Home

Achtergrond

Veel Britse boeren zien inkomen toenemen

De Britten boeren goed in het financiële jaar dat loopt tot eind deze maand. Maar niet in alle sectoren zijn de verdiensten gestegen.

Veel Britse boeren verdienen in het financiële jaar tot eind maart meer dan een jaar eerder. Voor varkenshouders komen de inkomens zelfs gemiddeld 163% hoger uit. Uitzonderingen vormen de melkveehouderij en pluimveesector, waar de boeren dit jaar minder verdienen.

Dat komt naar voren uit het jaarlijkse onderzoek naar de boereninkomens van het plattelandsministerie Defra. De cijfers gaan over de periode inclusief dit voorjaar, om ook de verkoop van de oogsten van vorig seizoen en andere actuele ontwikkelingen mee te kunnen tellen. Defra stelt daarbij dat de hogere inkomens in veel sectoren vooral te danken zijn aan de gedaalde koers van het pond tegenover de euro en de dollar. Dat leidt ertoe dat de EU-toeslagrechten voor Britse boeren gemiddeld 19% hoger zijn dan in 2015-2016, terwijl voor sommige sectoren ook de opbrengst van de oogsten of producten hoger uitvalt.

163% meer voor varkenshouders

Het plaatje ziet er het best uit voor varkenshouders. Die komen in het verslagjaar uit op een gemiddeld inkomen van 57.000 pond, zo’n € 66.100. Dat is 163% meer dan een jaar eerder, wat voor het overgrote deel te danken is aan de hogere varkensprijzen. Het effect daarvan wordt nog wat getemperd, doordat voer een flink stuk duurder is geworden. Bovendien merkt Defra op dat zijn onderzoek een oververtegenwoordiging kent van varkenshouders die op contract werken, bij wie de prijsschommelingen meestal wat minder hevig zijn dan bij collega’s die afhankelijk zijn van de vrije markt. Dat betekent dat het gemiddelde inkomen voor deze boeren in werkelijkheid vermoedelijk dus nog wat hoger uitkomt.

Ook Britse akkerbouwers verdienen dit jaar meer dan een seizoen eerder. In de graansector komt het gemiddelde inkomen op 38.000 pond, een toename van 7% die vooral te danken is aan de hogere toeslagrechten. Boeren in wat heet ‘general cropping’, met name aardappel- en bietenteelt, komen echter bijna dubbel zo hoog uit op 77.500 pond, wat een kwart meer is dan vorig verslagjaar. Hogere marktprijzen zorgden in deze sector voor voldoende compensatie voor de fors lagere oogst, met name bij bieten.

Slechter jaar voor melkveehouders

Melkveehouders hebben een slechter jaar achter de rug, met een daling van het gemiddeld inkomen van 49% naar 22.500 pond. Dat komt door de ook in Groot-Brittannië ingezakte melkproductie, in combinatie met 4% lagere melkprijzen. De bijdragen uit het melkreductieschema van de EU zijn al in de bedragen verwerkt, merkt Defra op. Verder is het wel zo dat boeren met andere melkdieren dan runderen er wat beter zijn afgekomen.

Ook pluimveehouders zagen hun gemiddelde inkomen dalen. Dit kwam door lagere eierprijzen en hogere voerkosten, met 31% naar 74.000 pond. Met dat geld staan de Britse kippen- en kalkoenenhouders nog aan de top van de inkomenslijst, hoewel ze die positie nu moeten delen met hun collega’s in de aardappel- en bietenteelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.