Home

Achtergrond 2 reacties

FAO: duurzame transitie in de landbouw is noodzaak

De landbouwsector moet meer gaan produceren en tegelijkertijd minder druk op het milieu uitoefenen om in de toekomst de wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Dat stellen de Verenigde Naties in een rapport.

Hoewel er in de afgelopen dertig jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de strijd tegen honger in de wereld, ‘brengt de toegenomen voedselproductie en economische groei hoge kosten met zich mee voor het milieu’, staat in het vorige week verschenen rapport The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges.

De mogelijkheid van de mensheid om zich in de toekomst te kunnen blijven voeden, is in gevaar door groeiende druk op de natuur, sociale ongelijkheid en klimaatverandering.

Druk op natuurlijke hulpbronnen groeit

“Bijna de helft van de bossen die de aarde ooit had, is verdwenen. Grondwaterbronnen raken snel leeg en de biodiversiteit wordt sterk uitgehold. Als die trend zich voortzet, kunnen we een planetaire grens overschrijden”, zegt José Graziano da Silva, directeur van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Tegen 2050 telt de aarde waarschijnlijk bijna 10 miljard mensen. In een scenario met gematigde economische groei, zal deze toename van de bevolking de vraag naar landbouwproducten met 50% laten stijgen ten opzichte van het huidige niveau. Daardoor groeit de druk op natuurlijke hulpbronnen die het nu al zwaar hebben.

Klimaatverandering

Tegelijkertijd zullen mensen minder granen gaan eten en meer vlees, fruit, groenten en verwerkt voedsel, stelt het rapport. Dat is het gevolg van een wereldwijde verandering in dieet die de druk verder opvoert en leidt tot ontbossing, landdegradatie en uitstoot van broeikasgassen.

Daarnaast speelt ook nog de klimaatverandering. “Die heeft invloed op elk aspect van de voedselproductie”, schrijven de auteurs van het rapport. De opwarming van de aarde leidt onder meer tot onvoorspelbare neerslag en meer droogte en overstromingen.

Grote transofrmatie nodig

De hoofdvraag van het FAO-rapport is of de landbouw- en voedselsystemen in de wereld in staat zijn op duurzame wijze tegemoet te komen aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking.

Het antwoord op de vraag is volgens de FAO ‘ja’. Er kan genoeg voedsel geproduceerd worden, op duurzame wijze. Maar om dat potentieel te ontsluiten, is een grote transformatie nodig. Als niet geïnvesteerd wordt in (hernieuwde) voedselsystemen, zullen er in 2030 nog steeds veel te veel mensen honger lijden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG‘s) van de VN streven ernaar om in 2030 een einde te maken aan voedselonzekerheid en ondervoeding.

Verbeterde productiemethoden

“Zonder extra inspanningen om ontwikkeling voor de armen te stimuleren, ongelijkheid te verminderen en kwetsbare mensen te beschermen, zullen in 2030 nog steeds meer dan 600 miljoen mensen ondervoed zijn”, staat in het rapport. Met de huidige vooruitgang is het zelfs niet mogelijk honger tegen 2050 uit te roeien.

Het antwoord op de stijgende vraag naar voedsel moet volgens de FAO vooral komen van verbeterde productiemethoden en efficiënter gebruik van middelen, omdat de hoeveelheid land en waterbronnen beperkt zijn.

Meer produceren met minder

Cijfers wijzen er echter op dat de groei van de productie voor sommige belangrijke gewassen afvlakt. Sinds de jaren negentig stijgt de opbrengst van mais, rijst en graan wereldwijd met iets meer dan 1% per jaar. Business-as-usual is dus geen optie, stellen de auteurs. “Landbouw die massale ontbossing, watergebrek, uitputting van de bodem en hoge CO2-uitstoot veroorzaakt, kan niet leiden tot duurzame voedselproductie.”

De belangrijkste uitdaging is meer te produceren met minder, en tegelijkertijd de inkomsen van kleinschalige bedrijven te verbeteren en de meest kwetsbaren van voedsel te voorzien.

Laatste reacties

  • vandenbrand

    in nederland natuur aanleggen en in het buitenland ontbossen, de grond voor voedselproductie is schijnbaar toch hart nodig op de wereld.?? en als alles biologisch wordt, wat vele willen, is het probleem groter. en dan word er gerept dat de landbouw verantwoordelijk is voor ontbossing en hoge co 2 uitstoot. terwijl de bevolking zelf de landbouwproducten vraagt. vervolgens watergebrek en uitputting van de bodem. niet in waterrijk nederland met haar politieke "fosfaatprobleem" .

  • agratax(1)

    Welke boer wil niet mee doen aan deze transformatie? Ik denk iedere boer wel, mits hij er dan ook een goede boterham mee verdient. Ikzelf zou willen toevoegen, hoe die transformatie er ook uitziet, hij moet ook de armen op de aarde van betaalbaar voedsel voorzien. Nu is er voedsel genoeg voor iedereen, alleen de toch wel lage prijzen zijn voor de hongerende armen nog te hoog. Zou hier de wereldhandel mede schuldig aan zijn. De wereldhandel heeft gezorgd voor de bodemprijzen voor voedsel en tegelijk de aller armsten de kans ontnomen om hun eigen voedsel te produceren via het onteigenen van hun grond en water.

Of registreer je om te kunnen reageren.