Home

Achtergrond 22 reacties

‘Doorgaan met dit beleid kun je boer niet aandoen’

Wie willen er in de Tweede Kamer? Nieuwkomers en oudgedienden van verschillende partijen vertellen in de aanloop naar de verkiezingen (15 maart) wat ze willen. Vandaag Esther Ouwehand, nummer 2 op de lijst van de Partij voor de Dieren.

“De klachten van de boer dat ze steeds worden geconfronteerd met deelmaatregelen zijn terecht. Dan is het ammoniak, dan is het weer fosfaat, dan zijn er weer aparte regels voor dierenwelzijn. Dat werkt niet. Je moet met een integrale visie komen voor landbouw en dat betekent dat er echt dingen moeten veranderen”, vindt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

“Op de lange termijn kunnen we de boeren behouden die we nu hebben, in plaats van dat er steeds meer boeren afvallen en er maar een paar grote bedrijven overblijven. Maar dan moeten we wel accepteren dat sturen op concurreren op de wereldmarkt verleden tijd is. De weg van de schaalvergroting past niet meer.”

‘We moeten ook recht doen aan de inkomenspositie van de boer’

“Wij kiezen voor een integraal landbouwbeleid waarin je op lange termijn rekening houdt met al die randvoorwaarden die nu steeds een voor een op boeren afkomen. Daarbij moeten we ook recht doen aan de inkomenspositie van de boer en aan wat de boeren in al die jaren hebben opgebouwd. Met een omslag weten boeren wel waar het naartoe gaat en biedt je ze perspectief. Nu komt er steeds weer iets nieuws op ze af.”

Esther Ouwehand, nummer 2 op de lijst van de PvdD. - Foto: ANP
Esther Ouwehand, nummer 2 op de lijst van de PvdD. - Foto: ANP

Ouwehand vindt dat milieu en dierenwelzijn randvoorwaarden moeten zijn voor de productie, ook al botsen ze met elkaar. “En ja, dan betekent dit dat de veestapel kleiner moet. En daarbij moet je wel zorgen voor een goed overgangsplan voor de boeren.

‘Heeft een boer net geïnvesteerd in een stal met minder uitstoot, blijkt dat weer op gespannen voet te staan met dierenwelzijn’

“Met voortzetting van het huidige beleid worden steeds botsingen gecreëerd die je boeren niet aan kan doen. Heeft een boer net geïnvesteerd in een stal met minder uitstoot, blijkt dat weer op gespannen voet te staan met dierenwelzijn, terwijl de roep om het welzijn van dieren te verbeteren niet verstomt. Wij zeggen: doe dat nu samen. Maar de hete aardappel wordt steeds doorgeschoven.”

Als de randvoorwaarden een onderdeel worden, wordt de veehouderij kleiner en zal de economische omvang van de landbouw voor de BV Nederland ook afnemen. “Ja, maar wat ‘goed is voor onze economie’, wordt heel eenzijdig bekeken. Alle maatschappelijk kosten van de vervuiling worden buiten de boeken gehouden, dat moet ook meegerekend worden.”

Belasting op arbeid verlagen

Voor de omslag naar duurzaamheid wil Ouwehand de belasting op arbeid verlagen en belasting op vervuiling verhogen, waarmee boeren die duurzaam produceren een betere afzetmarkt vinden voor hun product. Ook wordt de belasting op groente en fruit verlaagd. De transitie kan betaald worden met landbouwsubsidies, maar ook via een hogere voedselprijs voor de consument, vindt Ouwehand.

De Partij voor de Dieren staat in de peilingen op vier tot zes zetels, een verdubbeling of verdrievoudiging. Als de partij groter wordt, zullen ze in meer debatten het belang van milieu en klimaat aan de orde stellen. De landbouw is in de politiek en media onterecht een ondergeschoven kindje en dat getuigt niet echt van groot inzicht, vindt Ouwehand. “Gebrek aan belangstelling voor voedsel- en landbouwbeleid is een denkfout. Het is eigenlijk van de gekke dat voor velen andere belangen voor gaan boven toegang tot goed en gezond voedsel.”

Laatste reacties

 • fcbrigantijn

  Is toch een heel helder verhaal, waarbij niet de boer de dupe is van de regeltjes, maar de boer juist centraal komt te staan in de toekomst. Mij lijkt PVDD een partij die zich inzet voor eerlijk loon voor boeren, plus ze kijken niet weg voor een eventuele transitie naar duurzaam en milieuvriendelijk.

 • oorspronkelijk

  ga ik niet op stemmen
  in de kieswijzer is het voor mij een van de mogelijkheden.
  vooral de brede kijk op wereld problemen heeft mijn sympathie
  maar als veehouder is het geld wat nodig is om te saneren politiek niet haalbaar.
  we zijn juist geconfronteerd met afbouwende GLB ten gunste van de markt
  de eventuele productiekrimp omvat een kaalslag met een omvang van vroeger textiel scheepsbouw mijnbouw arbeidsintensieve nu gas en raffinage pernis

 • alco1

  Ik vindt dat boeren een goed inkomen moeten hebben.
  We duurzaam bezig moeten zijn.
  Dat ouderen goed verzorgt moeten worden.
  Dat we veilig zijn.
  Enz. enz. enz.

  Ben ik nu een goede voor de politiek?
  In ieder geval wel populair en dat kan stemmen opleveren.

 • Bennie Stevelink

  De PvdD vindt dat milieu en dierwelzijn randvoorwaarden zijn voor productie, ook al botsen ze met elkaar. Daar ben ik het mee eens.
  Ze kiezen voor een integraal landbouwbeleid wat recht doet aan de inkomenspositie en aan wat boeren in het verleden hebben opgebouwd. Ook daar ben ik het mee eens.
  Maar,......hoe realiseren ze dat?
  Aan Wilders wordt steeds gevraagd: "hoe dan". Dat moeten we ook aan de PvdD vragen.
  Niet concurreren op de wereldmarkt maar wel inkomen garanderen? Dat kan alleen bij een volledig afgesloten markt en productiequota voor zo ongeveer alle producten. Productiequota die enorm veel kapitaal genereren die bij iedere volgende generatie moet worden overgenomen. Het inkomen van de boer is niet meer afhankelijk van de markt maar wordt politiek bepaald.

  Naast dat er geen woord wordt losgelaten over deze consequentie gaan ze ook voorbij aan de sociale kant van het verhaal. Hoeveel jonge mensen willen op deze manier boer zijn? Hoe houden we de voedselproductie in stand als niemand het meer wil?

  Ze zeggen dat ze boeren in stand willen houden, ik ga er echter vanuit dat hun beleid juist leidt tot het verdwijnen van de zelfstandige boer en dat voedsel in de toekomst wordt geproduceerd op een soort kolchozen die eigendom zijn van voedingsconcerns.

 • Snel

  achter de ellebogen

 • John*

  er staat wel geschreven dat de consument dan meer gaat betalen voor het winkelwagentje eten wat ze wekelijks in de kofferbak gooien. En juist dat is het succes van de westerse economie: goedkoop en veilig voedsel zodat alle aandacht naar andere zaken kan gaan..

 • Bennie Stevelink

  Ook al zou het ideaal van de PvdD in Nederland gerealiseerd worden, wat is er dan nog bereikt? Nederland is een stipje op de wereldkaart. Buiten Nederland blijft alles bij het oude. Het klimaatprobleem wordt er dus niet anders van. Dierwelzijn op wereldschaal ook niets. Denk maar aan het verbod op pelsdierhouderij in Nederland: wordt er ook maar één stukje bont minder om gedragen? Wordt er op wereldschaal ook maar één pelsdier minder gehouden?
  Je bereikt dus veel meer door op Europees- of wereldniveau bepaalde eisen op het gebied van milieu en dierwelzijn in te voeren, dan in Nederland alleen extreme eisen in te voeren.

 • wmeulemanjr1

  Geef niet af op PvdD, andere sluwe vossen die over laten komen veel op te hebben met 'de sector' zijn nu al veel boeren om zeep aan het helpen.
  Maar ja, dat gaat onder het mom van 'het sectorplan' t.b.v. de zo heilige derogatie

 • pinkeltje

  Wat zou het mooi zijn als het waar was. Mooi inkomen voor de boer, geen enkele noodzaak om uit te breiden en iedereen leefde nog lang en gelukkig. Je kunt er gewoon niet op tegen zijn. Punt is alleen dat het helaas niet gaat gebeuren, ook niet als PVDD 80 procent van de stemmen krijgt.

 • Mfb

  wmeulemanjr1 heeft thuis niemand waarop hij/zij zich af reageren kan geloof ik.....
  De frustratie druipt van al je reacties waar dan ook af... Probeer het eens anders en kom met een oplossing o.i.d. Je zult zien dat je je beter gaat voelen.

 • margarietha 30

  Esther Ouwehand en Marianne Thieme zijn veganisten!verwachten jullie als boeren daar iets van,mensen die geen enkel dier willen eten of iets van willen dragen of gebruiken!

 • DJ-D

  Ester ga eens iets doen aan die idiote toestanden in de oostvaardersplassen als je er zogenaamd voor de dieren bent.

  Stop dan zelf ook met koffie sinaasappelen ananassen becel etcetera consumeren en auto's importeren want dat hebben andere landen teveel en wij importeren dat. Dat heet handel en daarom zijn wij onder andere zo welvarend en hebben we mensen die op jullie stemmen.

 • joh.bouwhuis1

  Hoe kan het toch dat deze partij tegen een motie stemt die de staatssecretaris vraagt om in gesprek te gaan met retail handel en de sector, als het gaat om het feit dat de retail de meerprijs van het vrije uitloop ei in de zak stopt en de scharrelei prijs aan de boer uitbetaald wordt.

 • Lezen en delen 😡
  De oprechte dierliefhebber wordt in de maling genomen!

  Marianne Thieme (PVDD) is (nu) fel tegen landbouw-subsidie....Echter.......
  In 2011 ontvingen Marjanne Thieme en haar echtgenoot met hun
  meststoffenbedrijf Bio-Trio nog bijna €40.000,- landbouwsubsidie!
  De echtgenoot van M. Thieme is oprichter van De Vegetarische Slager..... Samen met Niko Koffeman ,de echtgenoot van Antoinette Hertsenberg van Tros Radar! ( ex- SPer nu eerste kamerlid van PVDD)
  Deze wonen in een kapitale villa in Vierhouten.Niko Koffeman heeft vele nevenbedrijfjes.....
  (Tevens hebben zij een tweede kapitale villa in Brazilie!)
  Nu willen zij (zelfverrijking) de belasting op vegetarische voedsel omlaag naar het 0 % btw tarief (!!!) en alle andere ( door de doorsnee gezinnen gegeten) landbouwproducten (vlees, zuivel) in het hoge btw-tarief van 21%!!! (Is nu 6%)
  Thieme en Koffeman zijn beide zevende-dags-adventisten.
  Zij prediken dienstbaarheid. Letterlijk staat er in hun kernwaarden:
  "In een wereld waar veel mensen aan zichzelf denken, zijn wij dienstbaar
  Marianne Thieme twittert het volgende:
  "vandaag in Deelerwaard, in zuidelijk deel Veluwe. Een uniek jacht-vrij gebied! (@natuurmonument)
  Zij wil dus van onze mooie echte oorspronkelijke Nederlandse weidelandschappen natuurgebieden maken, met niet schuwe dieren.
  (PVDD was notabene TEGEN het bijvoederen van de dieren in de Oostvaardersplassen tijdens de zeer strenge winter van 2010/2011!!)😱

 • moi !

  De situatie in de huidige landbouw beginnen steeds grotere scheuren te krijgen. Een ieder weet dat . Een voortdurende druk van globalisering zorgt er steeds maar voor dat boeren besluiten om er mee te stoppen. Daarom kan ik mij wel vinden in een economie waar wij de milieu kosten beter vergoed krijgen. Met als doel duurzamer systeem die ook nog eens kostend dekkend is.

 • agro1

  kampanjegezever

 • JKr

  15:34
  geef het door aan de journalisten, roep het van de daken, zet foto's van hun huis op faceboek. Er zal toch wel een boer-minded journalist te vinden zijn of Jan Roos. Op naar de 0 zetels. Weg met die pvdd onzin en ga een land besturen.

 • Mbmb

  Mooie praatjes voor de verkiezingen, laat me niet lachen. Al jaren predikt Ester O, een fel anti-boeren beleid, bijna met een ondertoon van minachting voor degenen in dit land die met hard werken en afzien overeind blijven. Als je iets wil bijdragen aan de agrarische sector, Esther en consorten, dan had je dat al heel wat jaren kunnen doen. In plaats daarvan kies je al jaren voor een verschrikkelijke toon in de Kamer. Wees gewoon eerlijk: jullie gaan voor afbraak van de sector met meer dan de helft en dan terug naar een eeuwtje terug, natuurlijk op kosten van de boer. Vreselijk!!

 • alco1

  De boer staat er goed op bij de kiezer.
  Daarom dus een zgn. charme offensief.

 • veldzicht

  Ha Ha Laat me niet lachen,Vorige week nog Thieme ,veestapel moet met 70 % worden ingekrompen de rest biologisch,dat zou aardig opschieten de veehouderij het land uit te schoppen.Zullen we het maar niet hebben wat ze over zuivel te zeggen had:totaal overbodig en een ramp voor het milieu.En dan komt Ouwehand even zeggen dit kan je de boeren niet aandoen,en dat zijn onze vrienden ?????

 • koestal

  Ze kunnen de boeren alleen maar behouden door ze een goede prijs te geven,en minder regels te geven .En niet met allerlei problemen op te zadelen en maar kritiek te geven op futiliteiten

 • koestal

  HHWM, helemaal mee eens !!

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.