Home

Achtergrond

RvS: stop transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

De Raad van State (RvS) is geen voorstander van de wijze waarop demissionair minister Asscher werkgevers wil compenseren voor de kosten van een transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat blijkt uit het advies van de RvS.

Tot 1 juli 2015 kon een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die twee jaar arbeidsongeschikt was, beëindigen zonder een ontslagvergoeding te hoeven betalen. Sinds die datum geldt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De werkgever is verplicht om ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding te betalen.

Omdat werkgevers lieten weten grote problemen te hebben met de transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge kosten, kwam minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met zijn wetsvoorstel. Werknemers houden in dat wetsvoorstel nog steeds na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat echter wel een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

RvS heeft moeite met oplossing Asscher

Uit een advies over het wetsvoorstel transitievergoeding blijkt dat de Raad van State moeite heeft met de oplossing die Asscher gekozen heeft. De RvS vraagt zich in het advies af waarom er niet is gekozen voor de situatie zoals deze gold vóór de invoering van de WWZ. Toen bestond er geen recht op een transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers.
Daarnaast vindt het adviesorgaan dat de bezwaren ten aanzien van de oplopende kosten niet worden weggenomen met het wetsvoorstel. De kosten voor de individuele werkgever worden weliswaar verminderd, maar die voor andere werkgevers worden verhoogd doordat de kosten over alle werkgevers worden verdeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.