Home

Achtergrond

EU streng op innovatie in beoordeling fusie Dow-DuPont

De EU is akkoord met de megafusie van Dow en DuPont, maar de voorwaarden zijn streng en gericht op de innovatiekracht in de sector. Het gaat wat de EU betreft niet alleen om de macht die een bedrijf krijgt om prijzen te zetten, maar ook om het behoud van innovatiekracht in de sector als geheel.

De EU is onder voorwaarden akkoord met de megafusie van Dow Chemical en DuPont. Het gaat om een fusie met een waarde van $ 130 miljard. De twee Amerikaanse chemiereuzen willen eerst samengaan en na enkele jaren splitsen in drie bedrijven die zich specialiseren in een bepaalde tak van de chemie. Zo is de bedoeling dat een agrochemisch bedrijf ontstaat dat groot en inhoudelijk sterk genoeg is om in de zaadveredeling en gewasbescherming impact te hebben.

De overeenkomst staat niet op zichzelf. Bayer kwam tot een overnameovereenkomst met Monsanto en ChemChina zal binnenkort van de Europese Commissie vermoedelijk toestemming krijgen om Syngenta over te nemen. De overeenkomsten hebben voor boeren in potentie grote gevolgen. Van de zes grote spelers die de markt al jaren domineren, blijven er nog vier over. In potentie kan dit leiden tot minder innovatie en hogere prijzen.

Markt zwengelt consolidatie aan

De agrochemische markt consolideert niet voor niets. De kosten van agrochemische bedrijven lopen op, terwijl de inkomsten onder druk staan. De kosten lopen deels op, omdat zaadveredeling mede door het toepassen van complexe nieuwe technologieën zoals genetische modificatie ingewikkelder en duurder wordt. Dat laatste geldt zeker ook voor de gewasbescherming. Het is steeds lastiger nieuwe werkzame stoffen te vinden en toegelaten te krijgen.

Consultancybureau Phillips McDougall berekende dat de kosten van het op de markt brengen van een nieuw gewasbeschermingsmiddel zijn opgelopen van gemiddeld $ 256 miljoen in de periode 2005-2008 tot $ 286 miljoen in de periode 2010-2014. De ontwikkeling van een nieuw product, van de vondst van de werkzame stof tot aan de verkoop, neemt gemiddeld elf jaar in beslag. Met de kosten lopen ook de risico’s op. Extra vervelend in een moeilijke markt. Boeren verdienen minder.

Impact op prijzen en innovatie

Bedrijven zoeken dus een grotere basis om de kosten terug te kunnen verdienen en eventuele miskleunen op te vangen. Begrijpelijk, maar boeren- en milieuorganisaties tonen zich bezorgd over de mogelijke impact op prijzen en innovatie. Uit de voorwaarden die de Europese Commissie formuleerde voor Dow en DuPont blijkt dat de EU de zorgen deels deelt.

De zaadveredelingsactiviteiten worden ongemoeid gelaten. In de markt was er rekening mee gehouden dat Dow zijn maiszaadbedrijf moet verkopen. Wel moet DuPont een deel van zijn gewasbeschermingsdivisie afstoten. Het gaat om herbiciden voor gebruik in granen, koolzaad, zonnebloemzaad, rijst en gras.

Verkoop wereldwijde R&D-activiteiten DuPont

Tevens moet het bedrijf uit Delaware de productie en verkoop van insecticiden gericht tegen insecten in de fruit en groenteteelt kwijt. Een exclusieve licentie voor het telen van een rijstvariëteit in de EU, Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein overleeft de overeenkomst ook niet. Maar wellicht de meest onverwachte eis is de verkoop van vrijwel alle wereldwijde R&D-activiteiten van DuPont.

Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager. - Foto: AFP
Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager. - Foto: AFP

Innovatie focus van de commissie

Het lijkt een belangrijk signaal van Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Verstager. Haar organisatie buigt zich niet langer vrijwel exclusief op de macht van een bedrijf om prijzen te zetten, maar bekommert zich over de innovatiekracht. Een koper van de herbiciden- en insecticidenbusiness moet ook het onderliggende onderzoek en de ontwikkeling bemachtigen, zodat deze met de gekochte activiteiten een wereldwijde, geïntegreerde en innovatieve speler kan zijn.

Verstager zegt sterke signalen te hebben ontvangen dat DuPont een goed deel van de R&D-activiteiten zou hebben gesloten.

Fusie Dow en DuPont nog niet zeker

Het doorgaan van de fusie van Dow en DuPont is nog niet 100 procent zeker. De mededingingsautoriteiten in de VS, China, Brazilië, Canada en Australië moeten nog akkoord gaan. Voor de activiteiten die DuPont moet afstoot lijkt markt te zijn. Arysta, dat kort geleden een licentieovereenkomst voor een insecticide met DuPont tekende, zou geïnteresseerd zijn. Ook het Duitse BASF wordt genoemd, vooral wat betreft de insecticiden van DuPont.

Of registreer je om te kunnen reageren.