemand was persoonlijk uitgenodigd, maar iedereen was van harte welkom.

Drie medisch specialisten spraken voor het politieke debat over de negatieve effecten die de veehouderij voor de volksgezondheid heeft. Mariken Ruiter gaf uitleg over haar onderzoek naar de gezondheidseffecten dat ze in opdracht van de Brabantse Milieufederatie deed. Ignas van Bebber uitte namens het artsennetwerk Gezondheid, Natuur en Milieu zijn bezorgdheid over de efffect van de veehouderij.

Wetsvoorstel Veedichte gebieden

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken kopte de bal over de bezorgdheid mooi in: hij kondigde zijn nieuwe wetsvoorstel Veedichte gebieden aan, dat provincies de mogelijkheid geeft om veedichte gebieden aan te wijzen en hier in te grijpen in het maximaal aantal dieren, het aantal bedrijven of het maximaal aantal dieren per bedrijf. “Dat er gevolgen zijn van de veehouderij voor de volksgezondheid is wel duidelijk, maar hoe erg de gevolgen zijn, weten we niet. Wel is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Zowel juridisch als politiek is dit niet eenvoudig”, zegt Van Dam. Hij hoopt dat voor zijn wetsvoorstel in de nieuwe Tweede Kamer een meerderheid is.

Aanwezigen reageren niet enthousiast op het wetsvoorstel van Van Dam; ze hebben er geen vertrouwen in dat de provincie voldoende maatregelen zal nemen. Politici reageren ook wisselend. Terwijl PvdA-Kandidaat Martijn de Kort enthousiast is over de wet, omdat er volgens hem eindelijk een maatregel is waarmee de provincie kan sturen, vindt ChristenUnie-kandidaat Hermen Vreugdenhil de wet niet nodig. “We kunnen via de bestaande wetgeving al voldoende ingrijpen”, vindt hij.

Daling van dieraantallen

De verdeeldheid over de toekomst in de zaal is ook duidelijk zichtbaar in de politiek. SP, PvdD, PvdA, 50Plus, GroenLinks en D66 willen een daling van de dieraantallen opnemen in een regeerakkoord, als zij hier aan mee mogen schrijven. ChristenUnie en CDA vinden dieraantallen niet een doel op zich, ze willen wel de klimaatdoelen halen. “Maar dat kan ook met technische en innovatieve maatregelen”, vindt Erik Ronnes (CDA).

‘Mestfabrieken gevaarlijk voor gezondheid’

Op de stelling dat ‘mestfabrieken gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid’ tekent hetzelfde verschil af. In de zaal wordt het grimmiger. Boeren zijn tegen de stellingen, terwijl burgers instemmend reageren. Boeren vinden dat er een te negatief beeld van de sector wordt geschept.

Pluimveehouder Hugo Bens noemt een paar positieve effecten van veehouderij op de volksgezondheid. “U shopt selectief”, verwijt SP-kandidaat Henk van Gerven hem. “Laten we een scherpe en krachtige wet maken, waardoor de problemen worden opgelost en er voor boeren ook duidelijkheid is”, vindt hij. Mestverwerking moet volgens hem allemaal naar de Maasvlakte, ver weg van de mensen. CDA‘er Erik Ronnes benadrukt dat boeren graag maatregelen willen nemen, maar dat ze door de steeds wisselende regelgeving niet in de goede richting kunnen bewegen.

‘Op deze manier komen we alleen maar verder uit elkaar te staan’

De verschillen in opvatting worden gedurende de avond niet kleiner, eerder groter. Varkenshoudster en akkerbouwer Elly Michiels krijgt als allerlaatste het woord. Ze doet een emotionele oproep. “Ik had gehoopt dat boeren en burgers hier vanavond elkaar een handreiking konden doen, om er samen uit te komen. We willen graag samen aan de slag om de situatie te verbeteren. Maar op deze manier komen we alleen maar verder uit elkaar te staan en staan we over 40 jaar nog zo naar elkaar te wijzen.”

Laatste reacties

 • Ik woon al niet meer in Nederland. Als ik dat nog wel had gedaan, had morgen een bordje in de tuin gestaan..

 • erardus1

  Eerste gebieden extensiveren en bedrijven naar landbouw ontwikkelingsgebieden verplaatsen. En nu zeggen dat er te veel bedrijven bij elkaar zitten. Onder tussen zijn we bang voor de hoeveelheid vrij komende agrarische gebouwen. Maar nog elk mogelijk perspectief voor een jonge ondernemer de grond in boren. Alles op basis van flinter dunne aanwijzingen dat er effecten voor de volksgezondheid zijn.

 • JKr

  Er wordt alleen maar negativiteit verkondigd, En dr Berber en zijn zelfbenoemde specialisten hebben een "hoogleraar" gehalte van Stapel. Wanneer wordt nu eens de waarheid verteld? Wij zijn echt niet de enigste sector die eventueel invloed heeft op ons gezondheid. Wat komt van het rurhgebied? Als het echt zo slecht is wordt geen enkele boer ouder dan 40 jaar. Laat alle tegenstanders een pot geld maken en kijken hoeveel bedrijven we kunnen saneren. Volgens mij komt er nog geen 50 euro in de pot. Zodra de portemonnee nodig is, geven ze niet thuis ook in de winkel niet. En wij moeten maar zien hoe we de kost verdienen en worden opgezadeld met misschien wel onnodige investeringen, zie ammoniak verhaal. Alle mest naar de Maasvlakte, betaald hij het transport? Zullen we de hondenuitlaatplekken ook maar verhuizen naar de Maasvlakte, ligt ie tenminste niet meer op het grasveldje waar kinderen spelen. De burger kent de geschiedenis niet meer.

 • Als de dieren zo slecht zijn voor de omgeving waarom is brabant dan zo dicht bevolkt en groningen zo leeg? Enkel en alleen omdat intensive veehouderij een megadrijfveer voor de economie is. In andere landen zie je precies het zelfde. Waar veel vee is wonen veel mensen. Bijv frankrijk Bretagne en Normandie, In de VS, maar zelfs ook in een land als Rusland. De beste oplossing is dus gewoon de tegenstanders laten verhuizen naar gebieden zonder vee.

 • Mijn bovenstaand schrijven mag grappig lijken maar is wel serieus bedoeld. Neem bijv de blauwe stad in Drenthe/Groningen. Groot fiasco omdat er geen levendigheid is. Ik weet zeker dat als er een cordon varkens en kippen bedrijven omheen gebouwd wordt dat het (de blauwe stad) binnen de kortste keren volgebouwd is. Maar dat zal niet gebeuren want dat zal het ongelijk van de beleidsmakers aantonen.

 • agrobosbouwer

  Alleen al de kop boven het artikel spreekt boekdelen: boer en burger. Alle inwoners van ons land zijn burgers van ons land. Burgers die je op allerlei manieren kan onderverdelen. Naar leeftijd bijvoorbeeld (jongeren/ouderen) of naar hun positie op de markt: consument of producent. Boeren zijn burgers van dit land en daarnaast producent van voedsel. De vermelding boer en burger suggereert een tegenstelling die er niet is.

 • a306825

  Te veel mensen op een kleine ruimte heeft grote gevolgen voor volksgezondheid.
  Een goed voorstel zou zijn om deze overbevolkte gebieden te extensiveren.
  Meer of minder stedelijke gebieden?
  Meer of minder mensen?
  Wat een dwaze discussie!!

 • WGeverink

  Ik denk niet dat je als varkenshouder in Nederland 40 jaar vooruit hoeft te kijken. In Nederland maakt de moslim populatie over ongeveer dertig jaar bij het stemmen de dienst uit. Met de varkenshouderij zou het dan net als met de nertsen wel eens helemaal afgelopen kunnen zijn.

 • YOMI

  Het blijkt dus dat mensen op het platteland zich zorgen maken om hun gezondheid als ze in de buurt van veehouderijen wonen.
  Deze angst is in de meeste gevallen echter onnodig en is vaak gebaseerd op dat wat men in de media leest en hoort. De kranten en de televisie brengen namelijk regelmatig rapporten en cijfers die over dit onderwerp gaan, ongenuanceerd en gekleurd naar buiten. Mensen kunnen hierdoor de gegevens verkeerd interpreteren en onnodig bang worden.

  Mensen kunnen daardoor zelfs gaan denken, dat je overal beter zou kunnen wonen dan op het platteland tussen de boeren. Niets is minder waar.
  Mensen in de stad hebben door fijnstof en luchtvervuiling, nog steeds een kortere levensverwachting dan mensen op het platteland.

  Citaat:
  “De uitkomsten zijn een gemiddelde: voor stedelingen of mensen die langs een snelweg wonen, kunnen de effecten nadeliger zijn. Milieudefensie heeft op basis van het onderzoek berekend dat stadsbewoners 1,5 jaar korter leven door luchtvervuiling.”

  (http://nos.nl/artikel/2024313-stikstofdioxide-kost-ons-vier-maanden-van-ons-leven.html)

  Het zou goed zijn dat vaker benadrukt wordt dat mensen, ook al heeft de leefomgeving altijd invloed, niet zoveel angst hoeven te hebben. Dat leeft veel prettiger.

  Uiteraard ontheft dit boeren er niet van om alles te doen wat in hun vermogen ligt om voor zo min mogelijk overlast te zorgen en in overleg te blijven met hun medeburgers.

 • wienbemelmans

  Als het de mensen niet bevalt als ze dicht bij stallen wonen ,moeten ze verhuizen en niet de boer het leven zuur maken.ze worden gewoon opgehitst door de
  zogenaamde allesweters.je ziet op het platte land veel oude boeren en burgers
  als je de verhalen moet geloven hadden die allang dood moeten zijn, maar niks
  is minder waar het echte probleem is dat ze de boeren uit Ned. weg willen hebben dat zie je aan alle onzinnige wetten die ze verzinnen,alleen maar om
  boer weg te pesten.dat zie je ook aan het asbest plan wat gtote onzin is want als
  die op het dak liggen gebeurd er niks mee door de echte onderzoekers uitgezocht maar daar hoor je niks van .wat die linkse kliek op tv allemaal lult
  wordt allemaal voor echt geloofd,hetzelfde met mest injekteren het is uitgezocht dat boven gronds met de ketsplaat het beste is maar hier hoor je niks
  over en zo kan ik nog wel even doorgaan. maar de boer is de dupe.ik heb al meer gezegd de boel plat gooien geen spul meer in de winkels

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.