Home

Achtergrond 2 reacties

Palet aan partijen geeft brede keuze

Er valt nog wel wat te kiezen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Verplichte weidegang? Een landbouwminister? Boerderij peilt de opvattingen.

Er is geen verkiezingsdebat voor boeren en tuinders waar niet ten minste één keer de vraag wordt gesteld of er in het nieuwe kabinet een minister van landbouw komt. Een eigen gezicht in het kabinet wordt in de agrarische sector kennelijk node gemist.

Waarom een eigen minister? De voorstanders vinden de sector van zulk groot belang, dat hij een eigen minister verdient. Een minister heeft in het kabinet meer invloed dan een staatssecretaris en daardoor worden de belangen van de sector beter bediend. En het buitenland lacht ons uit als ze horen dat de tweede landbouwexporteur van de wereld geen eigen landbouwminister heeft.

VVD: minister van landbouw geen prioriteit

VVD-lijsttrekker Mark Rutte moest in een bijeenkomst met ongeveer 100 boeren in het Overijsselse Beerze al zijn verbale kwaliteiten aanspreken om het belang van de agrarische sector te onderstrepen, zonder te zeggen dat de sector een eigen minister verdient.

Voor de VVD is niet de eerste vraag of de landbouw een eigen minister nodig heeft, maar of de belangen van de landbouw – net als andere economische sectoren – goed tot hun recht komen in een nieuw kabinet. Dat kan heel goed bij het ministerie van Economische Zaken, vindt de VVD. Natuurlijk is de landbouwportefeuille belangrijk genoeg om een krachtige VVD‘er als bewindspersoon aan te stellen, vindt Rutte. Als de VVD daar tenminste groot genoeg voor wordt, zei hij erbij.

Verkiezingsdebat in Den Haag met (vlnr) Helma Lodders, Anna Lena Hedin, Henk van Gerven, Jaco Geurts, Tjeerd de Groot, Carla Dik-Faber, Suzanne Kröger, Sjaak Simonse en Esther Ouwehand. - Foto: Bart van Vliet
Verkiezingsdebat in Den Haag met (vlnr) Helma Lodders, Anna Lena Hedin, Henk van Gerven, Jaco Geurts, Tjeerd de Groot, Carla Dik-Faber, Suzanne Kröger, Sjaak Simonse en Esther Ouwehand. - Foto: Bart van Vliet

Met dat standpunt krijgt de VVD in de agrarische sector niet alle handen op elkaar, afgaande op de uitkomsten van de Boerderij Stemhulp, die inmiddels binnen een week enkele duizenden keren is geraadpleegd. De enige agrarische online kieswijzer laat zien dat een zeer grote meerderheid vóór een eigen ministerie van landbouw is. Ongeveer negen van de tien gebruikers van de stemhulp is het eens met de stelling dat de landbouw een eigen ministerie inclusief minister verdient; en ongeveer driekwart vindt dat een belangrijk onderwerp.

PvdA, CDA, D66, SGP en Partij voor de Dieren vinden het van belang dat de landbouwminister weer terugkomt. CDA‘er Jaco Geurts bekende tijdens een verkiezingsdebat dat de grootste fout van het CDA is geweest, dat bij het kabinet Rutte-1 is ingestemd met de VVD-wens om het landbouwministerie op te heffen.

Lees het hele artikel in Boerderij 23 van dinsdag 7 januari.

Verkiezingen gaan over meer dan een landbouwminister. Voor veel partijen zijn de klimaatdoelstellingen een belangrijk thema. Dat heeft ook gevolgen voor de landbouw. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zette vorige week een kanttekening. Er moet een minister voor duurzaamheid en klimaat komen in de visie van haar partij, die elk voorstel van elke minister toetst op de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen.

Met name de VVD laat zich in haar plannen weinig uit over klimaatdoelstellingen, waar bijvoorbeeld ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA meer aandacht voor hebben. Sommige partijen pleiten zelfs voor een verandering in het grondgebruik, inclusief het verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden. Een aantal partijen bepleit de inkrimping van de veestapel (Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, PvdA).

Internationale handel

Bij beslissingen over belangrijke handelsverdragen (zoals TTIP of CETA) is het van belang dat er bij de ministerraad een landbouwminister zit, zegt SGP‘er Elbert Dijkgraaf. Samen met de ChristenUnie schaart Dijkgraaf zich in het linkse kamp van tegenstanders van grote internationale handelsverdragen. Het gaat de SGP daarbij vooral om het verkwanselen van de landbouwbelangen. ChristenUnie wil landbouw en voedsel buiten dergelijke verdragen houden.

CDA en VVD vinden in meer of mindere mate dat Nederland zo’n groot belang heeft bij internationale handel, dat daarvoor de deur open moet blijven. “De Nederlandse economie drijft voor een groot deel op de export. Wereldwijde handel is cruciaal voor onze welvaart”, stelt de VVD. Maar dat mag niet ten koste gaan van de standaarden op gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en sociale rechten, zeggen D66 en het CDA erbij. Juist op dat punt dreigt het mis te gaan, stellen GroenLinks en SP. Het wegnemen van handelsbeperkingen betekent meteen ook verlaging van standaarden die bedoeld zijn om burgers, dieren en milieu te beschermen, zeggen Partij voor de Dieren en de SP.

Verplichte weidegang

De verplichte weidegang is net als de landbouwminister een onderwerp dat in praktisch elk debat terugkomt, zo ook de problematische totstandkoming van algemeenverbindendverklaringen voor producenten- en branche-organisaties. En hoewel er in de sector nog een nostalgisch gevoel heerst over het terugkeren naar de productschappen, heerst er ook genoeg realisme om te weten dat dat niet zal gebeuren. Alleen de SGP wil wel terug naar de productschappen, vooral omdat in de praktijk blijkt dat het ministerie van Economische Zaken in de ogen van de SGP eerder tegen- dan meewerkt met de nieuwe organisaties. Terug naar de productschappen is jojo-beleid, vindt de SGP.

Mede geschreven door Mariska Vermaas.

Boerderij Stemhulp beproefd
Boerderij Stemhulp
is binnen een week enkele duizenden keren geraadpleegd. De stemhulp is geen representatieve peiling, maar geeft wel een indicatie van de voorkeuren. De meeste adviezen wijzen in de richting van de ChristenUnie (ongeveer een derde), met SGP en CDA daar vlak achter (beide ongeveer een kwart). VVD scoort iets lager dan de PvdA (beide ongeveer 5%).

28 partijen doen mee
Aan de Tweede Kamerverkiezingen doen 28 partijen mee. Daarvan zitten er twaalf nu al in de Tweede Kamer en die zijn gevraagd mee te doen aan de Boerderij Stemhulp.
De zestien andere partijen zijn Voor Nederland, Denk, Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie, De Burger Beweging, Vrijzinnige Partij, GeenPeil, Piratenpartij, Artikel 1, Niet Stemmers, Libertarische Partij, Lokaal in de Kamer, Jezus Leeft, StemNL, Mens en Spirit en Vrije Democratische Partij.

Kamerleden op de roltrap
Tien Kamerleden hebben op uitnodiging van Boerderij puntig weergegeven wat voor hen de speerpunten zijn op landbouwgebied, in de vorm van een elevator pitch. Ze kregen 40 seconden de tijd om die uitleg te geven. In die veertig seconden gaan ze van de begane grond met de roltrap in de Tweede Kamer omhoog naar de verdieping waar het publiek zicht heeft op de plenaire zaal van het parlement. Bekijk de elevator pitches.

Lees meer over de Tweede Kamerverkiezingen.

Laatste reacties

  • ed12345

    Het stelsel moet nodig op de schop"" 28 partijen " zo' n stuk of 5 a 6 zou meer als genoeg moeten zijn . Al dat versnipperen betekent wel stemmen kwijt voor de partijen die het uiteindelijk doen moeten De democratie vernietigt zich zelf op deze manier

  • FUB

    Links is net een hond die zichzelf e staart afbijt!

Of registreer je om te kunnen reageren.